Lightroom 5 Introduktion

Report
Kursinformation
Överblick av Lightroom & Import
2. Mer om Import, organisering & Karta
3. Framkallning del 1
4. Framkallning del 2
5. Outputmodulerna Bok, Bildspel, Skriv ut
& Webb
1.
Kursinformation forts..
Kontaktinformation
Thommy Andersen
[email protected]
031-3225542
http://www.thommyandersen.se/
VTK Foto hemsida
http://vtkfoto.com/
Björn Kärf
[email protected]
0706-484193
http://www.bjorn-k.se/
Gå in på Facebook och söka
upp gruppen: VTK FOTO och
ansöka om access. Ni kan
även klicka på länken:
VTK Foto på Facebook
https://www.facebook.com/
groups/175440885996597/
Agenda – del 4











Grundläggande justeringar – avancerat
Tonkurva
NML / Färg / Svartvitt
Delad toning
Detalj
Objektivkorrigeringar
Effekter
Kamerakalibrering
Övertoningsfilter
Justeringspensel
Övningar
Framkallning
Viktiga kortkommandon
D Framkalla
R
Q
M
R Beskär
M Övertoningsfilter
K
Q Fläckborttagning
K Justeringspensel
Grundläggande justeringsläge
Se detaljerad högdager och skugga – håll
ner ALT samtidigt som du drar i respektive
reglage
Tonkurva
Direktjusteringspunkt
Esc – avbryter direktjustering
eller ”klicka tillbaka” för att avbryta
TIPS

Färdiga förinställningar för
mellankontrast och stark kontrast hittas
här

Dubbelklicka på ordet punktkurva för att
nollställa
NML / Färg / Svartvitt
NML



Nyans
Mättnad
Luminans
TIPS

Mörka ner himmel genom att
justera ner ljushet på blå färg

Sänk sedan mättnaden i den blå
färgen
Delad toning
Ändra färg på ljusa och mörka delar i dina
fotografier
Skapa ”old look” på dina foton
http://dpexperience.com/2010/01/04/make-a-new-photo-look-old-in-lightroom/
TIPS

Håll ner ALT med du
drar i reglaget nyans för
att se effekten
Detalj
Skärpa
Mängd – rekommenderas kring 70 – jämför volymkontroll
på radion – för högt skapar brus och oväsen
Radie – bredden på kontrastområdet i pixelnivå 0,5 till 3,0
Använd ALT-tangenten för att lättare se förändringar
Detalj
Skärpa
Detalj – använd lågt värde vid porträtt/ansikte – porvarning
Maskning – maska bort områden där du inte vill introducera
brus genom skärpning – OBS!! Håll ner ALT-tangenten
samtidigt som du drar i reglaget
Detalj
Brusreducering
Luminans – suddar och mjukar upp områden du skärpt
Färg – vanliga på mörka bilder och ses som färgpunkter
av olika färger - sänk till lagom som generell regel
Använd ALT-tangenten för att lättare se förändringar
Jobba fram och tillbaka mellan brus och detaljreglagen
för att hitta ”rätt nivå”
Detalj
Detalj & Brusreducering i Lightroom 5
http://www.youtube.com/watch?v=imYJccSKx3E
Objektivkorrigeringar
Justerar nivå, vågräta och lodräta
perspektiv - manuellt eller automatiskt
Objektivkorrigeringar
Känner igen ditt objektiv och korrigera
kända fel per automatik
Objektivkorrigeringar
Tar bort kromatisk avvikelse – ses ofta där
mörka områden kontrasterar mot ljusa
områden
Effekter
Skapar vinjettering – effektfullt för att locka
betraktaren ”in i bilden”
Kamerakalibrering
Backa till en tidigare ”lightroomprocess”
Använd profiler för att få samma utseende
som på din LCD-skärm i Lightroom.
Kamerakalibrering - tips
Om du ställer in den på "Camera standard", "Camera Landskap" etc, dessa är
mycket nära motsvarande Nikons profiler (Standard, Landskap etc) vid
standardinställningar.
Adobe "Camera ..." profiler ger en mycket liknande rendering till Nikons
motsvarigheter. De är utformade för att efterlikna Nikons rendering.
Du kan använda dessa på importen genom att skapa en förinställning. Ställ in
en bild till Camera Landscape profil. Sedan till vänster, klicka på "+" av
förinställningar för att skapa en ny förinställning. Det kommer att skapa en
förinställning från den aktuella bilden. Avmarkera allt utom "Process-version" och
"Kalibrering", kallar det (till exempel) ”Nikon Landscape" och spara den. Du kan
tillämpa en förinställning när du importerar.
Skapa sedan en förinställningar för var och en av "Camera ..." profiler.
Övertoningsfilter
Övertoningsfilter - tips
shift+dra i filtret – justerar filtret horisontellt
högerklicka i ALLA redigeringsnålar –
duplicera effekten
Justeringspensel
Måla in effekter
H – Göm redigeringsnålar
O – Visa maskövertäckning
skift + O – ändra färg på maskövertäckning
Använd ALT samtidigt som du målar för att återställa
eller rätta till partier som av misstag målat
korrigeringar på.
Framkalla – övning 1
Importera bilderna i folder Lektion_4
2. Lägg dem i en mapp Lektion_4 istället för i
datumordning
3. Öka kontrasten på bild
DSC_6051.NEF mha tonkurvan
och justeringspunkten
4. Ta bort fläckar på himmel –
glöm inte A-tangenten
1.
Framkalla – övning 2
1.
2.
3.
4.
5.
Räta upp DSC_3258.NEF med
objektivkorrigeringar
Mörka ner himmel med övertoningsfilter
Ljusa upp mörka partier med tonkurvan
Lägg på en vinjettering
Ta bort kromatiska
avvikelser
Framkalla – övning 3
1.
2.
3.
4.
5.
Justera DSC_5945.NEF med grundläggande
justeringar för att ljusa upp mörka partier –
kontrollera histogrammet
Öka kontrasten – valfri metod
Ta bort kromatisk avvikelse
Aktivera profilkorrigering
Justera skärpa och brus
Framkalla – övning 4
1.
2.
3.
Måla bort färgen helt på DSC_0055.NEF
Måla tillbaka färgen på enbart vägskylten
Ändra sedan färgerna på skylten mha NML
Kortkommandon Lightroom 5
Visningslägen
Framkallning
E Luppvisning
G Stödrastervisning
C Jämförelsevisning
N Undersökningsvisning
D Framkalla
R Beskär
Q Fläckborttagning
K Justeringspensel
M Övertoningsfilter
L Dimmar ljuset. Tryck två ggr så blir det svart
V Svartvitt
Y Före och efter
X I beskärningsverktyget vänder X från
Urval och rankning
X Avvisad
U Ej flaggad
P Flaggad
1-5 Klassificering med stjärnor
B Lägg i målsamling
ctrl+backsteg Tar bort bilder
markerade som avvisade (X)
liggande till stående
ctrl+Z Ångra senaste ändringen
Tab Tar bort sidopanelerna
ctrl+shift+F Tar bort alla paletter och sätter
bilden i fullskärm. Tryck samma igen för att
komma tillbaka

similar documents