KLH

Report
KONSTRUKCIJE IZ KRIŽNO LEPLJENIH LESENIH
PANELOV CLT-Cross Laminated Timber, KLH, Xlam (Bruno
Dujič; Les 2008, str. 415-422)
• KLH – KRIŽNO LEPLJENI
LESENI PANELI – kaj so?
• So križno zložene lesene
lamele/deske pod visokim
pritiskom ploskovno
zlepljene v večji masivni
element.
•
•
•
•
SUROVINA
Les iglavcev.
Tehnično suh; u=8-14%
Varovalna vlažnost!
PREDNOSTI LESA
• Naravnega izvora; ohranjamo naravo – ekologija;
manjša poraba okolje obremenjujočih materialov.
• Obnovljiv.
• Najboljše bivalno klimatske razmere.
• Nizkoenergetska – energetsko varčna gradnja!
Energetska kriza!
• Toplotna izolativnost.
„SLABOSTI“
• Naravnega izvora! – anizotropen, rastne
posebnosti!
LASTNOSTI KLH PLOŠČ- gradnje s KLH
• Bolj enakomerne in boljše mehanske lastnosti (kot enosmerno lepljen
les ali masivni les). Ne glede na kvaliteto lesa!
PORABA LESA SLABŠE KVALITETE!
• Nosilnost lahko uravnavamo glede na potrebe (debelina, št. slojev,
usmerjenost).
• Za večnadstropne stavbe in objekte večjih dimenzij – razponov (100m)!
• V veliki meri „dokončani“ – prefabricirani v tovarni.
• Hitra – enostavna gradnja.
• Ekonomična gradnja.
• Pravilna gradnja omogoča na vodoravne obtežbe odporno gradnjo
(veter, potres -7,5 po Rihterju).
• Požarna varnost. TOPLOTNI IZOLATOR.
• 500kg/m3- bistveno lažji od betona, stroški prevoza!
• Gradnja ni odvisna od zunanjih temp.!
• Lahko iz različnih vrst lesa; zunaj macesen (vreme!), znotraj dekorativen
les po želji…
PREDNOSTI KLH PLOŠČ – kot gradbenih elementov
• DIMENZIJE omogočajo izvedbo etažnih sten v enem kosu s
predhodno izrezanimi odprtinami.
• Pripravljene površine za izdelavo stikov.
• Dolžine so prilagojene možnostim transporta.
• Višja požarna odpornost od običajnih lesenih konstrukcijskih
elementov; presegajo jeklene in armirano betonske.
• (Les prevaja toploto 300 - 400-krat počasneje kot jeklo! Zogleneli
sloj upočasnjuje prevajanje toplote in ovira dostop kisika!
Nezogleneli del ohranja polno nosilnost in ne spreminja oblike!)
• POŽARNA ODPORNOST:
 3-slojna pl. – 30 min.
 5-slojna pl. – 60 min.
 Večje debeline in več slojev – 90 min in več (tudi 120 min).
• ŽIVLJENJSKA DOBA: odvisna od pravilne gradnje (več kot 50
let…200let!)
KONSTRUKCIJA IN LASTNOSTI KLH
PLOŠČ
• Liho št. 3,5,7 ali več – do max. debeline 60cm.
• Prečni prerez plošče je simetričen – PRAVILO
SIMETRIJE!
• Sloji se križajo pod kotom 90o – enakomernejše
mehanske lastnosti, pri obremenitvah se bolj
homogeno obnašajo – se manj krivijo in pokajo –
pričakovane lastnosti lažje določimo eksperimentalno
ali računsko! (V primerjavi z anizotropnim masivnim
lesom + rastne posebnosti!)
• DVOJNI ZUNANJI nosilni sloj – za višjo upogibno
trdnost!
• DVOJNI OSREDNJI SLOJ – višje strižne trdnosti!
POMEN KRIŽNEGA LEPLJENJA
• Elementi lahko obtežbo prenašajo v dveh
pravokotnih smereh – uporabni so za stenske in
stropne elemente!
• (Primarna smer prenosa obtežbe ustreza orientaciji
vlaken zunanjih plasti desk!)
LEPILA -zahteve
• Odporna na temp., klimatske spremembe, kemikalije,
mikroorganizme.
• Spoj mora biti močnejši od lesa!
• Požarna odpornost.
• Utrjevanje pri temp. do 25oC.
• Ustrezen vmesni čas lepila (odprti:do nanosa do združenja
in zaprti: od združenja do stiskanja).
• Enokomponentno PU lepilo. Stiskanje v
stiskalnici.
• Purbond; veže zaradi vlage v lesu; ni topil, ni
formaldehida. Izloči se nekaj CO2.
• Voda v lesu reagira z delom izocianatov – tvori se amin in izloča CO2
– lepilo se peni. Amin reagira s preostankom izocianatne skupine in
se poveže v mrežasto strukturo.
•
•
•
•
•
200g/m2.
Brez vonja.
Enostavna uporaba – ni mešanja.
Ni odpadka.
Utrjeno lepilo ni strupeno.
POVEZOVANJE KLH PLOŠČ
• V talno/temeljno konstrukcijo se sidrajo s kovinskimi
sidri. Ta so vijačena v temeljno konstrukcijo s sidrnimi
vijaki, v leseno pa z lesnimi vijaki ali obročastimi žeblji
min 4/40, 60mm.
• Stene se pritrjujejo na medetažne plošče z lesnimi
vijaki ali obročastimi žeblji preko kovinskih kotnikov.
• Stiki se izvedejo kot preklopni vijačeni spoji.
• STIKE IZRAČUNA STATIK! ENAKO DIMENZIJE VEZNIH
ELEMENTOV! Upoštevajo se standardi in tehnični
predpisi.
OBROČASTI ŽEBLJI
• Kadar se giblje trdno telo glede na drugo trdno telo
tako, da se njuni površini dotikata, se pojavi sila, ki
nasprotuje temu gibanju in se imenuje sila trenja.
• Če deluje na telo, ki miruje na neki površini (žebelj v
lesu, njegov obod je površina, ki se dotika lesa)
vedno večja sila in ga želi premakniti (naš žebelj
izruvati), se premakne šele takrat ko delujoča sila
preseže silo statišnega trenja ali silo lepenja, ki je
bistveno večja od sile dinamičnega trenja.
• Če je žebelj zabit v les, mora biti zabit tako globoko,
da je sila statičnega trenja (sila lepenja) med
žebljom in lesom večja, kot sila, ki poskuša ta žebelj
izpuliti. Ko se žebelj enkrat premakne, je sila, ki je
potrebna za nadaljni vlek bistveno nižja, kot tista, ki
je potrebna za prvi premik.
• Koeficient trenja je odvisen od hrapavosti povržine.
Iz tega sledi, da je obročaste žebljie ali vijake
bistveno težje izpuliti kot gladke žeblje
http://www.blazic.eu/docs/
vijaki_engel.pdf
• Široka izbira lesnih vijakov Engel
• Odlikuje jih:
•
•
•
•
•
posebna zareza v konici vijaka, ki omogoča hitrejše in lažje
prodiranje vijaka v les, hkrati pa preprečuje pokanje lesa med
vijačenjem;
posebna druga navojnica znotraj glavnega navoja, čisti navojnico
ter tako zmanjšuje trenje, ki nastaja med lesom in samim vijakom;
druga navojnica je tudi »hitrejša« in tako povečuje pritisk na
konico vijaka v smislu hitrejšega prodiranja v material;
pod glavo vijaka so izdelane posebne zareze, ki omogočajo lepši
vtis glave v les;
kakovost materiala.
POVEZAVE!
• http://www.lesenagradnja.si/html/img/pool/Kri_no_lepljene_konstru
kcije.pdf
• http://www.klh.m2online.at/fileadmin/klh/bilder/2
007/Prospekte/PDF/071018_KLH_slow_A4.pdf
• http://www.superhise.com/?page_id=51
• http://www.ldsk.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=31&Itemid=32&lang=en
• http://www.youtube.com/watch?v=E2PuWbRfLRA
• http://www.youtube.com/watch?v=pRpQGwb9tVg

similar documents