PowerPoint-presentatie - Kaderdag 2014

Report
ONTWIKKELINGEN SPORTKLIMMEN
NKBV kaderdag 2014
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
VANDAAG:
• Bespreken ontwikkelagenda NKBV
• Wat is onlangs verandert/opgeleverd
• Planning
• Vragen en antwoorden
• Brainstormsessie
• Pijnpunten
• Onduidelijkheden
• Behoeftes
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
ONTWIKKELAGENDA SPORTKLIMMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kwalificatie en toetsing → KSS2012
Licentiebeleid 2.0
Outdoor opleidingen → inrichten single pitch
Trainersopleidingen
Opleidingscentra / auditbeleid
Kenniscentrum 2.0
NKBV academie website
Digitale leeromgeving
Toetsportfolio
Leercoach opleiding
Aantekening Klettersteig
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
KWALIFICATIE EN TOETSING
Aanleiding: per 1 jan 2015 nieuwe KSS implementeren
(NOC*NSF).
Wat doen we: kwalificatie en toetsing herschrijven naar
nieuwe KSS, huisstijl NKBV aanpassen, invoeren toetsing
op werkprocessen opleidingen breed.
Wat verandert er:
Voor de opleiding weinig, nuances doorontwikkeling.
Voor de toetsing/beoordelaar meer, toetsing op
werkproces niveau, minder vinkjes.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
KWALIFICATIE EN TOETSING
Waar staan we nu:
Af:
SKB2-indoor toprope
SKB2-outdoor
SKI3-indoor toprope
SKI3-indoor voorklimmen
Sportklimtrainer 3
In ontwikkeling:
SKI3-outdoor voorklimmen
Sportklimtrainer 2
Sportklimtrainer 3
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
HI4 winter
AI3 zomer
AI3 winter
ATL3
HI4 zomer
ATL4
KWALIFICATIE EN TOETSING
Implementatie traject:
• Alle kwalificatie en toetsing die af is komt beschikbaar
• Nieuw in opleiding → op basis van de nieuwe profielen
• Huidig in opleiding → bij voorkeur nieuwe profielen
• Alle toetsing → nieuwe profielen (uitzondering: bij zakken
checkt BE of kandidaat zou slagen op basis oude
profielen)
• Opleiders (LC/BE/PB) zijn apart geïnformeerd.
Ontwikkeling opleidingen:
Nuance verschillen voorlopig nog niet in leertraject
doorgevoerd.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
LICENTIEBELEID 2.0
Project van LTC, bureau en belanghebbenden.
• Verkennende fase afgerond
•
•
Lic. systeem andere bonden
Idem buitenlandse klim- en bergsportbonden
• Doorgaan met ‘kwaliteitssysteem’ (=licentie)?
•
Waarom wel/waarom niet
Nov ‘14
STOP
• Geen ‘kwaliteitssysteem -> we stoppen
GO
• Ontwikkeling ‘Kwaliteitssysteem 2.0’
•
•
Op basis van wensen en eisen gebruikers en verschillende partijen
binnen NL
Geen overbodige rompslomp
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
OUTDOOR OPLEIDINGEN
• Opdracht aan Sportklimopleidingencommissie:
• ‘single pitch’ sportklimmen
• Vereenvoudig!
• Richting:
• Vereenvoudiging van opleiding, lagere drempel,
grotere toegankelijkheid.
• Eerst Sportkliminstructeur. SKB2-outdoor blijft
voorlopig zoals het is.
•
Op termijn, naar behoefte aanpakken/herontwikkelen
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
OUTDOOR OPLEIDINGEN (2)
• Keuzes:
• Er komt een basis instructeur sportklimmen in
rots (single pitch / goed behaakt).
• Kaderopleidingen meer modulair
inrichten/aanbieden.
• Klimvaardigheidsbewijzen volgen (in 2015).
• Alles wat wordt ontwikkeld is per definitie niet ‘in
beton gegoten’. Kaderopleidingen moeten meeevolueren met ontwikkeling klimsport.
Hoe ziet dat er uit?
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
OUTDOOR OPLEIDINGEN (3)
Uitgangspunten:
1. Uitgaan van behoefte sporter,
gezien vanuit activiteit.
2. Het gros van de activiteiten van
de klimverenigingen en
Nederlandse buitensportorganisaties kunnen bedienen.
3. Modulair, dus alleen dat doen
wat je nodig hebt.
4. Ontstaan uit gronddiscussie wat
is single pitch, wat hoort daar per
definitie bij, wat zou kunnen en
wat zeker niet.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
specialisatie
Aantekening
Multipitch
SKI3-OV
(single pitch basis)
specialisatie
Aantekening
Klettersteig
Evnt. extra
specialisatie’s:
artif, …?
specialisatie
Aantekening
Trad
OUTDOOR
OPLEIDINGEN (4)
Hoe zou het
‘bekende’ plaatje er
dan uitzien in de
gehele context:
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
OUTDOOR OPLEIDINGEN (5)
Hoe nu verder?
• Contouren bekend
• Verder uitontwikkelen in kwalificatie en toetsing
• Goedkeuring bestuur en toetsingscommissie
• Herinrichten licentievraagstuk (1 licentie met specialisaties ipv
evt meerdere licenties, moet bijhouden licentie vereenvoudigen)
• Wijzigen functies in NKBV kaderregistratie en zichtbaar
maken aantekeningen in MijnNKBV.
• Opleiding herinrichten op basis van kwalificatie en
toetsing.
• Implementatie gewijzigde naamgeving huidig kader.
(SKI-AK wordt dan SKI-OV + aantekening Trad)
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
OUTDOOR OPLEIDINGEN (6)
Contouren van de kwalificatie en toetsing:
SKI-OV
PVB 3.1,
3.3, 3.4, 3.5
portfolio
PVB 3.1
praktijk
multipitch
PVB multi
pitch (eigen
vaardigheid
1 en 2)
trad
PVB trad
Je kunt nog steeds direct uitstromen op multipitch/of trad door de PVBs
tegelijk af te leggen, of kort op elkaar te plannen.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
OUTDOOR OPLEIDINGEN (7)
Wat kan ik als opleider al doen?
• Voor huidige SKI-OV (dus SKI-OV incl MP) doe je wat je
deed. PVB’s veranderen niet of marginaal (vanwege KSS
project)
• Voor klimmers die instructeur willen worden maar niets
hebben/hoeven/willen met multipitch kun je opleiden op
singlepitch niveau. Houd daarbij rekening met de
standaard deelkwalificaties vanuit de KSS, ingezet op
single pitch
• Voor klimmers die instructie in trad à la Ettringen willen
geven, maar niet multi pitchen....
• Etc.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Trainersopleidingen:
Workshops voor trainers op basis format BMC. Ook op
niveau 2 nu een trainerskwalificatie in ontwikkeling.
Opleidingscentra / auditbeleid:
Auditbeleid is ontwikkeld, eerste auditor getraind.
Eerste pilot gaat lopen, dan evalueren / bijstellen.
Daarna meer pilots, zoveel als nodig
Definitieve stuk zal na tevredenheid partijen voorgelegd
worden aan het bestuur
Vervolgens landelijke uitrol.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
KENNISCENTRUM 2.0
• Huidige layout onhandig.
• Nieuwe indeling met meer
disciplines
• Visueler
• Betere sorteerfunctie
• Superhandige
printfunctionaliteit
• Eind dec 2014 live
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
NKBV DIGITAAL
NKBV academie website
Duidelijke website voor opleiden en bijscholen, landelijke
bijscholingsagenda, samenwerkingsplatform.
Digitale leeromgeving
Er komt een vervanger! Plan is:
Gezamenlijk traject met onze opleiders.





Voorinrichten samen met aantal opleiders.
Per opleidingscentrum rustig overstappen.
Sterke opleidingscentra eerst.
Bugs eruit en doorontwikkelen.
Later volgen de ‘zwakkere opleidingscentra’.
• komen meer in een gespreid bedje.
• Kost hen minder energie.
Tijdpad: najaar 2014 + geheel 2015 uittrekken voor omzetting.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
TOETSPORTFOLIO
• Concept ontwikkeld, veel feedback opleidersbijscholing
april. Nu in kleiner comité opgepakt.
• Geen goedkeuring vooralsnog NOC*NSF
• We gaan wel testen in klein verband (SKT3 opleiding)
• Van daaruit een format door ontwikkelen voor algemeen
gebruik.
• Blijf zelf ook met oplossingen en ideeën komen!
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
OVERIGE
Leercoach opleiding
Opleiding gestart op 28/9 voor het eerst in huidige vorm.
Volgende opleiding: 11 jan (ovb) + 1 feb 2015
(BE opleiding op 28 feb)
Aantekening Klettersteig
• Voor bestaand kader om activiteiten met klettersteig in
NL te kunnen doen.
• In later stadium: plusmodule klettersteig OV
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
DANK JE VOOR JE AANDACHT
NU BRAINSTORM!
Vragen?
[email protected]
0348-485098
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging

similar documents