Cyflwyniad

Report
Gair bach sy’n dweud wrthym lle mae rhywbeth mewn perthynas
â rhywbeth arall yw arddodiaid.
Ar
Uwchben
O dan
Yn ymyl
O flaen
Mae’r gath yn eistedd o flaen y tân.
Mae’r gath yn eistedd ar y wal.
Ceir arddodiad ym mhob un o’r brawddegau isod.
Unwaith y dewch o hyd iddo, ysgrifennwch yr arddodiad yn y
blwch gyferbyn.
1. Mae’r papur ar lawr.
2. Llwyddo trwy dwyll a wnaeth.
3. Mae gan Rhys arholiadau cyn bo hir.
4. Tyrd yn nes at y ffenestr.
5. Cafodd siom wrth weld bod y glaw wedi trymhau.
Ceir arddodiad ym mhob un o’r brawddegau isod.
Unwaith y dewch o hyd iddo, ysgrifennwch yr arddodiad yn y
blwch gyferbyn.
1. Mae’r papur ar lawr.
ar
2. Llwyddo trwy dwyll a wnaeth.
trwy
3. Mae gan Rhys arholiadau cyn bo hir.
gan
4. Tyrd yn nes at y ffenestr.
5. Cafodd siom wrth weld bod y glaw wedi trymhau.
at
wrth
Mae’r treiglad meddal yn achosi:
p
b
t
d
b
f
c
g
d
dd
ll
l
g
/
m
f
rh
r
Ceir treiglad meddal ar ôl yr
arddodiaid – y geiriau bach yma:
am
ar
at
gan
heb
i
o
tan
tros trwy wrth hyd
e.e.
 wrth feddwl
 o Fangor
 am fynd
Dyma’r llythrennau sy’n treiglo’n drwynol:
p
mh
t
nh
c
ngh
b
m
d
n
g
ng
Ceir treiglad trwynol mewn enwau lleoedd sy’n dod yn syth ar
ôl yr arddodiad ‘yn’:
P
T
C
B
D
G
p > mh
t > nh
c > ngh
b > m
d > n
g > ng
ym Mhwllheli *
yn Nhrefor
yng Nghricieth *
ym Mangor *
yn Ninas
yng Ngwynedd *
* Sylwch fel mae’r ‘yn’ yn newid weithiau.
Mae’r treiglad llaes yn achosi:
p
ph
th
t
c
ch
Ceir treiglad llaes ar ôl yr arddodiaid:
â / gyda / tua
P
T
C
p > ph
t > th
c > ch
â phensel
gyda thractor
tua cheiniog
Tasg
Cywirwch y canlynol:
1. Tua tre yr aeth y plant.
2. Yn Tudweiliog mae Wil yn byw.
3. Ar pen y mynydd y byddaf yn eistedd.
4. Ar llawr mae baw.
5. Ynglŷn â tymer drwg y ferch.
6. Dan llaw’r meddyg.
7. Yn Caernarfon mae castell.
8. Yn ymyl y nant, wrth mynwent yr eglwys.
9. Ar pen y bryn mae adfail.
10. Mae coleg yn Pwllheli.
Atebion
1. Tua tre yr aeth y plant. > tua thre
2. Yn Tudweiliog mae Wil yn byw. > yn Nhudweiliog
3. Ar pen y mynydd y byddaf yn eistedd. > ar ben
4. Ar llawr mae baw. > ar lawr
5. Ynglŷn â tymer drwg y ferch. > Ynglŷn â thymer
6. Dan llaw’r meddyg. > dan law
7. Yn Caernarfon mae castell. > yng Nghaernarfon
8. Yn ymyl y nant, wrth mynwent yr eglwys. > wrth fynwent
9. Ar pen y bryn mae adfail. > ar ben
10. Mae coleg yn Pwllheli. > ym Mhwllheli
Gorffen brawddeg ag arddodiad?
NA, ni ddylid gorffen brawddeg ag arddodiad yn y Gymraeg.
Pan ddaw arddodiad ar ddiwedd brawddeg rhaid defnyddio ffurf bersonol
ar yr arddodiad.
e.e.
Hwn yw’r castell rwy’n byw ynddo.
Ai hon yw’r rhaglen yr oeddech chi’n gwrando arni?
Anghywir:
Ble rwyt ti'n dod o?
Pwy wyt ti'n siarad â?
Pan mae rhagenw yn dilyn arddodiad
– rhaid rhedeg yr arddodiad hwnnw.
Rhagenw Annibynnol Syml:
PERSON
UNIGOL
LLUOSOG
1af
2il
3ydd
Fi
Ti
Fo / hi
Ni
Chi
Nhw
e.e
Mae’r plant yn siarad am fi.
Mae’r plant yn siarad amdana i.
Dywedodd e’r ateb wrth ti.
Dywedodd e’r ateb wrthot ti.
X
X
Rhedeg arddodiaid –
hynny yw, maen nhw’n newid eu ffurf.
arddodiad
rhagenw
am
+
fi
=
amdanaf fi
o
+
ti
=
ohonot ti
gan
+
nhw =
gennyn nhw
Rhedeg y prif arddodiaid
am
ar
at
gan
amdana i
amdanat ti
amdano fo
amdani hi
amdanon ni
amdanoch chi
amdanyn nhw
arna i
arnat ti
arno fo
arni hi
arnon ni
arnoch chi
arnyn nhw
ata i
atat ti
ato fo
ati hi
aton ni
atoch chi
atyn nhw
gen i
gennyt ti
ganddo fo
ganddi hi
gennyn ni
gennych chi
ganddyn nhw
Rhedeg y prif arddodiaid
heb
i
o
dan
hebddo i
hebddat ti
hebddo fo
hebddi hi
hebddon ni
hebddoch chi
hebddyn nhw
i mi
i ti
iddo fo
iddi hi
i ni
i chi
iddyn nhw
ohono i
ohonot ti
ohono fo
ohoni hi
ohonon ni
ohonoch chi
ohonyn nhw
dana i
danat ti
dano fo
dani hi
danon ni
danoch chi
danyn nhw
Rhedeg y prif arddodiaid
dros
drwy
wrth
drosta i
drwyddo i
wrtha i
drostat ti
drwyddot ti
wrthot ti
drosto fo
drwyddo fo
wrtho fo
drosti hi
drwyddi hi
wrthi hi
droston ni
drwyddon ni
wrthon ni
drostoch chi drwyddoch chi wrthoch chi
drostyn nhw drwyddon nhw wrthon nhw
rhwng
rhyngo i
rhyngot ti
rhyngddo fo
rhyngddi hi
rhyngon ni
rhyngoch chi
rhyngon nhw
Mae gwenwyn yn gwneud niwed iddoch chi.
iddoch chi > i chi
Mae’r arddodiad ‘i’ wedi’i redeg yn anghywir.
Roedd y ferch wedi gofalu am hi am
flynyddoedd.
am hi > amdani hi
Mae ‘am’ yn arddodiad rhedadwy – dylid ei
redeg i’r trydydd person, unigol, benywaidd.

similar documents