Wat komt er kijken bij het studentenleven?

Report
Financiën,Begeleiding en Wonen
Studeren aan de Radboud Universiteit
André Bartels
Januari 2014
Aanmelding en Studiefinanciering
-Aanmelding loopt via www.studielink.nl
hiermee ben je nog niet ingeschreven!
-Let op voor 1 mei!
-Studiefinanciering apart aanvragen www.duo.nl
-Aanvragen digid met sms-functie www.digid.nl
-Regel je zaken op tijd!
Studiefinanciering
-Prestatiebeurs
-Aanvullende prestatiebeurs
-Lening
-Collegegeldkrediet
-OV-reisproduct
Let op!
-2de kwartaal of eerder 18??? VO 18+
-3de kwartaal 18 let op stufi en ov per
01-10-2014
Bedragen
per 01-09-2014
Uitwonend
Thuiswonend
Basisbeurs
€ 279,14
€ 100,25
Aanvullende beurs
€ 258,35
€ 237,46
Lenen
€ 295,73
€ 295,73
Collegegeldkrediet
€ 158,33
€ 158,33
Totaal
€ 992,05
€ 792,27
*collegegeld 2014-2015 bedraagt €1906,--
Sociaal Leenstelsel????
-Geen prestatie-basisbeurs, lenen!
-Voor studenten van minder draagkrachtige
ouders blijft de aanvullende prestatiebeurs
bestaan???
-Ingangsdatum 01-09-2015?
-Voor welke studenten?
-Opleidingsfase-garantie?
-Reisproduct vanaf 01-01-2017?
Maar er komt nog meer……
Voor de huidige 6vwo-ers die per 01-09-2014
instromen:
-vroege inschrijving (01-05-2014)
-(verplichte) studiekeuzetrajecten
En… wellicht in toekomst
-centrale loting op termijn afgeschaft
-bsa in 2de en 3de jaar
Studeren
thuissituatie
wonen/reizen
(top)sport
financiën
bijbaan
functiebeperking/
ziekte
studiesucces
studiekeuze/
studeerproblemen
-motivatie
Ondernemerschap
Bindend StudieAdvies
OP TIJD STARTEN
Bestuurswerk
toekomstperspectief
Alles geregeld, nieuw begin
Belang van de Introductie
*kennismaking met de opleiding
*kennismaking met de medestudenten
*kennismaking met studie- en studentenverenigingen,
sportverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen,
gezelligheidsverenigingen, cultuurverenigingen, internationale verenigingen
*nieuwe vriendschappen en netwerken
Begeleiding
-Kleinschalig onderwijs
-Veel contact-uren
-Mentor/Tutor
-Studieadviseur
-Studentendecaan
-Studentenpsycholoog
-Trainers
-Studie- en loopbaanadviseurs
Voorbeelden van vragen/problemen
-je bent ziek en wilt weten of je je studie moet
onderbreken;
-je ziet je studie niet meer zo zitten en wilt weten
welke praktische consequenties het heeft als je stopt
of van studie verandert;
-je komt thuis in problemen door geldkwesties of
andere omstandigheden;
-je loopt studievertraging op door ziekte, psychische
problemen of bijzondere familieomstandigheden;
Maar ook…..
-je voelt je bij een tentamen of examen
onrechtvaardig behandeld en wilt in beroep gaan;
-je bent (potentieel) topsporter en wilt sport en studie
combineren;
-je kunt jezelf er niet toe zetten ergens aan te
beginnen;
-je weet niet hoe je de stof moet bestuderen;
-je hebt een handicap en je wilt weten welke
voorzieningen er mogelijk zijn;
Welke voorzieningen…???
-Toegankelijkheid van de gebouwen denk aan
rolstoelen, aangepaste toiletten en parkeerplaatsen
-Ringleidingen in collegezalen
-Aangepaste woonruimte (SSHN)
-Verlenging tentamentijd (20 minuten per 1 uur)
-Aanpassing lettertype
-Tentamens uitvergroot aanbieden
-Spellingfouten geen rol laten spelen bij beoordeling
tentamens;
-Spreiding tentamens
-Tijdsdruk voor het inleveren van werkstukken
voorkomen door de deadline aan te passen;
-Gebruik van een laptop tijdens tentamens;
-Gebruik van speciale ict-ondersteuning;
-Indien nodig mondelinge tentamen of andere
tentamenvorm aanbieden;
-Gebruik van memorecorder bij colleges of
werkgroepen;
-Van tevoren beschikbaar stellen van te gebruiken
sheets tijdens colleges;
-Alternatieve opdrachten bij incidentele afwezigheid
tijdens verplichte werkgroepen;
En………..uiteindelijk MAATWERK
Studieadviseur
-Gesprekken tussen studieadviseur en student
hebben een “vertrouwelijk karakter”
-Begeleiding en advies
-Advies bij studieaanpak, oer, aanpassingen aan het
programma bij bijzondere situaties (dyslexie, ziekte
e.d)
-Hulp bieden of doorverwijzen bij studieproblemen
-Studievoortgang: 1ste jaars-gesprekken
Studentendecaan
-Behartigt in eerste instantie de individuele belangen
van de student.
-Gesprekken tussen studentendecaan en student
hebben een “vertrouwelijk karakter”.
-Begeleiding en advies vooral bij bijzondere
omstandigheden die (kunnen) leiden tot
studievertraging.
Studentendecaan (2)
-Voorzieningen bij functiebeperking
-> begeleidingsovereenkomst
-> maatjesproject
-> financiële compensatie
Afdeling Studentenbegeleiding
-Studentendecanen
-Studentenpsychologen
-Trainers
-Studiekeuze en loopbaanadviseurs
Studentenpsychologen
-Studieproblematiek: concentratie, faalangst,
onzekerheid
-Persoonlijke problematiek die studievoortgang
belemmeren
-Verwijzingen
Aanbod
-Digitale coaching
-Training persoonlijke vaardigheden
-Therapiegroepen
studiestress/mindfulness
faalangst
assertiviteit/ zelfvertrouwen
mental energy training
Trainers
-Studievaardigheidproblemen
-Zelfmanagement
-Strategisch studeren
-Scriptie schrijven
Studiekeuze en loopbaanadviseurs
Welke studie past bij mij?
Hoe vind ik de juiste studie?
Hoe zit het straks met werk?
Studiebegeleiding
http://www.ru.nl/studenten/begeleiding/welkom/
http://www.ru.nl/studereninnijmegen
Wonen
-Geen bemoeienis door de universiteit wat
betreft huisvesting individuele studenten
-Behalve indien noodzaak tot aangepaste
woning en urgentie!!
-reisurgentie 2 uur reistijd (trein)
-SSHN of vrije markt
OP TIJD BEGINNEN!
Vragen en evt. discussie
??
Tot slot
• Geef uw kind de tijd
• Rationaliseer niet te veel
• Ga op stap!

similar documents