Campus Hoogvliet - Erwin Zwijnenburg

Report
Campus Hoogvliet
26 april 2012
Themabijeenkomst ‘Onderwijs’
Vakgemeenschap Sociale Stijging
Campus Hoogvliet is…
• Een groep van zes gebouwen, totaal circa 40.000 m2.
• Een unieke combinatie van onderwijs, werken, recreëren en
wonen.
• Een plek waar jongeren kunnen leren en werken, hun ambities
en toekomstplannen in vervulling brengen.
• Een open omgeving met een gevarieerd voorzieningenaanbod,
zoals een sportgebouw, kookstudio, art-studio, wijkrestaurant en
parkeren.
• Een groene en veilige omgeving waarin voorzieningen op
loopafstand van elkaar zijn.
• Een plek voor jongeren én overige
Hoogvlieters.
Betrokken partijen
• Einstein Lyceum (VMBO – TL / HAVO / VWO, 850 leerlingen,
vervanging van bestaand gebouw)
• Penta College (VMBO, 600 leerlingen, vervanging van bestaand
gebouw)
• Zadkine (MBO, nieuw aanbod, 300 leerlingen)
• Veiligheidsacademie (MBO, Zadkine, particuliere beveiliging)
• Deelgemeente Hoogvliet (sportaccommodatie, welzijn, jeugd)
• Gemeente Rotterdam (eigenaar, doorhuur aan scholen)
• Woonbron Hoogvliet (104 woningen voor jongeren)
• (Hoogvlietse) ondernemers
Bedrijven in de plint van de gebouwen
• 1.510 m2 bedrijfsruimten op de begane grond
• Zeker is de vestiging van 792 m2 wijkrestaurant dat verzorgd
wordt door het Penta college en Zadkine
• Ideeën over branchering over ruimten worden nu verder
uitgewerkt. Ideeën zijn:
• (Studie)boekhandel, kiosk (OV, kranten en sigaretten),
uitzendbureau, wasserette, copy-shop, AH To GO, bakker,
(snel)restaurant (wok, saladebar, italiaans), sportwinkel,
Apple store
• Meer duidelijkheid deze zomer!
Jongerenwoningen in het woongebouw
• 104 woonstudio’s van 25 m2 tot 35 m2
• Aantrekkelijke woonmilieu voor startende jongeren
• Luxe studio met luxe(kook)pantry en badkamer en collectieve
internet faciliteit en conciërge
• Gericht op jongeren t/m 27 jaar deels uit Hoogvliet of studerend
in de Rotterdam
• Tijdelijk huurcontract (vertrek na afronden studie of wanneer je
27 jaar wordt)
• Huurprijzen van circa € 375 - € 425
Locatie
De Opgave
Overzicht
Het is gelukt maar …..
er zijn leerpunten
•
De wens van de gedachte, de ambitie, te dominant in proces
(met als gevolg hoge onrendabels, gebruikers op afstand, doelredenering)
•
Is er voldoende expertise in huis om zo’n grote ontwikkeling van
maatschappelijk vastgoed te managen?
(met als gevolg problemen in de hechting van de Campus intern binnen Woonbron
in termen van eigenaarschap, control)
• Dominante trekkersrol Woonbron keert zich tegen je als het
spannend wordt
(geeft anderen vertrouwen maar maakt passief, ook als we ons dat niet meer
kunnen veroorloven)
• Zakelijke afhechting niet altijd even prominent aan de orde
•
(met als gevolg dat risico’s teveel bij Woonbron lagen, repareren ervan past niet in
de historie van de procesgang, frictie)
Grote afhankelijkheid van toezichthouders
Centraal Fonds en WSW > niet altijd even voorspelbaar
Herijkte uitgangspunten Woonbron:
sociaal zakelijk met elan
•
•
•
Niet-DAEP zien we niet als ons verantwoordelijkheidsgebied, we blijven
bij het DAEB-domein
Maatschappelijk vastgoed is een primaire taak van de Gemeenten,
daar ligt de trekkers- en ontwikkelaarsrol > wij nemen die in principe
niet
In het bijzondere geval dat we toch ontwikkelen, bv doordat woonfunctie
combineert met een maatschappelijke plint dan geldt:
• Heldere opdrachtgevers/nemers rol: verwachtingen gericht in SOK’s
• Ontwikkelkosten bij stopbesluit voor rekening opdrachtgever
• Geen onrendabel in de exploitatie geaccepteerd

similar documents