Investoinnit_käyttöpääoma - webd.savonia

Report
Yrityksen alkuvaiheen
rahoitustarpeen määrittely
ja rahoitusmahdollisuudet
Moni aloittava yrittäjä aliarvioi ajan, joka
kuluu ennen kuin liikeidea alkaa tuoda
rahaa yritykseen
– Tuloja yliarvioidaan
– Kustannuksia aliarvioidaan
Talouden kiertokulkumalli
Tuotannontekijät
Tuotannontekijämarkkinat
Suoritteet
TUOTAN
TO
Suoritemarkkinat
KASSA
KASSASTA
MAKSUJA
KASSAAN
MAKSUJA
Kannattavuus
Maksukyky
Pääomanpalautus
Voitonjako
Pääomansijoitus
Rahoitusmarkkinat
Pääomarakenne
Mihin aloittava yritys tarvitsee
rahaa?
Pääoman tarpeen määrittely
1. Investoinnit
• Pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden
hankinnat
• Mm. liiketilat, koneet ja laitteet, kalusto,
kuljetusvälineet, irtaimisto, ohjelmat
Pääoman tarpeen määrittely
2. Käyttöpääoma
•
•
•
Yrityksen toiminnan pyörittämiseen tarvittava
käyttöraha alkuvaiheessa
Mm. yrityksen perustamiskulut (ilmoitukset
yms.), alkuvarasto, markkinointi, vuokrat, palkat
Nyrkkisääntönä on, että varaudu 2-3
ensimmäisen kuukauden menoihin
Käyttöpääomasta yleisesti
• Käyttöpääomalla tarkoitetaan yrityksen toimintaan
sitoutuvaa pääomaa, joka muodostuu
– Myyntisaamisista ja
– Vaihto-omaisuudesta
• Käyttöpääoman tarvetta vähentää myyntisaamisten ja
vaihto-omaisuuden rahoittaminen ostoveloilla
• Eli
Myyntisaamiset
+ Vaihto-omaisuus
- Ostovelat
= Käyttöpääoma
Kassavirtojen aikajana
Tilaus
Tuote saapuu
Rahat
kassaan
Myynti
Varasto
OV
Lasku maksuun
MS
Pääasialliset rahoitusvaihtoehdot
• Oma rahoitus
– Omistajien sijoituspanos -> oma pääoma
– Yritysmuodon vaikutus!
• Ulkopuolinen rahoitus
– Luotot -> vieras pääoma
– Avustukset
YRITYKSEN KOKONAISRAHOITUS
VIERAS
PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LYHYTAIKAINEN
OMA PÄÄOMA
TULORAHOITUS
ULKOINEN
OMA PÄÄOMA
Oman ja vieraan pääoman vertailua
Oma pääoma
Vieras pääoma
Velvollisuus maksaa
tuottoa
Ei ole
Sopimusoikeudellinen
velvollisuus
Riski
Korkea riski sijoittajalle
Pieni riski sijoittajalle
Äänioikeus
Kyllä
Ei
Etuoikeusasema
konkurssissa
Maksetaan viimeisenä
Maksetaan ennen omaa
pääomaa
Pääoman palautus
Ei yleensä palauteta
Takaisinmaksu
lainasopimuksen
mukaan
Vakuudet
Ei vakuuksia
Pääsääntöisesti
vaaditaan
ESIMERKKI TMI
- Vuokratilat
- Toiminimi
- Aloittava yritys
Pääoman tarve
Rahoitus
Tietokone + laitteet
5.000 €
Oma sijoitus
Ohjelmat
4.000 €
Finnveran pienlaina 10.000 €
Käyttöpääoma
2.000 €
Yhteensä
11.000 €
Yhteensä
1.000 €
11.000 €
Vakuudet: ei vakuutta, toiminimen haltijan vastuu
ESIMERKKI OY
Rahoitus
Pääoman tarve
Kalusteet ja koneet
25.000 €
Oma pääoma
Kuljetusvälineet
10.000 €
• omistajien sijoitukset
20.000 €
Varasto
7.000 €
Avustus, ELY-keskus
4.000 €
Käyttöpääoma
- markkinointi
-muut
8.000 €
Vieras pääoma
Yhteensä
Vakuudet
• Pankille yksityiset vakuudet
50.000 €
• Finnveran pienlaina
• pankkilaina
Yhteensä
16.000 €
10.000 €
50.000 €
Esimerkki Oy:n rahoitusratkaisut näkyvät
taseessa
Taseen alkutilanne, kun investoinnit käyttöomaisuuteen
on tehty ja varasto hankittu; muita kustannuksia ei ole vielä syntynyt
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
35.000
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Tavarat
7.000
Rahat ja saamiset
8.000
Yhteensä
50.000
Omistajilta
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma Avustus 20.000
Voittovarat tuottojen
4.000
kautta
Lainan osa;
maksuaika >
1v
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rah.lait.
20.000
Lyhytaikainen
Lainat rah.lait.
6.000
Lainan osa;
Yhteensä
maksuaika < 50.000
1v

similar documents