Nuläge - ISEC Services

Report
ISEC Services Roadmap
Presenterat av:
Christian Nyberg
Carl-Fredrik Svensson
Agenda
•
•
•
•
Vad är ISEC Services?
Nuläge
Vägen framåt
Diskussion
Systems
Services
ISECs vision
The innovative supplier of asset
management services and software to
the financial industry
Tjänst– och produktutbud
ISEC Services
Outsourcing av en eller flera av följande administrationsfunktioner;
Riskanalys:
- Pre- och Post trade
compliance enligt
fondreglementet
- Risksimulering &
stresstester
- Myndighetsrapportering
Bokslut och rapportering:
- Bokslut för fonder
- Skatterapportering
- Myndighetsrapportering
Back-office:
- KYC och AML
- NAV
- MiFID och
riskrapportering
- Instruktioner till depåbank
och mäklare
- Kundrapportering
- Administration av
värdepappersdata
Agenda
•
•
•
•
Vad är ISEC Services?
Nuläge
Vägen framåt
Diskussion
Nuläge
Administration
Antal fonder: 85 st (+4%)
AuA: 76 554 000 000 (+28%)
Hosting:
AuM: 115 585 000 000 (+405%)
Ytterligare signerade hostingavtal:
AuM: 35 000 000 000 SEK
Anställda:
Administration: 12 personer
Fondhandel:
2 personer
Risk:
3 personer
IT:
2 personer
Hotel/Ledning: 3 personer
* Siffror från 2014-04-30
* Förändring inom parentes sedan årsskiftet
-
Kraftig volymökning från existerande
kundbas
Sju nya kunder det senaste året
Sex nya medarbetare hos ISEC Services det
senaste året
Senaste året stor fokus på att förbättra och
utöka IT-hostingen.
- Anläggningen i Sätra sjösatt.
Agenda
•
•
•
•
Vad är ISEC Services?
Nuläge
Vägen framåt
Diskussion
Fokusområden - Vägen Framåt
Vi har analyserat vår incidentloggsdatabas och kartlagt fel som vi gjort historiskt. Baserat på den
informationen så har vi framförallt vi två angreppssätt;
•
•
Vad vi kan förändra idag - Hur kan vi förändra vår arbetsgång för att minimera felen
Vad vi kan förändra i SECURA – på kort och lång sikt.
Det mesta av det vi gör just nu handlar om att förbättra kvalitén, öka säkerheten och höja
effektiviteten. Detta har resulterat i fem huvudområden;





Organisation
Systemutveckling
VP-Kurser
ISAE 3402
Kommunikation
Tydligare organisation
Vi har under de senaste åren jobbat mot ett en tydligare struktur inom services där ambitionen är att
höja effektiviteten och öka kompetensen. Detta arbete har aktualiserats och påskyndats i takt med
sammanslagningen av bolagen samt tillståndsansökan till FI.



Skapa bättre förutsättningar för nyanställda
Kritiska arbetsmoment läggs på senior personal i större utsträckning än tidigare
Eventuellt samarbete med utbildningsinstitut som har specialiserade utbildningar inriktade mot
värdepappersmarknaden
Systemutveckling
ISEC Services har det senaste halvåret fått alltmer utvecklingstid för att förbättra SECURA. Det finns en
kortsiktig, medellång och långsiktig plan med att anpassa SECURA för ISEC Services.
•
•
•
På kort sikt handlar det om varningar vid avvikelser samt bättre avstämningsfunktionalitet och
underlag.
De utvecklingsinsatser som är på medellång sikt är framförallt ett större fokus på integration mot
depåbankerna, hantering av Corporate actions och trade matching.
På lång sikt strävar vi efter gemensamt värdepappersregister, multibokningar över flera miljöer och
automatiska avstämningar - så att vi endast behöver jobba med avvikelser.
VP-Kurser

Pågående projekt tillsammans med ISEC Systems för att förbättra systematiken i kurshanteringen i
syfte att öka säkerheten och effektiviteten i kurshanteringen.
 Inga onödiga kurshämtningar

ISEC Services har slutit avtal med Bloomberg Data Licence och ambitionen är att Bloomberg
kommer att bli primär kurskälla.
 Slutkurser från Bloomberg i alla miljöer

Minska den manuella hanteringen och antalet kurskällor, både för slut- och värderingskurser
ISAE 3402 Processer
ISEC Services påbörjade arbetet med att kartlägga alla viktiga processer för de tjänster vi
utför. Sommaren 2011 togs de i bruk. Sedan december 2013 så har arbetet med att
förnya och utveckla dessa påbörjats.

Ambitionen är att processerna ska förenklas och förtydligas samt att bättre Nyckeloch supportkontroller tas fram. ISEC Services Checklistan/Process Compliance Tool
spelar en allt större roll i de nya processerna.

Målet är att i höst genomgå en ”Type 1 audit” på dessa processer. Det innebär att
processerna kommer att utvärderas – om ni följer dessa så uppfyller ni de mål ni vill
uppfylla.

Sedan hoppas vi kunna genomföra en ”Type 2 audit” i Q1 2015. Denna audit innebär
att man kommer att kontrollera att ISEC Services jobbat enligt processerna. Att det
underlag och de nyckel- och kontrollpunkter som finns är dokumenterade och utförda.

Ansvaret mellan ISEC Services och kund kommer att förtydligas - vad är kund skyldig
att göra och när.
Kommunikation
Vi vill ha regelbundna möten med alla kunder. Vi har ett behov att få veta vad ni tycker och tänker,
vilka problem ni upplever. Sånt vill vi fånga i tid, innan saker blir ett problem. Vi kommer också att
bil tydligare med vad vi gör och när vi ska göra det samt vad som krävs av er som kunder.
Sen är ni välkomna att höra av er när ni vill och vi är mer än gärna villiga att höra vad ni tycker om det vi
levererar. Vad ni uppleverar är mindre bra och vad vi bör fokusera på i framtiden.
Maila eller ring!
Agenda
•
•
•
•
Vad är ISEC Services?
Nuläge
Vägen framåt
Diskussion

similar documents