Tax Increment Financing in Scotland - VerDus 19-11

Report
Tax Increment Financing
in Edinburgh, Schotland
Sander Lenferink
Radboud Universiteit Nijmegen
Institute for Management Research
Sectie Geografie, Planologie en Milieu
VerDus Congres
“TOD-lessen uit het buitenland”
19 november 2012
TOD en Tax Increment Financing
TOD koppelt twee niveaus:
1. Netwerk:
-Knooppuntontwikkeling binnen OV-netwerk
-Investeringen afstemmen: infrastructuur en gebiedsontwikkeling
2. Knooppunt:
-Benutten ‘knoopwaarde’ (mobiliteit) voor gebiedsontwikkeling
-Ruimtelijke en financiële afstemming tussen transferfunctie en
verblijfsfunctie
Daarmee twee manieren om mobiliteit en gebiedsontwikkeling te verbinden:
1. Vanuit netwerk richting knooppunt/locatie
2. Vanuit locatie richting netwerk
-Tax Increment Financing
Tax Increment Financing (TIF): doel en werking
Sinds 1952 toegepast in de USA
Essentie:
Investering wordt gefinancierd door op langere termijn gegenereerde
extra belastinginkomsten als gevolg van de investering
1. Ontwikkeling wordt voorgefinancierd (publiek, privaat of publiek-privaat)
2. Project stimuleert private investeringen in een gebied en levert groei op
3. Grond/vastgoedwaardes stijgen en deze stijging wordt afgevangen
4. Afgevangen extra inkomsten (‘increment’) worden gebruikt om
voorfinanciering te vergoeden
TIF: Schematisch
£
t
n
me
Assessed Value (AV)
p
o
l
ve
m
o
fr
De
Incremental
V
A
Asset Value
d
se
a
Incremental uplift in
e
r
c
n
I
property taxable value
belongs to TIF authority to
pay project costs
New PostProject Asset
Value
Total AV now
belongs to all
other assets in
project area
Base Asset Value
Asset Value belongs to all other assets in project area
5
Created
10
15
25 year TIF
Time
20
Terminated
Tax Increment Financing (TIF) in Edinburgh:
Waterfront project
Stadscentrum
Edinburgh Waterfront
West Edinburgh
Zuid Edinburgh
Tramverbinding
Overzicht van proces
• 2008 – Scottish Futures Trust: Stimuleren van ‘value for money’ voor
publieke investeringen in infrastructuur
• PPS
• Asset Management
• Duurzaamheid
• 2010 – TIF “experimentenwet” ingevoerd door Schots parlement
– Indienen van TIF business cases:
• Aanleggen van infrastructuur stimuleert herontwikkeling en duurzame
economische groei en genereert extra publieke inkomsten
• Op lange termijn terugbetalen van voorfinanciering uit de gegenereerde extra
inkomsten is mogelijk
• 2011 – Waterfront TIF geselecteerd en goedgekeurd door parlement
• 2012 – Start realisatie Waterfront project door Waterfront Edinburgh Ltd,
Forth Ports PLC en National Grid Property
• 2017-9 – Realisatie voltooid
Toepassing TIF - randvoorwaarden
• Blighted: Achtergesteld, onderontwikkeld gebied
Waterfront: Oud havengebied, niet goed ontsloten richting centrum Edinburgh
• But for: Ontwikkeling niet op een andere manier dan door TIF te realizeren
Waterfront: Zelfs tijdens hoogtijdagen markt grond & vastgoed (voor 2008)
geen ontwikkeling
• Voorinvestering: TIF met name geschikt voor financieren hoge
voorinvesteringen.
Waterfront: Creëren van een ‘increment’ door infrastructurele voorzieningen
te realiseren
Programma & verwachte opbrengsten
TIF-programma: 84,1 mln £
1. Promenade bij Ocean Terminal winkelcentrum en
“Royal Yacht Britannia”, met tram-mogelijkheden
2. Nieuwe wegverbinding waardoor gebiedsontwikkeling mogelijk wordt
3. Pier voor toeristen en ferry’s
4. Nieuwe sluizen voor toelaten grotere ferry’s
Verwachte opbrengsten:
Scenario
Laag
Hoog
Woningen
583
1241
Kantoren (m2)
175500
540000
Winkels (m2)
94770
270000
Hotelbedden
541
1188
Bezoekers
5827
10800
Werkgelegenheid (FTE)
2630
7172
BTW opbrengsten (mln £)
72
206



Financiering & Looptijd
• Overwogen bronnen van financiering: Stamp duty, Council Tax en Nondomestic business rates
• Stamp Duty en Council Tax niet door lokale overheid geind of noodzakelijk
voor financiering andere diensten
• Business rates gekozen:
• bij 5% rente binnen 25 jaar financiering af te betalen
• ook bij lage additionaliteit (=
100%
‘Steady state’ jaarlijkse opbrengst in in
absolute termen, mln £
Nominale opbrengst 2025-6, mln £
Maximale leencapaciteit over periode van
25 jaren, mln £
Leencapaciteit als percentage van
benodigde investering (84,1 mln £)
Vroegste datum van volledige
terugbetaling investeringen
10.8
Hoge
Medium
Lage
additionaliteit additionaliteit additionaliteit
8.0
6.7
4.8
14.8
144.3
11.0
110.7
9.2
93.7
6.6
68.2
172%
132%
111%
81%
31/3/2026
(17,5 jaren)
31/3/2032
(20,5 jaren)
30/9/2033
(23 jaren)
30/9/2035
(25 jaren)
Risico’s en beheersing
• ‘Early years funding gap’: 1.31 £m aan rentekosten tussen 1 april 2010 en
31 maart 2016
• Edinburgh Council leent geld voor investering, beheersing door:
- Incrementeel programma: eerst goedkoopste en meest kosteneffectief
- Pull-out optie: bij geen stimulerend effect op private investering
• Grootte TIF-gebied: balans tussen afvangen belastingen (groter),
investeringen direct zichtbaar voor bedrijven (kleiner)
Overwegingen TIF in NL praktijk
- ‘Beslag’ op toekomstige uitgaven
• niet inzetbaar voor breder gebied / voor andere diensten (legitimiteit?)
- Noodzakelijke waardesprong: risico bij dalende/stagnerende markt
- Adaptieve ontwikkelingsvisie & strategie
• Omgaan met verslechterde marktomstandigheden
• Concentreert private investeringen in TIF-gebied
Toepassing in Nederland:
- Kleinere schaal
- Waaruit inkomsten afvangen?
• OZB / Erfpacht / Parkeergelden
• Leveren relatief weinig op (in vergelijking met USA)
Daarnaast voor effectieve TOD:
- ook van vervoersnetwerk richting locatie van gebiedsontwikkeling
(bv. vervoersautoriteit, concessies, allianties)
Bedankt voor uw aandacht
Vragen?
[email protected]
024 – 3611477
Retail
Kantoren
Hotel
Woningen
Toerisme
Lage displacement,
Hoge additionaliteit
10%
40%
0%
27%
0%
Hoge displacement,
Lage additionaliteit
46%
70%
23%
46%
18%

similar documents