Start(it) n*kotnes pl*ni Aija L*se

Report
Piebiedrojies Start(IT)!
Attīstīsim IT izglītību kopā!
Start(it) nākotnes plāni
Aija Lūse
Nekļūdās tikai tie, kas
neko nedara
1. bez matemātiku, ātrs un intesants
rezultāts
2. «gamification» – taisam «Čūsku»
3. uzreiz «Čūska» - par sarežģītu
4. rezultāts – tapušas 32 lekcijas,
pēdējās 4 no tām – «Čūska»
Kāpēc tāda secība?
• Filmēt var tikai to, kas ir sagatavots
• Sagatavošanas laiks
lekcija+testi+uzdevumi+atrisinājumi
>10h darba
• Olimpiādes vajadzības
• Standarta vajadzības
LIO
• No 2013./2014. m.g. LIO testēšanas
serveris pieņem arī Java datnes
• II posmā 6 dalībnieki, kas iesūtīja
Java datnes, uz III posmu tika 5
Programmēšanas mācību
standarts
• 32 lekcijas  70% no standarta
• Plānotas 12 jaunas lekcijas
• Plānots lekcijas papildināt līdz pilnam
komplektam
• Komplekts=video+prezentācija+testa
jautājumi+uzdevumi+atbildes +
strādājošas programmas
Pastāvēs, kas pārvērtīsies
Tālākās darbības scenāriji
• Top programmēšanas mācību
paraugprogramma ar atsauci uz
Start(it) materiāliem
• Skolas var veidot savas programmas
fakultatīvu vai pulciņu darbam
• Var izmantot esošo Start(it) materiālu
secību
Kas paredzēts jaunajās
lekcijās
8.1 - 8.12 34 Drošība un ētika darbā ar datoru un internetu
7.10, 7.12 35 Funkcijas un procedūras
6.5, 6.6,
6.7, 7.26
36 Informācijas kodēšana
7.26
37 Skaitļu teorijas algoritmi
7.27
38 Ģeometrijas un tuvināto aprēķinu algoritmi
7.24, 7.28,
39 Meklēšanas un kārtošanas algoritmi
7.29, 7.32
7.30
40 Arhivēšana jeb datu saspiešana
7.20, 7.26 41 Dinamiskās datu struktūras
7.31
42 Šifrēšana
7.2, 7.34,
7.35
43 Datorbāzētas sistēmas dzīves cikls
7.3, 7.37
44 Objektu plānošana atbilstoši matemātiskajam modelim *
7.36
45 Datorbāzētas sistēmas izveide grupā.
Uzmanīgi jālasa standarts!
• 7.26. prot izmantot skaitļu teorijas un
algebras algoritmus: lielākā kopīgā
dalītāja atrašanas algoritmi ..
• 7.31. zina, kas ir datu šifrēšana un
kāpēc to lieto ..
• 7.30. zina, kas ir datu saspiešana un
kāpēc to lieto, prot ilustrēt ar
piemēriem ..
Kāpēc mainīta lekciju
secība
• Reakcija uz skolotāju vērtējumu –
vajag vairāk uzdevumus par cikliem
• Zīmēšanas uzdevumi
• Skaitļu teorijas u.c. algoritmi ar
cikliem
• jāprot dotu algoritmu pierakstīt
programmēšanas valodā, lietot
algoritmu!
Kāpēc pēkšņi pa vidu
šifrēšana?
• RSA algoritms izmanto LKD – iespēja
nodemonstrēt, kur dzīvē izmanto
apgūto algoritmu
• Tur nekas nav jāprogrammē!
Uzdevums
• Kurā no jau uzfilmētajām lekcijām ir
izmantota matemātiskā modelēšana?
a) «Sarkanā poga»
b) «Vienrokas bandīts»
c) «Karātavas»
• Atbilde: b)
Standarta prasību
sasniegšana
• Papildinājumi plānoti prezentācijās un
uzdevumos
• Skolotājiem ir iespēja piedāvāt un
ievietot portālā arī savus materiālus
Datorbāzētas sistēmas
izveide grupā
Tas varētu būt šifrēšanas uzdevums.
Apakšuzdevumi:
• Izveidot šifra atslēgu – random(ā) sajaukt alfabēta
burtus un saglabāt datnē
• Nolasīt no datnes šifra atslēgu un aizšifrēt citā
datnē doto tekstu, aizvietojot burtus
• Izveidot atšifrēšanas atslēgu, pārkārtojot šifra
datni
• Iegūt informāciju par burtu biežumu angļu tekstā
• Izveidot atšifrēšanas atslēgu, balstoties uz burtu
biežumu aizšifrētajā tekstā un iegūto informāciju
Pārbaudes darbi un
vērtēšana
• Zemākais līmenis – lasīt programmas kodu
un prognozēt rezultātu
• Vidējais līmenis – lasīt algoritmu un
pierakstīt to programmēšanas valodā
• Teicams līmenis – spēt sastādīt programmu
tipveida uzdevumam
• Augstākais līmenis – spēt pielietot
zināšanas jaunā situācijā
• Visi, izņemot zemāko līmeni, pie datora ar
pilnu palīglīdzekļu klāstu
Alternatīva Androīdam
• Windows Forms Application
• Plānota viena lekcija par atšķirībām
lietotāja saskarnes veidošanā un
grafiskajās bibliotēkās
• Ieguvums:
• bez Android emulatora dators strādā ātrāk
• daudz resursu
Resursi – profesionāļu
izvēle
http://it-ebooks.info/read/2343/ -- Java 7 for Absolute
Beginners (nav par Threads)
http://www.saeedsh.com/resources/Thinking%20in%20Java%
204th%20Ed.pdf
http://www.amazon.com/Java-Beginners-Guide-5thEdition/dp/0071606327
http://www.amazon.com/Head-First-Java-KathySierra/dp/0596009208/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=14011904
03&sr=1-1&keywords=head+first+java
http://uet.vnu.edu.vn/~chauttm/e-books/java/Head-First-Java-2ndedition.pdf
Resursi – skolotājas izvēle
• Java 7 в подлиннике
Издательство: BHV—СПб
Автор: Хабибуллин И. Ш.
Тематика:
Java / Javascript
ISBN: 978-5-9775-0735-6
Кол-во страниц: 768
Nopērkama 636 grāmatnīcās un 636.lv
• http://chrisrisner.com/31-Days-of-Android
Nezaudēt alkas pēc zināšanām – ja tās nebūs
skolotājam, nez vai būs skolēniem
NOVĒLĒJUMI..
Nebaidīties no grūtībām – tās norūda un dod
pārliecību par sevi
Nekautrēties nezināt un jautāt – mentori ir
unikāla iespēja
Paslavēt sevi un citus par paveikto
Izmantot pozitīvo pieredzi – lai paveiktu
lielas lietas, nav obligāti jābūt IZM
rīkojumam
Jautājumi?

similar documents