VY_32_INOVACE_190_Akustika

Report
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
NÁZEV: VY_32_INOVACE_190_Akustika
AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav
ROČNÍK, DATUM: 8., 18.11.2011
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika Fyziologická akustika
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
REDIZO: 600 150 585
ANOTACE
• V materiálu se prezentuje vznik hlasu a
princip slyšení, hlasivky jako hlavní zdroj
zvuku, ucho jako přijímač zvuku, zajímavosti
ze světa zvuku. Určeno pro osmý ročník.
Vznik hlasu
Princip slyšení
Zápis
Hlasivky jako zdroj zvuku
• Lidský hlas se vytváří chvěním hlasivek v hrtanu.
• Hlasivky jsou párovým orgánem.
• Mezi jednotlivými hlasivkami je štěrbina.
• Proudem vzduchu z plic se okraje hlasivek
rozechvěje a vzniklý tón se zesílí rezonancí
dutiny ústní, hrudní a nosohltanové.
Hlasivky jako zdroj zvuku
Hlasivky: vlevo je hlasivková štěrbina otevřená, na pravém obrázku při
tvorbě hlasu
Hlasivky jako zdroj zvuku
• Ženy a děti mají hlasivky kratší, vytvářejí vyšší
tóny, muži mají hlasivky delší a vytvářejí tóny
hlubší.
• U dospělého muže se frekvence hlasu pohybuje
kolem 125 Hz, u dospělých žen asi 210 Hz, u
dětí přes 300 Hz.
Stavba ucha s popisem
Princip slyšení
Vlnění vzduchu se zachycuje boltcem a postupuje zvukovodem
až k bubínku, který rozechvívá.
Kmitání bubínku se přenáší třemi kůstkami na oválné okénko
hlemýždě, z něhož přechází chvění na kapalinu a ta působí na
nervové buňky uložené v hlemýždi.
V hlemýždi se chvění přeměňuje na nervové vzruchy, které jsou
vedené do mozku do sluchových center v levém i pravém
spánkovém laloku.
Zajímavosti
• Lidský sluch nezachycuje tóny ani příliš vysoké ani příliš
hluboké. Velmi silné zvuky pociťuje sluch jako bolest a
může se jimi porušit.
• Ne všechny tónové výšky vnímá sluch se stejnou
citlivostí.
• Například hluboké tóny musí znít mnohem silněji než
tóny vysoké a také o něco déle, abychom je sluchem
zachytili.
•
Oblast tónových výšek, na které sluch reaguje, se
nazývá sluchové pole.
Zajímavosti - echolokace
•
Echolokace je způsob orientace některých živočichů v prostředí.
•
Využívají ji druhy s noční aktivitou nebo žijících v jeskyních či v
kalné vodě (např. některé druhy ryb, ptáků, savců- hmyzožravci,
netopýři, delfíni).
•
Princip spočívá v tom, že živočich vydává zvuky (zpravidla
ultrazvuky) a zachycuje jejich ozvěnu (echo), tj. signál odražený od
předmětu v prostoru.
Zajímavosti
•
Různá plemena psů slyší různě.
•
Většina plemen má velké ušní boltce. Ty jsou ovládány sedmnácti svaly,
které umožňují jejich vzpřimování a natáčení tak, aby zachycovaly zdroj
Každého zvuku. Sluch psa může registrovat až 35kHz a je tak citlivý, že
odliší dva metronomy, z nichž jeden tiká stokrát a druhý šestadevadesátkrát
za minutu.
•
Pes také dovede své vnitřní ucho uzavřít tak, aby za všeobecného hluku
oddělil ty zvuky, na které se chce soustředit.
•
Psi se vzpřímenýma ušima (např. Německý ovčák) mohou uši natáčet a tak
zjišťovat směr zvuku.
•
Psi s dlouhýma ušima tuto schopnost nemají. Není známo, proč mají
někteří psi dlouhé uši. Zřejmě jde o vyšlechtění u loveckých psů, kteří se
pohybujících v hustém podrostu.
Zajímavosti
• Kůň má 17 svalů, které jsou schopny pohybovat
ušima.
• Kočka vnímá zvuky o výšce až 25 kHz, společně s
morčetem vnímá zvuky desetkrát tišší než člověk.
• Delfíni a netopýři se dorozumívají ultrazvukem, tj.
zvukovým vlněním s frekvencí větší než 20 kHz.
/přesněji 14 kHz-100 kHz/
Použité obrázky – Wikipedia
Použité kliparty – kolekce PowerPoint 2007.
www.office. microsoft.com
Soubor:Illu07 larynx02.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikipedia Foundation, 15. 2. 2007, 16:15, last modified on 15. 2. 2007, 16:15
[cit. 2011-11-18]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illu07_larynx02.jpg>.
Soubor:Plecotus auritus 01.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St.
Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 13. 6. 2005, 12:22, last modified on 13. 6.
2005, 12:22 [cit. 2011-11-18]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plecotus_auritus_01.jpg>.

similar documents