Procvičujeme větné členy 2

Report
Procvičujeme větné členy 2
Český jazyk
2. stupeň
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE_19_Procvičujeme větné členy 2
1
Čím se věty odlišují?
Ve volném čase se Petra
věnuje práci na zahradě.
věta jednoduchá
Když má Petra volný čas,
věnuje se práci na
zahradě.
souvětí
Jak poznáme počet vět v souvětí?
Větné členy ve větě jednoduché
Základní větné členy:
Rozvíjející větné členy:
 podmět
 přísudek
 přívlastek
 předmět
 příslovečné určení
 doplněk
Připoj slovo, které na slově závisí
práce
Například:
krásná
Větný člen ?
dlouhá
práce
moje
v noci
u babičky
v lese
Všechna slova závisí na podstatném jméně, jsou to přívlastky.
Připoj slovo, které může záviset
věnovat se
Například
Všechna slova závisí na slovese. Které větné
členy to mohou být?
př. určení
předmět
zábavě
dlouho
věnovat se
práci
v
zaměstnání
s tebou
dříve
Připoj slovo, které může záviset
plné
Například
Všechna slova závisí na přídavném jménu.
Které větné členy to mohou být?
př. určení
předmět
pohody
práce
plné
úplně
Všechna slova závisí na příslovci. Který je to větný člen?
př. určení
velmi
příjemně
málo
moc
Přehled větných členů
Základní větné členy
podmět
ptáme se kdo - co
přísudek
slovesný
jmenný se sponou
jmenný
Přehled rozvíjejících větných členů
podstatné jméno
přívlastek
předmět
ptáme se jen
pádovými
otázkami
(ne 1. a 5. p.)
sloveso
příd. jméno
příslovečné určení
ptáme se příslovci
příslovce
příslovečné určení
podstatné jméno
(nebo zájmeno)
sloveso
doplněk
(současně závisí na
dvou slovech)
Můj bratr dostal od tatínka nové lyže.
graf a větné členy
b
m
d
od t
l
n
Včera odjel do Jizerských hor.
(on)
o
v
do h
J
Rychle jsme se schovali do blízkého křoví.
jsme se s
(my)
do k
r
b
Z křoví vyběhl zajíček s dlouhýma ušima.
v
z
zk
su
d
Vědí už všichni, že Petr přijel do Klatov?
Vědí už všichni
v
Petr přijel do Klatov
v
u
P
p
do K
Sestavíš větu?
Např.: Můj kamarád dnes rychle vypracoval zadané úkoly.
Sestav větu a nakresli graf:
podmět PRAHA
přísudek JE MĚSTO
doplň 3 přívlastky
např. Praha je hlavní město naší republiky.
JM
P
R
H
N

similar documents