Uwch 1.09 - Amodol cryno

Report
Yr Amodol
Cryno
Byddwn i
Byddet ti
Byddai fe/hi
Bydden ni
Byddech chi
Bydden nhw
Bydden nhw’n hoffi
siarad Hebraeg.
Hoffen nhw siarad
Hebraeg.
Bydden nhw’n hoffi
siarad Hebraeg.
Hoffen nhw siarad
Hebraeg.
Byddwn i’n hoffi prynu
sgidiau newydd.
Hoffwn i brynu sgidiau
newydd.
Byddwn i’n hoffi prynu
sgidiau newydd.
Hoffwn i brynu sgidiau
newydd.
Byddwn i’n gallu gyrru’r
bws mini i chi.
Gallwn i yrru’r bws
mini i chi.
Byddwn i’n gallu gyrru’r
bws mini i chi.
Gallwn i yrru’r bws
mini i chi.
Byddai fe’n gallu sgorio
cais, dim problem.
Gallai fe sgorio cais,
dim problem.
Byddai fe’n gallu sgorio
cais, dim problem.
Gallai fe sgorio cais,
dim problem.
Mae’n mynd i rewi dros
nos, byddwn i’n
dweud.
Mae’n mynd i rewi dros
nos, dwedwn i.
Mae’n mynd i rewi dros
nos, byddwn i’n
dweud.
Mae’n mynd i rewi dros
nos, dwedwn i.
Byddwn i’n teimlo’n od
yn siarad Saesneg
trwy’r amser.
Teimlwn i’n od yn
siarad Saesneg trwy’r
amser.
Byddwn i’n teimlo’n od
yn siarad Saesneg
trwy’r amser.
Teimlwn i’n od yn
siarad Saesneg trwy’r
amser.
Byddai hi’n mynd,
tasai’r haul mas.
Elai hi, tasai’r haul mas.
Byddai hi’n mynd,
tasai’r haul mas.
Elai hi, tasai’r haul mas.
Byddai fe’n mynd, ond
mae ofn arno fe.
Elai fe, ond mae ofn
arno fe.
Byddai fe’n mynd, ond
mae ofn arno fe.
Elai fe, ond mae ofn
arno fe.
Bydden ni’n mynd,
tasai’r car ddim yn y
garej.
Elen ni, tasai’r car ddim
yn y garej.
Bydden ni’n mynd,
tasai’r car ddim yn y
garej.
Elen ni, tasai’r car ddim
yn y garej.
Byddet ti’n mynd, taset
ti’n gallu.
Elet ti, taset ti’n gallu.
Byddet ti’n mynd, taset
ti’n gallu.
Elet ti, taset ti’n gallu.
mynd
Elwn i
Elet ti
Elai fe/hi
Elen ni
Elech chi
Elen nhw
dod
Delwn i
Delet ti
Delai fe/hi
Delen ni
Delech chi
Delen nhw
gwneud
Gwnelwn i
Gwnelet ti
Gwnelai fe/hi
Gwnelen ni
Gwnelech chi
Gwnelen nhw
cael
Celwn i
Celet ti
Celai fe/hi
Celen ni
Celech chi
Celen nhw
Byddwn i’n dod, ond
dw i’n brysur heno.
Delwn i, ond dw i’n
brysur heno.
Bydden ni’n gwneud
dishgled, ond does dim
cwpanau.
Gwnelen ni ddishgled,
ond does dim
cwpanau.
Byddai hi cael sioc,
tasai hi’n gwybod y
gwir.
Celai hi sioc, tasai hi’n
gwybod y gwir.

similar documents