H5 voorlichtingsavond 8 oktober 2014

Report
Voorlichtingsavond
havo 5
Woensdag 8 oktober 2014
20.15 uur
Programma
• Opening en welkom
• Informatie over havo 5
• Voorlichting door de decaan
----• Kennismaking met de mentoren
Allemaal hetzelfde doel:
Havo 5 leerlingen
- de getallen
• 97 leerlingen, verdeeld over 4 klassen
• Instroom uit vwo 4, vwo 5, havo 4, havo 5
• Profielen: 9 x CM
59 x EM
3 x CMEM
12 x NG
0 x NT
14 x NTNG
• Geboortedatum jongste leerling: 9 – 12 - 1997
• Geboortedatum oudste leerling: 2 – 11- 1994
De begeleiding
leerling
ouders
*en verder nog:
De zorgcoördinator
De jaarlaagcoördinator
De conrector
De decaan
mentor *
De MENTOR
•
•
•
•
•
•
Spreekt met de leerling
Helpt met de planning
Overlegt met vakdocent
Overlegt met jaarlaagcoördinator
Is eerste aanspreekpunt voor ouders
Mentoraat per 15 – 20 lln., niet per klas
… en de anderen…
• De zorgcoördinator: voor lln. die extra zorg
nodig hebben - [email protected]
• De jaarlaagcoördinator: ondersteunt de mentor –
[email protected]
• De conrector: onderwijskundig beleid havo en
schoolbrede zaken –
[email protected]
• De decaan: praat met de leerlingen over hun
toekomst(plannen) –
[email protected]
Het eindexamenjaar
Twee delen:
1. Het schoolexamen (S.E.)
2. Het centraal examen (C.E.)
Zie ook: Informatieboekje Havo 5
(data, soorten toetsen en cijfers, regels in de
toetsweek, slaag-zakregeling, PTA, CSE, etc)
S.E.- de cijfers
- Godsdienst is afgesloten in havo 4. Samen met
maatschappijleer en het pws wordt dit in havo 5
het combinatiecijfer
- Cijfers havo 4 tellen voor 30 % mee,
maatschappijleer voor 60 %
- In havo 5 worden afgesloten zonder
eindexamen: maatschappijleer, l.o., en spaans
- Toetsen in havo 5: SET’s, SEP’s + P.O’s
S.E. - de toetsing
Toets- / SET-week aan het einde van elke periode
(1e in week 45)
 Kijk/Luistertoetsen 19, 20, 21 januari 2014
 Mondelinge sets in SET-week na P2 en P3
 Herkansingen
 Centrale inhaalmomenten bij ziekte in SET-week
 Programma van Toetsing en Afsluiting (zie website én
informatieboekje)

S.E. – het ProfielWerkStuk
Vrijdag 12 september: inleveren eerste versie
Uiterlijk 26 september: voorlopige beoordeling –
feedback en verbeterpunten
Uiterlijk 10 oktober: mogelijke verbetering
inleveren
Donderdag 13 november: PWS-presentaties
(namiddag / vooravond)
S.E. – het ProfielWerkStuk
Enkele onderwerpen:
Straattaal
Stierenvechten
De conditie van het paard
Scheepvaart en conjunctuur
Bladluis
Bokito
Energiewinning in de toekomst
Hebben muizen nachtmerries?
Examentraining ( 4 weken)
•
•
•
•
•
•
•
Examentraining in de les
Zelfstandig examens oefenen tijdens de excursieweek
Algemene workshops
Vakspecifieke workshops
Inloop spreekuur in de week voor het centraal examen
(Lyceo examentraining)
Eindexamenlunch leerlingen
Voorlichtingsavond ouders: 24 maart 2015 – 19.30 uur
Centraal Examen




11 mei t/m 27 mei
11 juni
15 t/m 19 juni
30 juni
Informatie over examens:
www.examenblad.nl
www.eindexamen.nl
CE1
uitslag CE1
CE2
uitslag CE2
Korte break
Slaag-/zakregeling
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle cijfers een 6 of hoger
1 x 5 + overige cijfers 6 of hoger
1 x 4 + overige cijfers 6 of hoger en gemiddelde alle
eindcijfers 6,0 of hoger
2 x 5 of 1x 5 + 1x 4 + overige cijfers 6 of hoger en
gemiddelde alle eindcijfers 6,0 of hoger
Nederlands, Engels en wiskunde: maximaal één 5
Géén van de eindcijfers die gezamenlijk het combinatiecijfer
vormen mag lager zijn dan 4
CKV / LO / OV moeten als voldoende of goed beoordeeld zijn
Het gemiddelde van het C.E. is 5.5. of hoger
Donderdag 2 juli, 19.30 uur
Revius mededelingen
Website:
• Zorgkaart (via: ouders / zorg)
• Absentiemeldingen / verlofaanvragen (via: contact /
absentenregistratie)
• Stichting ‘Vrienden van het Revius’
• Surveilleren als vrijwilliger bij toetsen en/of examens?
Graag! [email protected]
Dit jaar……..
Je diploma en dan?????
Aanmelding Hogeschool
• Inschrijven studie via studielink:
www.studielink.nl
• Matching / studiekeuzecheck
• Studievoorschot: www.duo.nl
Wanneer inschrijven?
• Lotingsstudie: vóór 1 mei 2015
• Lotingsstudie met decentrale selectie, zie voor
inschrijfdatum website hogescholen
• Studie met aanvullende eisen: zo spoedig
mogelijk, pas na toelating door instelling
aanmelding bij studielink
• Selectie aan de poort: wisselend zie website
hogescholen
Tussenjaar
25 nov: Buitenland Buitenkans
Cals College in
Nieuwegein
Overstap naar VWO 5
- Gesprek over motivatie/studiehouding
- CE havo gemiddeld 6,5 of hoger
- Duits of Frans en wiskunde op havo
- Aansluitend profiel
- Stof inhalen
Studiekeuzeproces
Wat doet school?
• ReviusDoornHV.DeDecaan.net
• gesprekken
Studiekeuzeproces: wat kunt U
doen?
• Belangrijker dan gedacht
• Bezoek voorlichtingsdagen
• Blijf in gesprek
24 NOVEMBER
Voorlichtingsavond ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen
Gasten :
DUO en Hogeschool Utrecht
Lokaalindeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esse van den Burg
Jolene Berkenbosch
Wilma Eykhout
Paul Faessen
Henriëtte Hopman
Sarah Koefoed
Benjamin Meijer
Jan Maas
Diny Neuteboom
Miep Oude Aost
Jacko Stuivenberg
Martien Verweij
lokaal 53
lokaal 02
lokaal 67
lokaal 75
lokaal 62
lokaal 06
lokaal 01
lokaal 08
lokaal 00
lokaal 61
afwezig (havo 5)
lokaal 33

similar documents