Willy Miermans

Report
Mobiliteit: enkele “kreten”.
Aanzet tot discussie.
Maandag 4 februari 2013
Willy Miermans
Nu kunnen we stoppen:
“alles is gezegd”.
Duurzame Mobiliteit: mijn simpele
definitie.
•
•
•
•
•
1. Laat mensen hun ding doen.
2. Liefst zonder afstand.
3. Blijf binnen de 2 km.
4. Als we reizen, liefst collectief.
5. In alle andere gevallen: de auto. OK.
• OESO-definitie. Toch.
1. Duurzame Mobiliteit is niet: “ terug
naar “af””.
• “Stads-ontwikkeling. Kern-ontwikkeling. Regioontwikkeling.”
• Zwitsers, …: die rekenen.
• “Groen of economie?”: absoluut foute
dualiteit. EU doet het.
• Wij lopen achter, reken maar.
2. “Tragedy of the Commons”.
• Persoonlijk voordeel op korte termijn > Collectief belang op
lange termijn. Vb: Ieder zijn treintje?
• “Foot-Print” van huishoudens, instituten, bedrijven,
overheden,… verrekenen.
We bouwen op de
verkeerde plaatsen.
• Werkt dubbel: benutting infra en diensten/belasting
netwerken.
• Vlaanderen is niet coherent: subsidies, taxatie,…?????
• Vb: Bunker Vroenhoven.
• Vb: Prijs postzegel, afval, nutsleidingen,…?????
• “Basis-Nabijheid”: nieuw concept.
3. Juiste systeem voor juiste
doelgroep.
• “Verkeerskunde = Kiezen.”
• “ Of – Of”, niet “En – En”.
• Elk verplaatsings-systeem heeft haar onderen boven-grenzen: respecteer die logica.
Bereik
4. Hou de “Keten” in de gaten.
• Verkeerskunde is “van deur-tot-deur”.
• Vb: Fyra? Amai.
• Vb: Totale reis-snelheid berekenen: dan wordt
NMBS een fiets-bedrijf.
• Vb: Fiets is vaak sneller dan auto: cfr. mijn
vrouw. Door-denken.
5. Parkeren: de sleutel.
• Parkeren is gemeentelijke autonomie.
• Geen alibi om niet te handelen.
• “Ruimtelijke schaarste”: kiezen.
• “Teveel P.” = Banalisering Openbare Ruimte.
• “ Rekening-Stilstaan”. Kan Nu,
zonder EU.
6. “Duidelijkheid”.
• Durf keuzes maken, in Gods naam.
• Vb: Parkeren: 25% zoekverkeer.
• Vb: “Gratis Kwartiertje”?
• Ontvlechting? Nooit van gehoord? Doen.
• OV-assen, fiets-straten, bewoners-P los van
bezoekers,…
7. Als we ruimtelijk niet hebben
durven kiezen, dan moeten we het
verkeerskundig doen.
• Ooit betalen we onze rekening voor onze
“ruimtelijke laksheid”.
• There’s no such thing as a free meal.
• Vb: lintbebouwing = lokale wegen afknippen.
• Vb: lintbebouwing = snelheids-reductie, middenbermen, keer-punten,…. Et alors?
• Vb: Kiezen voor fiets-routes. Vb:
Friesland-dorp.
Speed en stop-distances.

similar documents