Okolja - Nauk.si

Report
Python
Razvojna okolja
Možne izbire
Integrirana razvojna okolja (IDE):
IDLE
PythonWin
PyScripter
Eclipse
…
Tekstovni urejevalniki:
Komodo edit
Notepad++
…
http://stackoverflow.com/questions/81584
http://ask.slashdot.org/article.pl?sid=08/09/16/13621
9
Lastnosti orodij
Skupne lastnosti:
Označevanje kode z barvami
Preprost zagon kode s pritiskom na gumb
Tekstovni urejevalniki:
Slabše prilagojeni za pisanje programov (nimajo
mnogo dodatnih opcij)
Omogočajo delo v veliko različnih programskih jezikih
Nastavljanje je lahko težavno
Uporaba že nastavljenega urejevalnika je preprosta
tudi za začetnike
Niso strojno zahtevni
Integrirana okolja
Omogočajo lahko napredne operacije:
Razhroščevanje
Preverjanje pravilnosti sintakse
Uporabo šablon
Namige pri pisanju kode
…
Olajšajo delo na večjih programih
Večinoma so prilagojeni le za enega ali nekaj
programskih jezikov
Zahtevajo več privajanja
Lahko so zelo strojno potratni
IDLE
Osnovno Python orodje, priloženo pri Windows
verziji Pythona ter preprosto dosegljivo za vse
ostale OS (http://www.python.org/download/).
Lastnosti:
Interaktivna konzola
Preverjanje sintakse
Orodje za razhroščevanje
Osnovni ukazi za urejanje (komentiranje in zamikanje
odstavkov)
Možno osnovno prilagajanje izgleda (nastavitev barv
in velikosti zamikov)
IDLE
Argumenti za in proti:
+ Preprosta dostopnost in lahka namestitev
+ Ne zahteva dosti privajanja
+ Omogoča vse osnovne operacije, ki jih
pričakujemo od lahkega IDE-ja
Ne omogoča naprednih operacij
Majhna prilagodljivost
Namenjen izključno Pythonu
V splošnem dobra izbira za manjše programe
IDLE
Interaktivna
konzola
Urejevalnik
kode
PythonWin
Orodje je po lastnostih praktično enako IDLE
Izgled in postavitev ukazov sta nekoliko bolj
prilagojena okolju Windows (predvsem starejšim
verzijam)
Orodje je bolj prilagodljivo (nastavljanje in dodajanje
gumbov, pisanje lastnih ukazov za gumbe)
Namenjeno le programiranju v Pythonu na
operacijskem sistemu Windows
Namestitev:
http://sourceforge.net/projects/pywin32/
Program se naloži v mapo PythonXX in ne v mapo
ProgramFiles
PythonWin
Gumbi za
pogoste ukaze
Interaktivna
konzola
Urejevalnik
kode
PyScripter
PyScriter je bolj izpopolnjen tip IDE-ja
Lastnosti:
Vse lastnosti IDLE
Pregledovalnik razredov
Namigi med pisanjem kode
Napreden razhroščevalnik
Napredno merjenje časa izvajanja programa
(“profiler”)
Pisanje in izvajanje testov kode (“unit tests”)
Organiziranje kode v projekte
Nameščanje:
http://code.google.com/p/pyscripter/
PyScripter
Argumenti za in proti:
+ Za Python najbolje prilagojeni IDE
+ Omogoča vse kar lahko od IDE-ja pričakujemo (razen orodja za
vodenje verzij kode)
+ Preprosta namestitev
+ Uporabniku omogoča veliko svobode pri nastavitvah (dodajanje
lastnih orodij, nastavljanje bližnjic, …)
+ Obširna dokumentacija
Ima manjšo bazo uporabnikov kot IDLE ali Eclipse
Velika izbira dodatnih opcij je nekoliko pretirana za začetnike
Ne omogoča vtičnikov (razšititev - plug-in ov)
Namenjen izključno Pythonu
Skupno gledano je to odlično orodje za Python
PyScripter
Grafični prikaz
razreda
Namigi pri
pisanju kode
Okna za dodatna orodja (call
stack, debuger, profiler)
Eclipse
Lastnosti:
Vse lastnosti PyScripterja, razen merjenja časa
izvajanja
Šablone za razrede
Vodenje verzij kode
Omogoča uporabo plug-inov
Nameščanje:
.zip datoteka:
http://www.eclipse.org/downloads/
Dodatek za Python: http://pydev.org/updates
Eclipse
Argumenti za in proti:
+
+
+
+
Preprosta namestitev
Udobno delo
Okolje uporabno tudi za delo v drugih jezikih
Deluje na vseh pomembnejših OS (Widows, Linux,
Mac OS X)
+ Zelo priljubljeno orodje, z veliko navodili za delo
(http://www.vogella.de/articles/Python/article.html)
- Potrebujemo plug-in Pydev
- Veliko in kompleksno okolje, ki ni namenjeno
začetnikom
Eclipse
Datoteke v
trenutnem
projektu
Grafični prikaz
razreda
Opozorilo na
nestandardno
kodo (“nekaj”
namesto “self”)
Tekstovni urejevalniki
Tekstovni urejevalniki omogočajo le
najosnovnejše urejevanje kode (barvanje ter
poganjanje programa)
Nastavljanje in prilagajanje je lahko dokaj
zahtevno
Urejevalniki podpirajo veliko število jezikov, a
nobenega napredno
Primerni predvsem za izdelavo manjši programov
ali za popravljanje že napisanih programov
Primerni takih urejevalnikov so: Komodo Edit,
TextPad, Notepad++…
Primeri tekstovnih urejevalnikov
Komodo Edit
Notepad++
Notepad++
Primer dobrega brezplačnega tekstovnega
urejevalnika
Omogoča mnogo prilagoditev za posamične
dejavnosti, med drugim tudi za pisanje kode v
jeziku Python
Omogoča tudi nekatere dodatne možnosti, npr.
komentiranje odsekov in delno tudi namige pri
kodi
Nekoliko neprijeten za nastavljanje
Primeren predvsem za preproste programe ali
popravljanje že napisane kode
Nameščanje Notepad++
Namestitev programa Notepad++
(http://sourceforge.net/projects/notepadplus/files/)
Nastavitev za uporabo s Pythonom:
Ustvarimo datoteko z imenom python.bat in
vsebino:
C:\Python31\python.exe %1
PAUSE
Pod gumb Run shranimo ukaz:
$(NPP_DIRECTORY)\python.bat "$(FULL_CURRENT_PATH)“
Notepad++
Pogosti ukazi
Namigi pri pisanju
kode
KomodoEdit
http://www.activestate.com/komodo_edit/
“Spodoben” urejevalnik
Malo zapleten za nastavljanje izvajanja
programov
http://docs.activestate.com/komodo/4.4/tutorial
/pythontut.html#pythontut_open
Podpira različne jeziki
“Reklama” za Komodo IDE (plačljivo orodje)
Kaj pa GUI?
Okolja zahtevajo namestitev ustreznih knjižnic
Podpora Pythonu 3 trenutno še “šepa”
BOA-Constructor
Knjižnica wxPython
Je še ni za Python 3!
IronPython
http://www.codeplex.com/IronPython
http://www.codeplex.com/IronPythonStudio
Le Windows okolje
.NET in SilverLight
Ni še podpore za Python 3 

similar documents