Information om kursval senaste version

Report
Info från programmet
Information om kursval &
ackrediterade masterprogram
för TKAUT-2
TKAUT, årskurs 3
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Reglerteknik
Industriautomation
Kandidatarbete
SSY051
SSY066
Marknad och
ekonomi
TEK500
Valbar
Valbar
Läsperiod 4
Valbar
Ackrediterade masterprogram
Antagningskrav för masterprogram
Obligatoriska kurskrav
Applied Mechanics (MPAME)
MTF042, MHA021
Automotive Engineering (MPAUT)
MTF042, KAA060
Rekommenderade kurser
Biomedical Engineering (MPBME)
Communication Engineering (MPCOM)
TMA671, MVE290
Complex Adaptive System (MPCAS)
Computer Systems and Networks (MPCSN)
EDA343, DAT037, EDA092
Electric Power Engineering (MPEPO)
EEK140
Embedded Electronic System Design (MPEES)
ETI146, EDA322
Engineering Mathematics and Computational Science (MPENM)
Entrepreneurship and Business Design (MPBDP)
Industrial Ecology (MPTSE)
MTF042
Lärande och Ledarskap (MPLOL)
Nuclear Engineering (MPNUE)
Product Development (MPPDE)
MMF292/MHA021
Production Engineering (MPPEN)
PPU061, TEK075, PPU210, TEK125, MHA021
Supply Chain Management (MPSCM)
TEK125
Sustainable Energy Systems (MPSES)
Systems, Control and Mechatronics (MPSYS)
MTF042, ENM025/MTF114, KAA060
MVE170, MVE290, TAM372
Kurskrav för masterprogram
• Masterprogram med garantiplats:
– Systems control and mechatronics, MPSYS
– Production engineering, MPPEN
– Product development, MPPDE
• Ackrediterade masterprogram som kräver kurser utöver de
obligatoriska i programmet:
–
–
–
–
–
–
Embedded electronic systems design
Applied mechanics
Automotive engineering
Product development
Sustainable energy systems
Electric power engineering
Valbara kurser
x
x
x
x
REK.
MHA021 Finit elementmetod (FEM)
7,5 hp
KAA060 Transportprocesser
7,5 hp
MMF092 Maskinkonstruktion
7,5 hp
ENM025 Energiomvandling
7,5 hp
DAT037 Datastrukturer
7,5 hp
EDA092 Operativsystem
7,5 hp
PPU210 Maskinelement
7,5 hp
MVE170 Basic stochastic processes
7,5 hp
EEK140 Elteknik
7,5 hp
x
x
x
x
x
REK.
x
PPU061 Människa maskinsystem
7,5 hp
MTF042 Termodynamik med energiteknik
7,5 hp
MTF114 Värmeöverföring
7,5 hp
TEK125 Logistik
7,5 hp
MVE290 Fouriermetoder
7,5 hp
TMA372 Partiella diff.ekvationer, grundkurs
7,5 hp
ETI146 Elektronik
7,5hp (LP3 + LP4)
EDA322 Digital konstruktion
7,5hp
Läsperiod 4
REK.
Läsperiod 3
Läsperiod 2
Förkunskapskrav för något masterprogram
Rekommenderas om du inte måste välja en annan
kurs för att uppnå rätt förkunskapskrav.
TEK075 Arbetsorganisation
7,5 hp
TMA671 Linjär algebra och numerisk analys
7,5 hp
EDA343 Datakommunikation
7,5 hp
Kursval
• Kursvalet gör ni i Studentportalen
• Har ni svårigheter, kontakta i första hand
Studentcentrum
([email protected])
Kursval
Kursvalet inför höstterminen
• Valet är öppet: 1 april – 6 maj
• Ni väljer en kurs i LP2
• Vänta inte till de sista dagarna!
Kursvalet inför nästa vårtermin:
• I slutet av november / början av december
Kursval, generellt
• Ni ansvarar själva för att kontrollera att
schemat fungerar
• Ni ansvarar själva för att se till att de kurser ni
läser ger er de förkunskaper ni behöver för att
komma in på ”rätt” masterprogram
• Ni ansvarar själva för att kontrollera att ni har
rätt förkunskaper
Vi kommer att skicka ut denna presentation till
er i TKAUT-2

similar documents