PowerPoint-presentatie

Report
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Even voorstellen
Gerard Bottemanne AA
Woonplaats Coevorden
Onderzoeker en criticaster,
Onderzoeksbureau GBNED sinds 1999.
Websites: www.softwarepakketten.nl
www.ictaccountancy.nl
www.ictfinancials.nl
Meerdere rapporten/artikelen m.b.t. ICT en Accountancy.
Nieuw:
17 november j.l. verschenen: ICT Accountancy softwaregids 2015
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Wie werkt er binnen een accountantspraktijk?
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Wie werkt op dit moment met online boekhouden?
(via het SAAS model, zoals bij: Exact Online, Twinfield, Reeleezee, etc…)
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Wie werkt op dit moment met een eigen ‘cloud omgeving’
(Wel via internetverbinding voor kantoormedewerkers en/of klanten, maar
op een eigen server bij een hosting provider).
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Wie is niet van plan binnen enkele jaren met online boekhouden te werken?
(Waarom niet?)
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Wie boekt bankafschriften via een automatische bankkoppeling?
Alternatieven:
- Export/import afschriften
- Handmatig afschriften boeken
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Samenwerken via een portaal
Wie werkt er met een portaal?
Aanbod portaalsystemen stabiel sinds 2 jaar, met name:
AFAS, CreAim, Exact Software, Innolan, MijnAccountantsportal,
PinkWeb, Pro Management, Reeleezee en UNIT4.
Accorderen is meest gebruikte functie van portals.
Welke andere functies worden gebruikt?
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Beveiliging
- Toegangsbeveiliging (extra SMS-code bijvoorbeeld)
- Beveiligde (internet)verbinding ‘https’
- Gecertificeerde aanbieder
- Gegevens niet buiten Europa opgeslagen
Wie weet hoe bovenstaande is geregeld bij zijn leverancier?
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Continuïteit
Hoe is de exit-strategie geregeld?
- Als je zelf naar een andere aanbieder wilt?
- Als aanbieder failliet gaat?
- Export van bestanden in welk formaat?
- XML Auditfile is geen complete boekhouding!
- Gegevens nog raadplegen? Bewaarplicht fiscus: 7 jaar!
Wie heeft bovenstaande zaken geregeld?
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Andere relevante onderwerpen
- SBR/XBRL
- Referentie grootboekschema
- Scannen en herkennen
- Elektronisch factureren
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
SBR/XBRL
Wie kent de “Roadmap SBR op weg naar 2020”?
2 juli 2014, uitgave van de Nederlandse overheid.
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Bron: Roadmap SBR op weg naar 2020
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
SBR/XBRL
• Vooringevulde Aangifte (VIA) voor becon’s; in 2015 testen en in productiename
• Loonheffing via Digipoort (nog niet in XBRL);
• KvK deponering vanaf 2017 alleen via SBR;
• Kredietrapportage;
Bericht ING 7 oktober 2014
“Digitaal aanleveren jaarcijfers MKB ook bij ING de norm”
- Vanaf 1 januari 2017 is digitale aanlevering van jaarcijfers via SBR voor
kredietrelaties van de ING uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de norm.
- In het eerste kwartaal van 2015 lanceert de bank een campagne
om haar kredietrelaties te stimuleren.
Laat u op de hoogte houden door beroepsorganisaties en softwareleveranciers.
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Referentie grootboekschema (RGS)
Wie heeft al eens gehoord van het “Referentie grootboekschema” (RGS)?
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Referentie grootboekschema (RGS)
“Eind 2011 hebben enkele bestuurlijke vertegenwoordigers
van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het ministerie
van EL&I, Logius/SBR en het CBS van gedachten gewisseld
over een idee met betrekking tot een gecoördineerd
referentieschema voor grootboekrekeningen, kortweg
aangeduid als referentie grootboekschema.
De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot
vergaande vereenvoudiging van de verschillende
rapportagesystemen in de financieel administratieve
rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en
lagere kosten.”
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Referentie grootboekschema (RGS)
Eén standaard rekeningschema (gericht op het MKB)
•
•
•
•
•
•
Samenwerking overheid en markt;
RGS bevat de systematiek van een grootboekrekeningschema;
RGS telt zo’n 2.000 rekeningen;
RGS is uniform, d.w.z. er is maar één RGS;
Hiërarchische niveaus: hoofdrubriek, rubriek, rekening en mutatie;
Unieke referentiecode per rekening, opgebouwd uit groepjes van letters:
BLim - Liquide middelen
BLimKas - Kassen (100100000)
BLimBan - Banken (100200000);
• Rekeningnummer naast referentiecode (zie hiervoor);
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Referentie grootboekschema (RGS)
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
Wijze waarop softwareleveranciers RGS mogelijk maken;
Relatie met huidige rekeningschema’s;
Relatie met SBR/XBRL en rapportagesoftware;
Wat gebruikers moeten doen voor implementatie RGS;
Welke softwareleveranciers adopteren RGS?;
Onderhoud en versiebeheer RGS?
Andere vragen?
Informeer bij uw beroepsorganisatie en softwareleveranciers!
Gratis rapport: “RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven”,
via www.ictaccountancy.nl
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Scannen en herkennen
Wie heeft ervaring met scannen en herkennen van boekingsdocumenten?
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Scannen en herkennen
Aandachtspunten
• Koppeling boekhoudpakket is belangrijkste voorwaarde;
• Hoe rijker de financiële administratie, hoe meer efficiency de methode
van scannen en herkennen oplevert. Zoals crediteurengegevens
(BTW-nummers, Bankrekeningen, KvK-nummers) voor herkennen;
• Impact kasstelsel;
• Afrekenmethodes aanbieders;
• Beïnvloed de werkwijze op een kantoor (klanten door elkaar heen);
• Zelf herkennen of via een boekingsfabriek?
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Scannen en herkennen
Voordelen
•
•
•
•
•
•
Documenten digitaal beschikbaar (digitaal archief).
Werkzaamheden gespreid over kwartaal/jaar.
Eerder inzicht in resultaten.
Bij uitwerken jaarrekening brondocumenten digitaal beschikbaar.
Minder fouten bij boeken.
Efficiency voordeel (bij grotere aantallen).
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Elektronisch factureren
Wie maakt al gebruik van elektronisch factureren?
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Elektronisch factureren
Definitie Elektronisch factureren
“Het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van
facturen door een leverancier tezamen met het op elektronische wijze
ontvangen en verwerken van die facturen door een afnemer”.
Elektronische factuurverwerking
“Het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen”.
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Elektronisch factureren
Wie maakt al gebruik van elektronische factuurverwerking?
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Elektronisch factureren
Ontwikkeling
• Scannen van boekingsdocumenten is een tijdelijke oplossing.
• Mailen van digitale facturen (PDF).
• In Nederland is UBL 2.0 (inmiddels 2.1) geadopteerd als de facto standaard.
Nederlandse overheid heeft gekozen voor UBL-OHNL (o.b.v. UBL 2.0).
UBL ook standaard in andere landen, zoals: Denemarken, Noorwegen,
Zweden en IJsland. In België onder de naam E-FFF.
Vraag uw softwareleverancier naar ondersteuning van UBL.
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Elektronisch factureren
Aandachtspunten
• In Nederland geen specifieke eisen aan elektronisch factureren (een
eenvoudig mailtje is afdoende), mits voldaan aan wettelijke eisen.
• Afnemer moet akkoord gaan met eFactuur (betaald is geaccepteerd);
• Afspraak factuur (bestands)formaat en verzendkanaal (afzender en ontvanger);
• Archiveren elektronische facturen;
• Leesbaar houden (bijvoorbeeld ook PDF meezenden);
• Let op spookfacturen en dat elektronische facturen niet in spam-filter terecht
komen;
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Twitter @gbned
Aanbod van standaard software
Zo’n 100 aanbieders met standaard software voor de accountancy:
Accept, Accountcloud, ASG, Ac-portal, ADP, Aedificomm, Afas, Akkermans, AllSolutions,
Analys.io, ARAS P&Z, Asperion, Basecone, Batavia, Beegua, Blue10, Caseware, Cash,
Change to comm, Coney, CreAim, CTB, Davilex, d-basics, DDI, DGA Software Groep,
Diamond FMS, Digidentity, Easylon, Effect Automatisering, Eikelboom & de Bondt, Emerus,
ESG, Exact, Expansion, Ezora, Ficsus, FinAct, Finforce, Fiscaal Gemak, GAC, Iline, Infine,
Informer, Innolan, Intelly, Iseemorde, Itriskcontrol, Kleisteen, Kluwer, Koolwijk Cijfers+, KPN,
K+V van Alphen, Logihuis, Lucom, Magic Hands, MLE, MicroStar, Minox, MUIS Software,
Nederpelt / elvy, Newviews, Nmbrs, PinkWEB, Plan8, Pro Management, Qaboos, Quadrant,
Qics, Quo Vadis, Radar Software, Raet, Reed Business, Reeleezee, Roos & Roos, SALAR,
Scansys, SDU, Semansys, Skillsource, Smart SharePoint, Smartbooqing, SnelStart,
Spigraph, Synacc, SysLogic, Tblox, Tecknow, Thomson Reuters, Topicus FINAN, Toshiba,
Twinfield, Unit-4, Loket.nl, Visionplanner, Visma, WtoP, XSO, YOB, Yuki, Zippy.
(Bron: GBNED 2013)
www.ictaccountancy.nl
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
GRATIS publicaties
•
•
•
•
•
•
•
•
ICT Accountancy softwaregids 2015
ICT Accountancy 2020: op weg naar de toekomst
Werkkostenregeling WKR) optimaal in uw software
RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven
De complete gids Elektronisch factureren
Scannen & herkennen van boekingsdocumenten
Welk portaalsysteem moet ik kiezen
Samen)werken in the cloud
Via www.ictaccountancy.nl waar ook andere gratis publicaties
zijn te vinden en gratis nieuwsbrief met ontwikkelingen!
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned
Onderzoeksbureau GBNED
Het ideale online accountantskantoor
Vragen?
Bedankt voor uw belangstelling
Gerard Bottemanne
[email protected]
www.ictaccountancy.nl
www.ictaccountancy.nl
Twitter @gbned

similar documents