IV tip

Report
Reakcije preosetljivosti
Patološke imunske reakcije, odnosno oštećenja
izazvana imunskim odgovorom
Mogu nastati
Ako je imunski odgovor na strane antigene
poremećen ili neadekvatno kontrolisan
Ako je imunski odgovor usmeren ka sopstvenim
molekulima kao rezultat prekida autotolerancije
(autoimunost – autoimunske bolesti)
Tipovi preosetljivosti
Tipovi preosetljivosti
I tip
(alergija)
II tip
(citotoksični tip)
IV tip
(kasni tip)
III tip
(imunokompleksni tip)
Preosetljivost II tipa
(citotoksični tip)
Preosetljivost II tipa animacija
Preosetljivost III tipa
(imunokompleksni tip)
III tip preosetljivosti animacija
Preosetljivost III tipa
Prototipovi
– Serumska bolest (sistemski oblik)
– Arthus-ov fenomen (lokalni oblik)
Terapija bolesti izazvanih antitelima i
antigen-antitelo kompleksima
• Smanjenje zapaljenske reakcije (kortikosteroidi)
• Plazmafereza (smanjenje cirkulišućih antitela ili imunokompleksa)
• Anti-CD20-antitela (smanjenje broja B limfocita)
• Inhibicija produkcije auto-antitela (antagonisti CD40L)
IV tip preosetljivosti
(kasni tip)
IV tip preosetljivosti animacija
Mehanizmi oštećenja tkiva T-ćelijama
Bolesti izazvane T-ćelijama
Klinička slika kontaktnog dermatitisa
Terapija preosetljivosti izazvanih T-ćelijama
• Smanjenje zapaljenske reakcije (kortikosteroidi i
antagonisti TNF)
• Inhibicija T-ćelijskog odgovora
(ciklosporin)
• Antagonisti koji inhibiraju kostimulatore
Kožne probe kasne preosetljivosti
 Peč test
Na gornji
deo leđa
Naneti kontaktne alergene u
odgovarajuće komore na
adhezivnoj traci (patch-peč)
Posle 48h
(ponovo 72h)
Crvenilo, vezikule i otok
Negativan
Slabo pozitivan
Umereno pozitivan
Izraženo pozitivan
bez promena
crvenilo
crvenilo i vezikule
crvenilo, vezikule i otok
Kožne probe kasne preosetljivosti
 Peč test
 Tuberkulinski testovi (PPD, Mantoux...)

similar documents