Presentatie: Monitoring Harmsenbrug

Report
Monitoring Harmsenbrug
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Dia 2
Snelheden afrit N57
Intensiteit afrit N57
Intensiteit afrit Rozenburg
Intensiteit afrit Spijkenisse
Snelheidsverschillen Thomassentunnel
Reistijden N218
Reistijden N57
Werkenplanning
Intensiteiten en snelheden
-
Dia 3
Snelheidsplotjes A15 links van week 36-40 2014 en september 2013
Intensiteiten afritten N57, Rozenburg en Spijkenisse
Data is afkomstig uit de Transpute Viewer en per week dan wel maand gebundeld
Werkzaamheden MAVA zorgen voor veel verschoven meetpunten waardoor
vergelijken niet altijd goed mogelijk is
Data avond en nacht niet bruikbaar door werkzaamheden
Snelheden N15 links tussen Pernis en
Week 38
September 2013
Brielle
• Terugslag neem toe
ten opzichte van
2013. Zowel voor
als na de derde
rijstrook
• Knelpunt
Spijkenisse is niet
gegroeid ten
opzichte van 2013
• File slaat terug in
Thomassentunnel,
maar slaat er niet
doorheen
• Overlast grofweg
tussen 15:30 en
18:30
Week 36
Week 37
Week 39
Week 40
Intensiteit afrit 12 N57 en afrit 13
Rozenburg
• Forse afname in de
avondspits t.o.v. 2013 (500
– 600 mvt/u) op de afrit
N57
• Forse toename in
avondspits afrit 13
Rozenburg t.ov. 2013 (400
mvt/u)
• Er is dus een verschuiving
naar de Calandbrug ten
koste van de
Thomassentunnel wat een
groot deel van de daling
bij afrit 12 verklaard.
Intensiteit afrit 16 Spijkenisse
• Er lijkt forse groei te zijn
op de afrit Spijkenisse in
de middagperiode (11:00 –
18:00) tov 2013
• Meetpunten zijn verplaatst
ten opzichte van 2013
• Groei komt niet overeen
met tijdstip dat er
problemen zijn bij afrit
N57 (vanaf circa 15:3018:30) en er hoeft dus
geen verband te zijn.
Rijstrooksnelheden
-
-
Dia 7
Rijstrooksnelheden in de tunnel op de N15 links.
Verschil gemaakt tussen week 36 en 37 (voor openstelling derde rijstrook) en
week 38, 39 en40.
Data afkomstig uit NDW en soms verstoord door werkzaamheden MAVA
Snelheidsverschillen in Thomassentunnel
• Voor openstelling is het verschil
circa 20 km/u.
• Na openstelling is het
snelheidsverschil max. 40 km/u
tussen rijstrook 1 en 3
• Rijstrook 1 en 2 passen na
openstelling snelheid nauwelijks
aan op situatie rijstrook 3
Reistijddata
- Inwinning met bluetooth data (http://monitor.vid.nl/Harmsenbrug.html)
- Inwinning heeft eerste weken niet volledig gefunctioneerd waardoor data op
weekniveau erg springerig is
- Per traject (nummers in pijlen) zijn avond- en ochtendspits geanalyseerd
Dia 9
• Traject begint net na
Harmsenbrug waardoor
vertraging vanaf N15 niet
wordt gemeten
• Geen vertraging in de
ochtendspits richt Zeeland
• Geen of zeer beperkte
vertraging in de avondspits
met uitzondering van
week 39
1
Dia 10
• Vertraging in de
ochtendspits tussen N496
en Harmsenbrug 5-10
minuten en lijkt toe te
nemen in week 40
• Vertraging zit grofweg
tussen 6:30 en 9:00
• Geen vertraging in de
avondspits richting
Rotterdam
2
Dia 11
• Vertraging op de N218
neemt fors toe in week 40.
Waardoor vertraging in
ochtendspits circa 10
minuten is tov freeflow.
• In de avondspits ligt de
reistijd ook 5-10 minuten
hoger dan de freeflow van
circa 10 minuten. De
Harmsenbrug is dan
filevrij.
3
Dia 12
• In de ochtendspits is er op
de N218 geen vertraging
voor de weggebruikers
• In de avondspits ligt de
reistijd enkele minuten
hoger tussen 16:30 en
18:30.
4
Dia 13
Dia 14
Conclusies
De werkzaamheden Harmsenbrug veroorzaken overlast in de ochtend- en avondspits en
zorgen daarbij voor onveilige situaties bij de Thomassetunnel. De hinder blijft daarbij
beperkt tot circa 10 minuten vertraging. Richting Rotterdam treedt de hinder op in de
ochtendspits en in de avondspits richting Zeeland.
Aandachtspunten:
- Verschuiving verkeer van afrit N57 naar afrit Rozenburg.
- Hinder neemt in september toe.
- Werkzaamheden aan Hartelbrug begin okt. afgerond.
- Data kwaliteit rondom werk in uitvoering is niet altijd voldoende voor analyse

similar documents