Zemianska otázka v tvorbe predstavite*ov 1 fázy slovenského

Report
Zemianska otázka v tvorbe
predstaviteľov 1 fázy
slovenského realizmu
(opisného realizmu )
Charakteristika opisného realizmu
• 1874 zrušené všetky tri slovenské gymnáziá
• 1882 slovenskí študenti založili v Prahe spolok
Detvan
• Hlasisti – skupina pomenovaná podľa časopisu
Hlas
• Za nástup realizmu môžeme považovať
vydanie zbierky S. H. Vajanského Tatry a more
Svetozár Hurban Vajanský
• Suchá ratolesť – spoločenský román
• Téma – zachytáva problémy národného zápasu
• Hl. postavy – Stanislav Rudopoľský, Mária
Vanovská, Karol Vanovský, Albert Tichý, Anna,
Adela Rybárička
• Podľa Vajanského zemianstvo musí ostať
verné pôde, rodu a tradíciám, jeho morálna
záchrana je v spojení s uvedomelou
slovenskou inteligenciou.
Obsah
• Príchod Rudopoľského do rodinného kaštieľa
• Ako prvých navštívi Vanovských - majú
chovanicu Annu, ktorá je milá, nevýbojná
• Anna sa zasnúbi s učiteľom Tichým, no potom
mu vráti slovo, kvôli strate zraku
• Stanislav sa zoznámi s vdovou Rybáričkou a aj
so Svatnayom, ktorého vyzve na súboj
• Stanislav ostáva žiť v rodnom kraji
Martin Kukučín
• Keď báčik z Chochoľova umrie
• Humoristicko – satirická poviedka
• Hl. postavy - Aduš Domanický z Domaníc
predstaviteľ hynúceho, upadajúceho
zemianstva a Ondrej Tráva, dedinský kupec
predstaviteľ novovznikajúcej triedy buržoázie
• Téma – Úpadok zemianstva, ktoré je, podľa
autora, odsúdené na zánik a v spoločnosti už
odohralo svoju úlohu.
Obsah
•
•
•
•
Stretnutie Aduša a Ondreja v krčme
Aduš sľúbi Ondrejovi jačmeň, dostane zaň zálohu
Keď si poň príde zistí, že ho Aduš oklamal
Chce sa pomstiť a vyťať staré jasene na rodinnom
cintoríne Domanických
• Aduš si uvedomí čo urobil a peniaze mu vrátil
• V tom roku mu zomrel aj Báčik po ktorom nič
nezdedil
Dom v stráni
• 2 – dielny spoločenský román
• Téma - láska sedliackeho dievčaťa a bohatého
statkárskeho syna, medzi ktorými nastane
spoločenská priepasť
• Hl. postavy – Mate Berac, Niko Dubčic, Katica
Beracová, Dorica Zorkovičová a šora Anzula
• Kukučín mal k zemianstvu zamietavý postoj, bol
presvedčený o jeho duchovnom a hmotnom
úpadku a o jeho neschopnosti stať sa vedúcou
silou národa. Zemianstvo považoval za odsúdené
na zánik.
Obsah
•
•
•
•
•
Niko sa zaľúbi do Katici
Katica opúšťa kvôli Nikovi Paška
Rodičia s tým nesúhlasia, ale potom im povolia
Nikova matka má pre syna vybratú Doricu
Na oslave kde je gazdiná Dorica si Niko môže
porovnať obe dievčatá
• Zistí, že Dorica mu je seberovnejšia partnerka
• Opúšťa Katicu a vyberá si Doricu
Pavol Országh Hviezdoslav
•
•
•
•
Ežo Vlkolinský
Epická báseň
Epoločenský epos
Téma - láska medzi sedliackym dievčaťom
Žofkou Bockovie a Ežom Vlkolinským, ktorý bol
zo zemianskej rodiny
• Hl. postavy – Ežo Vlkolinský, Žofka Bockovie,
Eliáš Vlkolinský, Estera Vlkolinská
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
Po smrti otca sa Ežo s matkou stará o statok
Ežo je zaľúbení do Žofky ale matka mu ju bráni
Vyhodí ho z domu a on ide k strýkovi
Strýko využíva Eža na svojom statku
Vystrojí mu svadbu so Žofkou
Estera sa stále hnevá na syna
Po rokoch roztopí jej ľadové srdce vnuk Benko,
keď ho stretne s poľa
Gábor Vlkolinský
•
•
•
•
Epická báseň
spoločenský epos
Vznikol o 11 rokov neskôr
Téma - je to kronika hynutia zemianstva –
dokazuje, že zemania sú prežitkom minulosti
• Hl. postavy – Gábor Vlkolinský a jeho rodičia
• Hviezdoslav videl východisko splynutím
zemanov so sedliakmi.
Obsah
• Gábor je švárny mládenec, ktorý nechýba na
žiadnej zábave a tancovačke
• V láske sa mu nedarí, obidvaja rodičia mu pijú
a hospodárstvo je zanedbané a dlhy rastú
• Pri práci na poli sa chce Gábor zo zúfalstva
hodiť pod kosu ale Ežo mu v tom zabráni
• Poradí mu nech noví zmysel života nájde v
sobáši s dievčinou z rodiny Blažkovcov
Ďakujem za pozornosť 
Kamila Vozárová
V.H

similar documents