Världsreligioner * Ni ska känna till:

Report
Världsreligioner – Ni ska känna till:
Grundaren av religionen och religionens uppkomst (Vem,
var, när och hur?)
Historia – Hur har religionen växt till en världsreligion?
Innehåll – Vilket är religionens budskap? Har religionen
några heliga texter? Vilka och vad är dess innehåll?
Gud/gudar
Högtider – Vilka är religionens viktigaste högtider? Vad är
det som firas och hur firar man?
Gudstjänstlokal/mötesplats - Var anordnar man
gudstjänst? Vilka är religionens heliga platser?
Inriktningar – Finns det olika inriktningar av religionen
och i så fall vilka? Vilka skillnader finns mellan de olika
inriktningarna?
 Geografi – Var i världen hittar vi huvudsakligen
utövarna av religionen? Hur aktivt utövas den i Sverige?
 Livsväg - hur man skall leva sitt liv. Vad följer man för
regler?
 Människosyn - Hur ser man på människan?
 Mål med livet - Vart man vill komma efter döden.
 Symboler - Ha kunskap om viktiga symboler och riter
inom religionen.

Judendomen
”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall
älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela
din själ och med all din kraft.” (5 Mose. 6:4-5).

Denna text är en del av den judiska trosbekännelsen.
Det är judendomens kärna: att det bara finns en Gud
som är världens skapare och Herre. Detta kallas
monoteism.

Det är människans uppgift att leva enligt Guds vilja
och judarna är Guds utvalda folk.
Fakta om judendomen

Idag finns det omkring 16 miljoner judar i världen.
De lever utspridda i ett stort antal länder.

Ca. 6 miljoner bor i USA.

3 miljoner finns i Ryssland och omkring 5 miljoner
i Israel.

I det europeiska länderna finns det omkring 1.5
miljoner judar. Idag lever ca 17.000 judar i Sverige.
Vem är jude?

Jude är den som har en judisk mor eller som väljer att bli
jude, dvs. konverterar till judendomen.

Att vara jude har en religiös innebörd: Att tro på en
enda Gud, att be till Gud.
kulturell innebörd: att tycka om judiska sånger och att
äta särskild mat osv.




historisk innebörd: att tillhöra ett folk och att förstå att
händelser i det förflutna påverkar livet idag.
social innebörd: att vara tillsammans med andra judar
och att känna att alla judar hör ihop.
politisk innebörd: att vara en del av ett folk som är
utspritt över hela världen men har sitt riktiga hem i
Israel.

Judarnas Bibel är den bok som kristna
kallar GT. Den viktigaste delen är de fem
Moseböckerna. De kallas Tora som
betyder läran eller lagen.

Enligt Bibeln valde Gud ut judarna att vara
hans speciella folk på jorden och Israel
skulle vara deras land.

Mose betraktades som judendomens
grundare.
Judendomen började med Abraham
Abraham blev uppmanad av Gud att bege sig till ett nytt
land, ett land som skulle bli hans om han lyssnade och
trodde på Gud.
 Landet som tilldelas Abraham och hans efterkommande
kallades för Kanaan.
 Abraham började tro på en enda Gud och begav sig av
mot det förlovade landet Kanaan. Abraham ingår ett
förbund med Gud.
 Judarnas härstamning går vidare med Sara och
Abrahams son Isak. Isak i sin tur fick sonen Jakob som
fick tolv söner.
 Folket i Kanaans land drabbades av hungersnöd och
därför fick de bosätta sig i Egypten där de tvingades att
arbeta som slavar.

Gud talade till Mose och sa att det var han som skulle
befria det israelitiska folket från slaveriet. Det var på väg
till Kanaan på berget Sinai som Mose slöt ett nytt
förbund med Gud och där Gud gav de lagar och regler
som judarna följer än idag.
 Denna händelse kallas exodus, uttåget ur Egypten.


Mose är därför den som räknas som judendomens
grundare idag. Lagarna och reglerna sammanfattades i
det som brukar kallas för Tio Guds bud. Buden skrevs
ner på två stentavlor och det var mycket vikigt för folket
att följa buden.

similar documents