KLJU*NI *IMBENICI USPJE*NOSTI U PRIVLA*ENJU

Report
KLJUČNI ČIMBENICI
USPJEŠNOSTI U
PRIVLAČENJU STRANIH
ULAGANJA
Z. Repač
Split
Svibanj, 2011.
“Sve treba napraviti što
jednostavnije, ali ne
prejednostavno."
— Albert Einstein
Z. Repač
2
DEFINICIJA FDI-a PREMA MMF-u
• Inozemno izravno ulaganje
je kada određeni ulagač
(nerezident) dođe u posjed
10 posto, ili više vlasničkog
udjela gospodarskog
subjekta (rezidenta).
Z. Repač
3
Izravna ulaganja
Z. Repač
4
• Tek poznavanje motiva
stranih kompanija za
ulaganja na neku lokaciju,
omogućava pripremu
strategije privlačenja istih
FDI
Z. Repač
5
FDI STRATEGIJA
• Mogla bi se sažeti u pitanje:
• Kako bolje uskladiti naše potencijale i
imovinu s globalnim potrebama
potencijalnih ulagača i kako tim
ulagačima približiti naše mogućnosti
zadovoljenja njihovih potreba?
Z. Repač
6
DA LI SU FDI
DOBRE ILI
LOŠE
Z. Repač
7
DA LI SU FDI DOBRE ILI
LOŠE
•Dobre su jer:
• Omogućavaju dodatni rast tržišta i pristup tržištu
• Omogućavaju dodatne menadžerske vještine,
inače nedostupne
• Omogućavaju više poreznih prihoda
• Bolja iskoristivost nekretnina, rada, tehnologije i
kapitala
Z. Repač
8
DA LI SU FDI DOBRE ILI
LOŠE
• Loše su jer:
• Strani ulagači imaju hegemonističke
namjere
• To je novi oblik imperijalizma
• Potencijalna prijetnja suverenitetu i
nacionalnoj sigurnosti
• Raste ovisnost o odlukama stranaca
• Smanjenje baze lokalnih dobavljača
Z. Repač
9
CILJEVI ŽUPANIJE
• Jačati gospodarski rast
• Povećati otvaranje novih radnih
mjesta
• Povećati izvoz
CSF
Z. Repač
10
1. KLJUČNI ČIMBENIK
USPJEŠNOSTI
• Prepoznati, upoznati i
razumijeti motive
potencijalnih ulagača
CSF
Z. Repač
11
2. KLJUČNI ČIMBENIK
USPJEŠNOSTI
•Politika FDI mora
biti dio regionalne
strategije razvoja
CSF
Z. Repač
12
3. KLJUČNI ČIMBENIK
USPJEŠNOSTI
Identifikacija i
rangiranje ključnih
sektora s visokim
potencijalom rasta
CSF
Z. Repač
13
4.KLJUČNI ČIMBENIK
USPJEŠNOSTI
•Ukupni troškovi
poslovanja su ključni
za odluke o ulaganju
na neku lokaciju
CSF
Z. Repač
14
OBRAZOVANJE
• Države i regije s većom razinom formalnog
obrazovanja imaju veće šanse dobiti bolje
ulagače
• Dostupnoste visoko obrazovane radne
snage je prednost u privlačenju ulaganja u
sektore temeljene na znanju
Z. Repač
15
5.KLJUČNI ČIMBENIK
USPJEŠNOSTI
• Ljudski potencijali – Županija
mora osigurati dostupnost znanja
i vještina koje traže ulagači
• Posebno u sektorima koji se
temelje na znanju i vještinama
CSF
Z. Repač
16
6.KLJUČNI ČIMBENIK
USPJEŠNOSTI
• Dobre pregovaračke
vještine, kao i ostale “soft”
vještine mogu znatno
utjecati na koristi od
ino-ulaganja
Z. Repač
CSF
17
DA LI SU FDI DOBRE, ILI
LOŠE
• Ovisi koliko je jako gospodarstvo
uopće
• Da li su plaće već visoke, ili još niske
• Da li je “država” jaka ili slaba
• Da li su domaće tvrtke jake ili slabe
Z. Repač
18
ZAKLJUČAK
• Svjesni ograničenih resursa za djelovanje na
lokalnom planu činiti sve kako bi bili
prepoznatljivi
• Koristiti čim više resurse središnje države i uz
lokalnu pomoć privlačiti potencijalne ulagače
• Kontinuirano raditi na jačanju vlastite baze
informacija o ulagačkim potencijalima i
usklađivati se s državnom strategijom i
politikom
Z. Repač
19
ZAKLJUČAK
1. FDI su dobre:
– u dobrim rukama
– u dobrom okruženju
– Uz smanjenje prepreka u pristupu
ulagačima
2. Uvjerljivost je ključna za prodaju županije
3. Pregovaračke vještine su neophodne
4. Izbjegavati uspješno krive stvari
Z. Repač
20
OVAJ PROJEKT FINANCIRALA
JE EUROPSKA UNIJA
Splitsko dalmatinska županija je
aktivni sudionik u projektu
Development of Investment Climate
Advanced program
Razvoj investicijskog okruženja
Napredni program
1.2.2010. - 30.9.2011.
International Development Ireland Ltd. & Consortium
Z. Repač
21
HVALA
ZVONIMIR REPAČ
[email protected]
Z. Repač
22

similar documents