Ladda ner Powerpoint-presentationen

Report
Designprojekt
Webbapp för ultramaratonlöpare
Fas 3: Roll och Look and Feel-prototyp
Annicka Lundin, Leo Doma, Fredrik Brundin och Gustav Lidén
Stockholms Universitet
Instutitionen för Data- och Systemvetenskap
ID: Prototyping
Hösttermin 2012
http://www.nokia.com/se-sv/produkter/telefon/lumia920/
www.gulidesign.se/tap
Film
Vad tog ni med från
respektive fas?
Från roll:
• Samtliga problemlösande funktioner
• Fåtal ytterliggare funktioner
Vad tog ni med från
respektive fas?
Från Look and Feel:
Behöll grundstrukturen
och navigationen
Vad tog ni med från
respektive fas?
Från Look and Feel:
Förändrat knapparnas
storlek
Vad tog ni med från
respektive fas?
Vad tog ni med från
respektive fas?
Från Look and Feel:
Förtydligat hur systemet
visar mer data än den som
är tillgänglig längst ner på
skärmen.
Vad tog ni med från
respektive fas?
Från Look and Feel:
Förbättring i sidorna i
applikationen, exempelvis
Aktuell data, tydligare
struktur.
På vilket sätt har ni itererat
designen av prototypen?
•
Användartester för att ta utreda användarens behov
•
Förändringar utifrån testerna
Förtydligande av att man kan tilta telefonen i vissa lägen
med hjälp av symbol
På vilket sätt har ni itererat
designen av prototypen?
På vilket sätt har ni itererat
designen av prototypen?
•
Förändringar utifrån testerna
Förtydligade hur man startar en löprunda med hjälp av
begräsningar/constraints.
Initial tanke var att starta löprunda via playknappen.
Tvingar användaren, med hjälp av begränsningar, att
välja mellan två val: starta en löprunda eller att gå direkt
till menyn.
På vilket sätt har ni itererat
designen av prototypen?
Vad finns det för designlösningar i er
prototyp som ni skulle behöva prototypa
under det som Houde & Hill kallar
”implementation”?
•
Funktionen för att mäta puls
- Kräver tillbehör som kan mäta pulsen, t.ex. en klocka med
pulsmätare och dataöverföringsmöjlighet.
- Dataöverföringen från pulsmätarartefakten (exempelvis
klocka) till att synas i webbapplikationen. Artefakt kräver
funktion för trådlös dataöverföring, exempelvis över
Bluetooth.
- Pulsdatan skulle behöva skickas till webbapplikationens
server och därifrån skickas tillbaka till telefonen. Detta
kräver programmering med nätverksimplementering.
Hur kommunicerade ni
prototypen och fick återkoppling
på den från målgruppen?
•
•
•
•
•
Prototypen tillgänglig som applikation till
huvudsakligen Iphone
- Använde oss av TAP, Tap Application Program
Testpersonerna gavs förväntningar
Testpersonerna tilldelades en Iphone
Tilldelade testpersonerna uppgifter
Efter testet fick testpersonerna klicka runt fritt och
ge vidare synpunkter
Andra funderingar?

similar documents