PowerPoint-esitys - Läpäisyn tehostaminen

Report
HOPSY-hanke/tavoitteet
-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä
Hankkeen projektipäällikkö: Paavo Valtanen
OPH
Juhani Pirttiniemi
*Hakemus
*Päätös
22.9.2011
*Väliselvitys
31.3.2012
*Loppuselvitys
28.2.2013
*Jatkorahoitushakemus
16.3.2012
Keuda
Rauni Pursiainen
Läpäisyhankkeiden
koordinointi
Opiskelijoiden
eron syiden
seuranta
Lomakkeiden
kehittäminen
Seminaarien
järjestäminen
WinNova
Sataedu
Anu Tuovinen
Paavo Valtanen
Sirpa-Tiiri-Salonen
Seija Kivelä
Marja Laakso
Fia Heino
Hankkeen
koordinointi
Ohjausmittariston
kehittäminen/
yhteisvastuu
Kehittäminen
HOPS- elävä
asiakirja
Levitys
Hyvinvoivan
oppimisympäristön tarkistuslista
JAO
Oman osuuden
seuranta/selvitys
Levitys
Opiskelijapalvelujen
organisointi
Kehittäminen
Hyvinvoivan
oppimisympärist
ökokonaiskuva
Jatkohakemus/
tiivistäminen
Oman osuuden
seuranta/selvitys
Levitys
Tiimikoulumallin
sovellus
Kehittäminen
Ryhmänohjaajan
rooli
Jatkohakemus/
tiivistäminen
Läpäisyn
tehostamisohjelman
työseminaari
3.-4.5.2012, Tampere
Sedu
Timo Vainionpää
Oman osuuden
seuranta/selvitys
Levitys
Sähköisen
ohjausmateriaalin
tuottaminen
Kehittäminen
Hyvinvoivan
oppimisympäristön
tarkistuslistan
kytkeminen
laatujärjestelmään
Jatkohakemus/
tiivistäminen
SAKU
Ville Virtanen
Hankkeen
tiedotusvastuu
Levitys
Hyvinvoivan
oppimisympäristö – malli,
tuloksien
levittäminen
Kehittäminen
Hyvinvoivan
oppimisympäristön kehittäminen
Jatkohakemus/
tiivistäminen
Mittaristo
Tutustutaan mittaristoihin
ja laatujärjestelmiin
Arvioidaan mittaristojen
soveltuvuutta.
HOPS –elävä asiakirja
Laadukas opiskelu perustuu opintojen suunnitelmallisuuteen,
huomioiden opiskelijan ominaisuudet, osaamiseen ja tavoitteet.
Henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla tuetaan opiskelijaa.
Läpäisyn tehostaminen
JAO
Ryhmänohjaajan rooli
HOPS –elävä asiakirja
Sedu
Läpäisyn
tehostamisohjelman
työseminaari
3.-4.5.2012, Tampere
Sataedu
Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslistan
kytkeminen laatujärjestelmään
Hyvinvoiva oppimisympäristö
Opinto-ohjauksen mittaristo
Opiskelijan osallistuminen
WinNova
HOPSY-hanke/nykytila
Läpäisyn
tehostamisohjelman
työseminaari
3.-4.5.2012, Tampere
-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä
Hankkeen projektipäällikkö: Paavo Valtanen
Keuda
Läpäisyhankkeiden
koordinointi
Opiskelijoiden
eron syiden
seuranta
Lomakkeiden
kehittäminen
Seminaarien
järjestäminen
Sataedu
WinNova
Suunnittelu-/toteutusvaihe
• Tiedotettu henkilöstölle
opintoalavastaaville
• Seminaarikokous/ Sataedun
opinto-ohjaajat
• HOPS- ohjeistuksen arviointi
• HOPS-asiakirjan suunnitelman
käsittely opiskelijakunnan
hallituksessa
• HOPS-ahjo workshop opintoohjaajille
• Opiskelijahallinto-ohjelman
arviointi
• Ohjaussuunnitelmien
päivittämistarpeen arviointi
• Avattu
http://www.facebook.com/h
opsyhanke
• Tehty HOPSY –esite
• Tiedotettu
teholapaisy.wikispaces.com
Suunnittelu/toteutusvaihe
• Tiedotettu opoja
JAO
Sedu
Suunnittelu-/toteutusvaihe
•
•
•
Käynnistetty
hyvinvointisuunnittelutyö
•
Juurrutettu
Ammattiosaajan
työkykypassi
•
•
•
•
valittu jokaiselta alalta ns.
•
luotto-oppilaat
•
koulutettu luotto-oppilaat •
•
Oppilaskunta tulee
mukaan toteuttamaan
hyvinvoivaa
oppimisympäristöä
•
opinpolun kriittiset kohdat
ja opinpolkujen laadinta
opiskelijan
”orientaatioviikon” sisältö
ja toteutus.
sähköisten järjestelmien
käyttö
työssäoppimisaika 40 -120
ov
ryhmänohjaajien ja attoopettajien yhteistyö
opiskelijoiden odotuksia ja
toiveita /INKA-ohjelmaa.
siirtymisvaihe toiselle
vuodelle ja
suuntautumisopinnoihin.
valmistumisen
varmistaminen
keskeneräisten opintojen
loppuun saattaminen.
Mittaristo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suunnittelu-/toteutusvaihe
ohjausmateriaalia verkkoon.
Ohjausmateriaalin
kehittäminen
tasapuolisen ohjaus
opiskelijan opintojen
etenemisen edistäminen
ohjaustyötä tekevien
työnkuvan selkeyttäminen
työvälineenä ohjauksen
mittaristo ammatilliselle
toiselle asteelle:
sähköisen päiväkirja ja
poissaolojen reaaliaikaisen
seuranta
yhtenäinen
hyvinvointisuunnitelma
kytketään hyvinvoiva
oppimisympäristön
tarkistuslista
laatujärjestelmään
Tutustuttu mittaristoihin ja laatujärjestelmiin.
Selvitetty arviointikäytänteitä
Arvioitu mittariston soveltuvuutta.
SAKU
Suunnittelu/toteutusvaihe
Hankkeen
tiedotusvastuu
Ammatillisen
koulutuksen
Hyvinvointipäivä
23-24.11.2011
Materiaalipankki
Alpo.fi
Ammatillisen
koulutuksen
hyvinvointiverkosto
HOPSY-hanke/eteneminen
Läpäisyn
tehostamisohjelman
työseminaari
3.-4.5.2012, Tampere
-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä
Hankkeen projektipäällikkö: Paavo Valtanen
Keuda
Läpäisyhankkeiden
koordinointi
Opiskelijoiden
eron syiden
seuranta
Lomakkeiden
kehittäminen
Seminaarien
järjestäminen
Sataedu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WinNova
Toteutusvaihe
Toteutusvaihe
Tiedotetaan henkilöstölle
opintoalavastaaville
Takomo-paja/ Sataedun
opinto-ohjaajat
HOPS- ohjeistus
HOPSY asiat käsitellään
opiskelijakunnan hallituksessa
Takomo-paja/ workshop
opinto-ohjaajille
Opiskelijahallinto-ohjelman
muokkaaminen
Ohjaussuunnitelmien
päivittäminen
Takomo-paja/ workshop
opiskelijakunnalle
Tiedotetaan
teholapaisy.wikispaces.com
• Juurrutetaan
Ammattiosaajan
työkykypassi
• Opiskelijoiden
osallisuuden
vahvistaminen
• Opiskelijahyvinvointi
työ opetukseen
• valitaan jokaiselta
alalta ns. luottooppilaat
• koulutetaan luottooppilaat
• Oppilaskunta tulee
mukaan toteuttamaan
hyvinvoivaa
oppimisympäristöä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JAO
Sedu
SAKU
Toteutusvaihe
Toteutusvaihe
Hankkeen
tiedotusvastuu
Levitys
Asuntolaohjaajapäivät
kesäkuussa 2012
opinpolun kriittisiä kohtia.
opiskelijan
”orientaatioviikon” sisältöä
ja toteutusta.
sähköisten järjestelmien
käyttö
opinpolkujen laadinta
työssäoppimisaika 40 -120
ryhmänohjaajien ja attoopettajien yhteistyö
opiskelijoiden odotuksia ja
toiveita /INKA-ohjelmaa.
siirtymisvaihe toiselle
vuodelle ja
suuntautumisopinnoihin.
valmistumisen
varmistaminen
keskeneräisten opintojen
loppuun saattaminen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
viedään ohjausmateriaalia
verkkoon.
kehitetään
ohjausmateriaalia
tasapuolisen ohjauksen
toteutumista
edistetään opiskelijan
opintojen etenemistä
selkeytetään ohjaustyötä
tekevien työnkuvaa,
työvälineenä ohjauksen
mittaristo ammatilliselle
toiselle asteelle:
sähköisen päiväkirja ja
poissaolojen reaaliaikaisen
seuranta
laaditaan yhtenäinen
hyvinvointisuunnitelma
kytketään hyvinvoiva
oppimisympäristön
tarkistuslista
laatujärjestelmään
Mittaristo
Tutustutaan mittaristoihin ja laatujärjestelmiin.
Selvitetään arviointikäytänteitä
Arvioidaan mittariston soveltuvuutta.
Ehdotetaan mittaustapaa
Vahvistetaan opiskelijoiden osallistamista
Kuraattoripäivät
lokakuussa
Rehtoripäivät
lokakuussa
Oppilas-ja
opiskelijahuollon
päivät marrasjoulukuussa
Ammatillisen
koulutuksen
hyvinvointipäivät
joulukuussa

similar documents