Unang Paglalakbay sa ibang bansa

Report
UNANG
PAGLALAKBAY
SA IBANG BANSA
NI RIZAL
MAY 1, 1882
Jose Ma. Cecilio
 Mateo Evangelista
 Pedro A. Paterno
 Mister Esquivel

SINGAPORE
Makalipas ang limang-araw na paglalakbay,
nakarating ang Salvadora sa Singapore noong May 9,
1882. Tumuloy si RIZAL sa Hotel de La Paz sa dalawang
araw na sandaling pamamalagi niya sa Singapore.
Sa singapore, sumakay si RIZAL sa Djemnah,
isang bapor ng Pranses na naglalayag patungong
Europa.
Isang linggo matapos na siya ay umalis sa Singapore,
dumating ang bapor sa Point de Galle. Si RIZAL, kasama
ang iba pang pasahero ay pumunta sa dalampasigan para
magliwaliw.
Ng umaga ng MAYO 18, ang bapor ay dumaong sa Colombo,
Ceylon.
Buhat sa Colombo, ang bapor ay tumawid
sa Karagatang India patungong Cafe Guardafui
sa Africa.
Sa Aden, si Rizal ay nakaranas ng
matinding init. Napag-alaman niyang higit itong
mainit kaysa sa pinakamamahal niyang Pilipinas.
Noong ika-2 ng Hunyo, dumating siya sa
lungsod ng Suez. Ang Dagat na Pulang
hanggahan ng Suez Canal. Ang napakagandang
liwanag ng buwan sa marangal na lungsod na
ito ay nagpapaalala sa kaniya ng kaniyang
pamilya at ng Calamba.
NAPLES AT MARSEILLES
Noong ika-11 ng Hunyo, narating ni Rizal ang Naples.
Nang gabi ng ika-12 ng Hunyo ang barko ay dumaong
sa Puerto ng Pranses sa Marseilles. Pinuntahan niya ang
tanyag na lugar sa lungsod, lalung lalo na ang Chateau
d’If.
Tumigil siya ng tatlong araw sa Marseilles, nagpapakasaya
sa bawat araw ng kaniyang bakasyon.
BARCELONA
Sa Marseilles, sumakay si Rizal ng tren
papuntang Espanya. Tumawid siya sa Pyrenees at
tumigil ng isang araw hanggang bayan ng Port
Bou. Nakarating siya noong Hunyo 15, 1882.
Nasiyahan siya sa pamamasyal sa kahabaan ng Las
Ramblas, ang tanyag na kalye ng Barcelona.
Ang mga Pilipino sa Barcelona, ang ilan sa mga ito ay kamagaral niya sa Ateneo, ang mga sumalubong kay Rizal, binigyan nila si
Rizal ng isang salu-salo sa kanilang paboritong restawran sa Plaza de
Cataluna.
MADRID
Noong Nobyembre 1882, si
Rizal ay nagpatala sa Universidad
Central de Madrid sa dalawang
kurso—medisina at pilosopiya at
letra.
Bukod sa puspusang
pag-aaral niya sa
Universidad, nag-aral
parin siyang pagpinta at
paglilok sa Akademya ng
San Carlos.
NAKATAPOS NG PAG-AARAL SA ESPANYA
Noong Hunyo 21, 1884 natapos sa
kursong medisina si Rizal sa Universidad
Central de Madrid. Ngunit dahil sa hindi niya
pag susumite ng kanyang thesis, at hind
pagbabayad ng karampatang halaga para sa
pagtatapos ay hindi siya nabigyan ng diploma
sa kursong tinapos. Nang sumunod na taon ay
natapos din niya ang kursong Pilosopiya sa
paaralan ding iyon noong 1885.
MAP OF SPAIN
NAGING MASON SI RIZAL
Sumapi si Rizal sa Masoneriya sa
Masonic Lodge Acasia sa Madrid na ang
masonik na pangalan niya ay Dimasalang,
sa dalawang dahilan.
1. Dahil sa kawalan ng pag-asang
mapagbago pa ang pagmamalabis sa
mga paring kastila sa Pilipinas.
2. Kailangan niya ang tulong ng mga ito
sa pagtuligsa sa mga prayle sa Pilipinas.
PAGPUPUGAY KINA LUNA AT HIDALGO
Dalawang Pilipino, sina Juan Luna at
Felix Resurrection Hidalgo ang nagwagi sa
gantimpala sa pagguhit at siya ang
naanyayahang magbigay pugay sa kanila. Ang
kanbas ni Lunang Spolarium ay nanalo sa
unag gantimpala at ang kay Hidalgong
Christian Virgins Exposed to the Populance ay
ikalawang gantimpala.
Juan Luna
Felix Resurrection Hidalgo
PARIS
Matapos
ang
maikling panahong pagaaral sa Universidad ng
Madrid,
at
isa
ng
manggagamot ay nag
desisyong tumungo si
Rizal
sa
Paris
at
Alemanya
upang
magpakadalubhasa
sa
panggagamot sa mata.
Pumasok siyang
katulong sa kilalang
manggagamot doon,
Malaki ang naitulong niya
kay Dr. Louis de Weckret
ang nangunguna ng
manggagamot sa Pransya.
Dr. Loius De Weckert
SA HEILDERBERG
Noong Pebrero 8, 1886 narating
niya ang Heidelberg, makakasaysayang
lungsod na Alemanya, at kilalang-kilala ito
sa makalumang Universidad at kaakit-akit
na lugar.
Si Rizal ay naglingkod sa klinika ni Dr. Javier
Galezowsky (1832-1907) kilalang mahusay na
maggagamot sa mata at siya rin ay nag aaral sa
pagtuturo ni Dr. Otto Becker, isang magaling na
manggagamot sa mata na awtoridad na Alemanya.
Dr. Javier Galezowsky (1832-1907)
Dr. Otto Becker
PASTOR KARL ULLMER
LIEPZIG
Noong Agosto 14, 1886 narating niya ang
Liepzig, nakipanayam siya sa Univesidad ng Liepzig
sa kasaysayan ng pag-aaral sa kaganapang pang-tao.
Univesidad ng Liepzig
EVARISTO AGUIRRE (CAWIT)
Dr. Maximo Viola
BERLIN
NOBYEMBRE 1, 1886
nang narating niya ang Berlin.
Nakipag-ugnayan
sa
mga
magagaling na taong agham.
Sa
unang
pagkakataon
nakapanayam niya si Dr.
Feodor Jagor, isang bantog na
maka-agham
na
Aleman,
manlalakbay at may akda ng
Ang paglalakbay sa Pilipinas.
Dr. Feodor Jagor
Ipinakilala ni Dr. Jagor si Rizal kay Dr. Rudolf Virchow (
bantog na antropologo at propesor ng anatomiyang
naglalarawan).
Dr. Rudolph Virchow
Dr. Joest
Dr. HANS VIRCHOW
Noong 1886 namuhay sa kahirapan si Rizal
sa Berlin. Si Rizal ay nagutom , nagkasakit at
nanghinaang katawan, hindi ito naging hadlang
sa pag sulat niya ng pahina ng kaniyang
nobela, natapos niya ang Noli Me Tangere
noong Pebrero 21, 1887.
PAGLALAKBAY NI RIZAL AT VIOLA SA EUROPA
Noong Mayo 11,
1887 si Rizal at si Viola,
masayang
masaya
sa
paglalakbay na lulan nagisang tren, habang papalayo
sa Berlin. Tutunguhin nila
ang Dresden na isa sa
pinakamagandang siyudad
ng Alemanya.
Maximo Viola
DRESDEN
Dito nakilala si Dr.
Adolph B. Meyer. At ang
pagpunta sa Dresden ay
nataon sa kanilang
panlalawigang panrelihiyon,
pagdadaluhan o paglalahok
ng mga bulalak. Samantala
sa kanilang pamamasyal sa
iksibisyon, nakita nila si Dr.
Jagor.
Dr. Adolph B. Meyer
LEITMERITZ, BOHEMIA
Mayo 13, 1887, dumating ang tren
sa estasyon ng Leitmeritz, Bohemia.
Naroon naghihintay si Prop.
Blumentritt.
Dr. Czepelak
Dr. Klutschak
Mayo 17, 1887 ng umaga nilisan
nina Rizal at Viola ang Leitmeritz
lulan ng tren.
Fernidand Blumentritt
PRAGUE
Pagkatapos sa
Leitmeritz, dinayo nila
ang makasaysayang
siyudad ng Prague.
Copernicus
VIENNA
Noong Mayo 20, 1887, sina Rizal at Viola ay
dumating sa magandang lugar ng Vienna, kabisera ng
austria-hungary. Sina Rizal at Viola sa rekomendasyon na
galing kay Blumentritt, ay nakipagkita kay Norfenfals,
isang matatag na nobelista sa Europa noong panahong
iyon. Sila ay ipinakilala sa dalawang kaibigan ni
Blumentritt na sina Masner at Nordman, mag-aaral ng
Austria.
RHEINFALL
SWITZERLAND
Si Viola ay kinakailangan nang bumalik sa
Barcelona at si Rizal ay nagpatuloy sa kanyang
paglalakbay.
ITALY
Pinuntahan niya
ang ang lugar ng
Turin, Milan, Venice at
Florence. Noong
Hunyo 27, 1887,
tinungo naman niya
ang Roma.
PAPAL GUARDS
ST. PETER CHURCH
PAGBABALIK NI RIZAL SA PILIPINAS
Umuwi siya ng Pilipinas dahil sa:
1. Upang operahan ang mata ng kaniyang ina.
2. Matulungan ang kaniyang kababayang
inaapi.
3.
Makita ang ibinunga ng kanyang Noli sa
bayan at sa pamahalaang kastila
4.
Upang alamin ang dahilan nang hindi
pagsulat ni Leonora Rivera.
KONTROBERSIYA NG NOLI ME TANGERE
Sa pag-uwi ni
Rizal,nagkaroon ang
kanyang mga kaaway ng
pagkakataon na
magsagawa ng isang
paghihiganti.
Pinagbintangan nila ang
Noli na kumakalaban sa
pamahalaan ng Espanya.
Ipinatawag siya ni
Gobernado Heneral
Emilio Terrero.
Gobernado Heneral Emilio Terrero.
ANG MGA TUMULIGSA NG NOLI ME TANGERE
Pari Font
 Padre Jose Rodriguez
 Vida
 Pando
 General Salamanca

MGA NAGTANGGOL SA NOLI
Marcelo H. Del Pilar
 Dr. Antonio Maria Regidor
 Graciano Lopez Jaena
 Mariano Ponce
 Padre Sanchez
 Dr. Miguel Morayta
 Propesor Ferdinand Blumentritt
 Padre Vicente Garcia

1.
2.
3.
Matalinong pagtatanggol sa Noli. Sinabi ni Padre
Vicente ang mga sumusunod:
Si Rizal ay hindi matataguriang mangmang dahil sa
pagtatapos niya sa mga kilalang unibersidad ng
bansa at sa Espanya.
Taliwas sa bintang ni Padre Rodriguez, ang
kinakalaban ni Rizal sa aklat ay ang masasamang
opisyal at hindi ang pamahalaan, ang mga
abusadong prayle at hindi ang simbahan.
Kung totoo ang pahayag ni Padre Rodriguez na ang
sinumang bumasa ng aklat ay nagsasagawa ng
mortal na kasalanan, siya ang unang-unang
nagtamo nito.
Isang magandang pangyayari ang
idinulot ng pagkakabasa ni gobernador
Terrero ng sa Noli ni Rizal.
Pinaimbistigahan niya ang mga lupaing
pag- aari ng mga Paring Dominiko. Nang
marinig ng mga mamamayan ang utos
na ito, agad silang humingi ng tulong
kay Rizal. Nagsagawa ng sariling pagaaral at ang mga natuklasan ay
isinumite sa pamahalaan noong Enero
7, 1888.
Kanilang natuklasan ang mga sumusunod:
1) ang malawak na lupaing pag-aari ng mga Paring
Dominiko ay binubuo ng buong bayan ng Calamba
kasama na rin ang mga karatig bayan nito.
2) lalong yumayaman ang Paring Dominiko dahil sa
patuloy na pagtaas ng mga upa ng kanilang mga
pinapaupahan.
3) ang may-ari ng Hacieda ay hindi nakikiisa sa
anumang pagpapabuti ng mamamayan ng bayang
ito.
4) kahit na ang mga tauhang tunay na nagpakahirap sa
pagbubungkal ng lupa ay inalisan ng saka ng walang
mahalagang dahilan.
5) ang pagtatakda ng malaking multa kapag nahuli ng
nagpapabayad at pagkumpiska ng kanilang mga
kalabaw, araro at tahanan sa oras na hindi
makabayad ng upa.
PAALAM SA CALAMBA
Ang palala ng galit ng mga Prayleng
Dominiko ay naglagay kay Rizal sa panganib.
Sa ilalim na payo na rin ni Gobernador Terrero
ay ipinasya ni Rizal ang umalis ng bansa. Hindi
siya natatakot sa kaniyang kaaway ngunit
ipinangamba niya ay ang maaring mangyari sa
kaniyang pamilya at kaibigan. Naniwala din siya
na higit niyang maipapagpatuloy ang kaniyang
misyon kung ito gagawin niya sa ibang bansa
na mas malaya siyang makakilos.
IMNO SA PAGGAWA
Bago lumisan patungong ibang bansa sa
pangalawang pagkakataon, sumulat siya ng
tulang Imno sa Paggawa. Salin sa tulang
Himno at Trabajo na sinulat ni Rizal sa
kahilingan ng kaniyang mga kaibigan taga
Lipa, Batangas upang awitin sa pagdiriwang
dahil sa pagiging lungsod ng Lipa, inihandog
niya ang tula sa masisipag na ng Lipa.

similar documents