Slide 1 - edc GIS

Report
 EDC d.o.o. osnovan 2002. godine
 osnivači: skupina stručnjaka iz strojarstva,
elektrotehnike i informatike
 10 godišnje iskustvo stečeno u zagrebačkom
vodovodu
 geografski informatički sustavi, projektiranje, vođenje
projekata, proračuni hidraulike, gubici vode,
optimizacija, informatički sustavi i mreže
Prezentacija GIS-a vodovoda na javnoj tribini grada Zagreba
1995. godine, prvo web-GIS riješenje
Izrada GIS-a u Zagrebačkom Vodovodu 1994. godine
Kao Autodesk Developer, EDC omogućuje
korisnicima svojih usluga postizanje
produktivnosti, uštede i efikasnost
poslovanja na najvišoj svjetskoj razini.
Lista referentnih poslova:
INA Naftaplin – Pogon ETAN, Ivanić Grad, Sektor proizvodnje nafte i
plina, Okrug Posavina, Pogon Etan
•
•
•
•
•
Prikupljanje potrebnih podataka za izradu baze podataka, hidrantske mreže
Ispitivanje gubitaka i prijedlog sanacije hidrantske mreže pogona Etan
Izrada baze podataka u Microsoft Access 2000 formatu, povezivanje sa
vektriziranom tehničkom dokumentacijom
Izrada GIS-a hidrantske mreže
Izrada tehničke dokumentacije u digitalnom obliku za objekte postrojenja ETAN
Istarski vodovod Buzet
•
•
Izrada GIS-a Istarskog Vodovoda Buzet
Isporuka i instalacija Autodesk MapGuide servera
•
•
Priprema karata za digitalizaciju (skeniranje, kalibracija, priprema
karata za povezivanje u jedinstvenu GIS bazu, povezivanje sa
postojećim bazama, pridruživanje digitaliziranih karata
jedinstvenoj GIS bazi podataka.
Digitalizacija karata uključujući vektorizaciju svih vodoopskrbnih
cjevovoda i vodoopskrbnih objekata vidljivih na kartama, izradu
topologije i pridruživanje u postojeću GIS bazu.
INA GRUPA, Integralni tehnički servisi d. o. o.
•
GIS postrojenja STSI, Lovinčićeva ulica
INA NAFTAPLIN
•
•
Snimanje stanja, dizajn baze elemenata sustava katodne zaštite,
Izrada GIS baze sustava katodne zaštite
INA Rafinerija
Nafte Rijeka
Dizajn i izrada baze podataka
o mjerenjima emisija
i onečišćenja iz
stacionarnih izvora
te povezivanje protokola
za mjerenje emisija
krutih čestica
i dimnih plinova
sa topografskim podacima
Komunalno
Jastrebarsko
Izrada GIS-a
javne rasvjete uz
GPS snimanje
stupova
javne rasvjete
Izrada GIS-a vodoopskrbnog
sustava Jastrebarskog
Izrada baze podataka i digitalizacija
zelenih površina
GIS
prostornog
uređenja
grada
Karlovca
(PPUG,
GUP, DPU,
katastar)
D&G Hidroprojekt, Zagreb
• Izrada programa za automatsku promjenu putanje velikog broja rastera koji
su umetnuti u AutoCad-ov crtež; povezano sa smještajem svih rastera na
server.
• Izrada programa za automatsko učitavanje rasterskih podloga sa servera u
AutoCAD-ov crtež, prema željenom mjerilu, zoni i odabranim listovima
topografske karte.
HidroConsult, Zagreb
• Izrada topoloških slojeva, kreiranja GIS baze podataka i konzalting pri
unosu podataka u GIS bazu : "Studija zaštite voda Zagrebačke županije".
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb
Izrada interaktivne
Web-karte Hrvatske
(e-Cestovne karte za
www.hrvatska.hr)
Hrvatske Vode Jadranski Projekt d.o.o.
•
•
•
•
•
•
•
Projekt zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području
HVJP: Institucionalno jačanje komunalnih tvrtki
Nabavka i isporuka informatičke opreme
Instalacija i edukacija
Izrada GIS projekata (Biograd n/m, Zadar, Pula, Omiš, Opuzen, Opatija)
Održavanje GIS sustava
Edukacija djelatnika
Institut IGH d.d., Zagreb
• Izrada GIS dijela projekta Studije zaštite voda Karlovačke županije
• Izrada GIS dijela projekta Studije zaštite voda Sisačko-moslavačke županije
• Izrada GIS podloga postojećeg i planiranog stanja za WB projekt “Inland Waters
– Odvodnja Vukovar, Ilok, Ivankovo, Cerna, Otok”
• Izrada kartografije za Plan navodnjavanja Koprivničko-križevačke županije
• GIP poslovi na izradi feasibility studije “Inland Waters Project – Croatia”
• Izrada kartografije za Plan navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije
• Implementacija MapGuide GIS sustava
• Stalna suradnja na različitim projektima
Sveučilište u Zagrebu
• Izrada baze podataka za praćenje evidencije javne nabave
Komunalac Biograd d.o.o.
•
•
•
•
Izrada baze podataka za vodoopskrbni i kanalski sustav
Povezivanje baze podataka sa podlogama
Uspostava GIS (intraneta) unutar Komunalca
Snimanje vodovodnih i kanalskih cijevi te nadopuna GIS-a
Vodovod Omiš d.o.o.
Izrada i implemetacija GIS-a za
vodoopskrbni i kanalski sustav
GPS snimanje 8000
priključnih mjesta,
povezivanje sa bazom
naplate vode
Istarski Vodovod Buzet
GIS vodoopskrbnog sustava na GPS
uređaju.
I
Odvodnja Zadar
Isporuka, montaža i puštanje u pogon GIS
sustava: digitalizacija, izrada baze podataka,
izrada GIS-a, ploter i scsnner velikog formata.
Grad Pazin
• Izrada GIS-a prostornih planova grada Pazina: PPUG, GUP, DPU, katastar
• Upotpunjavanje postojećeg GIS sustava s prostornim podatkovnim slojem
prometnica (vlasništvo, vrsta, pokrov, širina, površina košenja)
Pula Herculanea d.o.o.
Izrada i implemetacija GIS-a sustava odvodnje grada Pule
Vodovod Opuzen d.o.o.
• Izrada baze i podataka za vodoopskrbni i kanalski sustav
• Povezivanje baze podataka sa podlogama
• Uspostava GIS (intraneta) unutar Vodovoda
Usluga Gospić d.o.o.
Izrada GIS-a vodoopskrbnog
sustava Gospića te
implementacija istog u Google
Earth programu
Priprema, prilagodba
i implementacija u
GIS sustav
Zona sanitarne zaštite
za cijelu
Istarsku županiju
Radovi na
instalaciji,
konfiguraciji i
testiranju
korisničke
opreme
Izrada web aplikacije za arhiviranje,
upravljanje i korištenje projektne
dokumentacije
Hardver za GIS: Hrvatske vode- VGO Rijeka
GIS na skupu Grupacije vodovoda i kanalizacije

similar documents