1. Vad är mänskliga rättigheter för något?

Report
Enskild uppgift:
Besvara följande frågor på pappret du fått:
Tid till detta: max 5 min
1. Vad är mänskliga rättigheter för något?
2. Vad har du rätt till?
3. Har du någonsin sett/hört att en
mänsklig rättighet kränkts? (ge exempel)
Gruppuppgift:
• I grupp ska ni berätta vad ni svarat på frågorna. I
gruppen ska ni enas om ett svar på varje fråga.
TID: max 5 min
• Gruppen utser en sekreterare som antecknar kort
vad ni i gruppen svarar på frågorna:
1. Vad är mänskliga rättigheter för något?
2. Vad har du rätt till?
3. Har du någonsin sett/hört att en mänsklig rättighet kränkts?
(ge exempel)
Vad är mänskliga rättigheter för något?
”De grundläggande rättigheter och friheter som
alla människor är berättigade till.”
• Brukar sammanfattas som rätten till:
– Liv och frihet
– Tanke- & yttrandefrihet
– Jämlikhet inför lagen
Varför mänskliga rättigheter?
• Under WW2 dog 50 till 90 miljoner människor
• FN bildades med uppdrag att främja fred och
undvika handlingar som skett i kriget
– Hur kan fred uppstå om inte alla har grundläggande
rättigheter?
• FN:s allmänna förklaring om mänskliga
rättigheter 1948
– 30 artiklar (rättigheter)
– Finns ofta inskrivna i olika länders lagar (demokratier)
– Papperstiger?
FILM: Vad är mänskliga rättigheter för
något?
Hur är läget med MR?
Slaveri förr:
Slaveriet från 1520-1850
• Triangelhandeln mellan
Europa, Afrika &
Amerika
• Totalt beräknas ca. 11
miljoner slavar skickats
från Afrika till Amerika.
• 15% av dessa dog under
transporten.
Hur är läget med MR?
Slaveri idag:
• 13 miljoner människor är
slavar idag
– 50% av dem är barn
– Vanligt med barn som
hushållsslavar
• 30 miljoner kan räknas
som slavar då de lever
under slavliknade
förhållande:
– Tvångsäktenskap
– Sexuell trafficking
– Tvångsarbete
En demokratisk värld?
Hur är läget med MR?
Ett land nära oss:
Varför ska vi lära oss om MR?
• LGR 11:
Utveckla förmågan att:
– Reflektera över mänskliga rättigheter
– Söka information om mänskliga rättigheter & värdera relevans och
trovärdighet
– Uttrycka och värdera olika ståndpunkter gällande mänskliga
rättigheter samt argumentera utifrån fakta, värderingar och olika
perspektiv.
• Individuellt
– Hur ska du veta vad du har rätt till om du inte får reda på det?
• Samhällsmässigt:
– Vad är lösningen på de brott som sker mot de mänskliga
rättigheterna  INFORMATION
– Uppmärksamma = förhindra
– ”Det börjar i det lilla…”
Hur kommer vi arbeta?
• V.11-13 = 6 lektioner
• Värderingsövningar
• Grupparbete om kräkningar av mänskliga
rättigheter i världen (PPT)
• Prov (utifrån PPT)
Vad ska du kunna?
• Kunskapskrav för E:
– Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas
innebörd och betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av världen.
– Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla
och till viss del underbyggda resonemang.
– Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i
några samhällsfrågor med enkla resonemang och till
viss del underbyggda argument och kan då i viss
utsträckning växla mellan olika perspektiv.

similar documents