Ammattistartti

Report
Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus
 Opiskelija voi valita koulutuksen
keston, 20 - 40 opintoviikkoa
 Kaksi ryhmää ja niihin valitaan
enintään 12 opiskelijaa/ryhmä
 Opiskelijaksi valitaan ensisijaisesti
Raahen seutukunnasta peruskoulunsa
päättäneitä alle 18-v nuoria
 Opiskelija saa kuusi lisäpistettä
yhteishaussa

Opiskelija tarvitsee korotusta
peruskoulun päättötodistukseen
 Peruskoulu vähän kesken,
oppivelvollisuusikä ylitetty (17v)
 Opiskelija ei tiedä alaa mitä haluaisi
opiskella
 Opiskelija haluaa tietoa eri ammateista
 Opiskelija tarvitsee lisää opiskelu- ja
elämänhallintataitoja
 Opiskelija on keskeyttänyt ammatilliset
opinnot




Opiskelijan apuna ammattistartin
opettajat ja ohjaaja sekä
tarvittaessa eri alojen ammatillisia
opettajia
Yksilöllinen tapa opiskella,
henkilökohtainen opintosuunnitelma
tehdään kaikille opiskelijoille
Ei perinteistä luokkamaista opetusta,
ryhmätoimintaa ja yksilöllisiä
tehtäviä

Pakolliset opinnot
 Ammatinvalinta– ja urasuunnittelutaidot
5 - 15 ov
 Opiskelu- ja elämäntaidot 5 - 15 ov
 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen
5 - 10 ov

Valinnaiset opinnot
 Ammatilliset opinnot 0 - 10 ov
 Muut valinnaiset opinnot 0 - 5 ov


Eri ammatit ja niiden erityispiirteet
Erilaisin tehtävin autetaan
opiskelijaa löytämään omia
vahvuuksia ja ominaisuuksia,
verrataan niitä ammattien
vaatimuksiin ja käydään työjaksolla
kokeilemassa onko ammatin
mielikuvien ja todellisuuden välillä
eroa.

Käydään tutustumassa eri aloihin
 Raahen ammattiopiston tarjoamat
opinnot
 Raahen alueen muiden oppilaitosten
tarjoamat opinnot
 Opiskelijan mielenkiinnon mukaiset
opinnot muilla paikkakunnilla

Työjakso = Työssäoppimiseen
valmentava jakso





Opinpolku
Testit, liittyen oppimiseen ja
opiskeluun
Itsetuntemus, tehtäviä ja kirjoitelmia
eri aiheista
Vuorovaikutustaitojen parantamista,
ryhmäyttämistä ja toimintapäiviä
Arkielämäntaidot: elämäntavat,
raha, ravinto, puhtaus ja vapaa-aika




Peruskoulun opintojen loppuun
saattaminen( yli 17v)
Peruskoulun päättötodistuksen
arvosanojen korottaminen
Ammattia täydentävien opintojen
loppuun saattaminen ja
suorittaminen
Liikunnallinen iltapäivä kerran
viikossa, liikutaan eri tavoin ja
kokeillaan uusia lajeja.

Ammatilliset opinnot
 Keskeytyneiden ammatillisten
opintokokonaisuuksien täydentäminen
 Ammattitaitoa täydentävien opintojen
suorittaminen

Opiskelija suorittaa korttikoulutuksia





Hygieniapassi
Hätäensiapu
Työturvallisuuskorttikoulutus
Tulityökorttikoulutus
Opiskelija voi suorittaa itseään kiinnostavia
opintokokonaisuuksia, esimerkiksi
lastenhoitoon tai liikuntaan liittyviä koulutuksia
Eeva-Kaija Sassali
050-505 3008
Eija Sassi
044-588 5597
Päivi Antinoja
040-533 8705
[email protected]
Raahen Ammattiopisto
Tervahovinkatu 2
/ PL 7
92101 RAAHE
www.raahenao.fi
Hae hakulomake ammattiopiston opintotoimistosta
tai
Kopioi ja tulosta hakulomake ammattiopiston
nettisivulta www.raahenao.fi


Lähetä hakemus täytettynä osoitteeseen:
Raahen Ammattiopisto/ Ammattistartti
PL 7
92102 Raahe
tai tuo hakemus ammattiopiston opintotoimistoon




Ammattistarttiin on jatkuva haku
Hakemuksen perusteella kutsumme
opiskelijan haastatteluun
Alaikäisille toivomme mukaan
haastatteluun huoltajan tai opintoohjaajan
Valinnasta ilmoitamme hakijalle
henkilökohtaisesti

similar documents