Snímka 1

Report
Deklinácia maskulín
Prechody medzi životnosťou a
neživotnosťou
KAPITOLY Z PRAKTICKEJ MORFOLÓGIE 2
KAPITOLY Z MORFOLÓGIE II
27. 10. 2014
Deklinácia maskulín
Prechody medzi životnosťou a
neživotnosťou
POMENOVANIA
ZVIERAT
Skloňovanie zvieracích maskulín
 Skúsený vlk vedia, že po uvoľnení akejkoľvek novej verzie ľubovoľného





softu sa odporúča počkať pol roka, kým sa vychytajú aspoň hlavné
problémy.
Namiesto toho, aby sa o zlaté plynárenské vajce doslova pobiť viacero
kohút na slovenskom smetisku, chmatli sme po prvej ponuke, ktorá sa
vyskytla.
Chcete chovať zajac, králik? Chovatelia, čítajte ako sa starať o zajac.
Štyri kohút na jednom smetisku Horská služba na Slovensku (HSS)
existuje už takmer polstoročie.
To je bilancia dvanásteho ročníka populárnej súťaže modelárov Plastic
session, ktorú cez víkend v Poprade organizoval klub plastikových
modelárov Tatranský orol.
Na boj so šelmami boli určení bestiáriovia. Lev, tiger, pumy, býk,
medveď, ale i obrovský slon, nosorožec či hroch sa snažili skoliť
pomocou luku či kopije.
Skloňovanie zvieracích maskulín
 Skúsení vlci vedia , že po uvoľnení akejkoľvek novej verzie





ľubovoľného softu sa odporúča počkať pol roka , kým sa
vychytajú aspoň hlavné problémy.
Namiesto toho, aby sa o zlaté plynárenské vajce doslova pobili
viacerí kohúti na slovenskom smetisku, chmatli sme po prvej
ponuke, ktorá sa vyskytla.
Chcete chovať zajace, králiky? Chovatelia, čítajte ako sa starať o
zajace.
Štyria kohúti na jednom smetisku Horská služba na Slovensku
(HSS) existuje už takmer polstoročie.
To je bilancia dvanásteho ročníka populárnej súťaže modelárov
Plastic session, ktorú cez víkend v Poprade organizoval klub
plastikových modelárov Tatranskí orli.
Na boj so šelmami boli určení bestiáriovia. Levy, tigre, pumy,
býky, medvede, ale i obrovské slony, nosorožce či hrochy sa
snažili skoliť pomocou luku či kopije.
Skloňovanie zvieracích maskulín
v základnom nepersonifikovanom význame
 Asg = Gsg
 Apl = Npl
 nepersonifikované apelatívne maskulínne pomenovania
zvierat sa
 v singulári skloňujú ako životné
 v pluráli skloňujú ako neživotné na základe
zakončenia:
 na tvrdú spoluhlásku podľa vzoru zápas (hady, kohúty)
 na mäkkú spoluhlásku podľa vzoru stroj (medvede,
dravce)
VZOR HAD
PLURÁL
SINGULÁR
 N had- 0
 G
 D
 A
 L
 I

[dinosaur-us]
had-a
had-ovi
had-a
(o) had-ovi
[vlk-ovi/vlk-u*]
had-om
* napr. My o vlku a vlk za dverami.,
Pes psu brat., Hlad psu brat.
 N had-y




G
D
A
L
 I
had-ov
had-om
had-y
(o) had-och
had-mi
Skloňovanie zvieracích maskulín
v základnom nepersonifikovanom význame
 VZOR HAD
 pr. bocian, cap, holub, krt, kohút, potkan, pštros,
chameleón, gepard, šakal, krokodíl
 zvieracie pomenovania zakončené na r
 derivačný faktor: -or, -ér, -ír
 pr. foxteriér, tchor, kapor, tapír
VZOR MEDVEĎ
PLURÁL
SINGULÁR
 N medveď- 0
 N medved-e
 G medveď-a
 G medveď-ov
 D medveď-ovi
 A medveď-a
 D
 L (o) medveď-ovi
 A
[koň-ovi/kon-i*]
 I medveď-om
 L
*o koňovi/na koni
 I
[kon-í]
medveď-om
medved-e
(o) medveď-och
medveď-mi
Skloňovanie zvieracích maskulín
v základnom nepersonifikovanom význame
 VZOR MEDVEĎ
 pr. jež, hraboš, papagáj, cicavec, mäkkýš, ďateľ, moľ,
zajac, sliedič, červotoč, vorvaň, tuleň
 zvieracie pomenovania zakončené na r
 derivačný faktor: - ár/-iar/-ar, -ier
 pr. komár, dromedár, mravčiar, netopier
Skloňovanie zvieracích maskulín
v základnom nepersonifikovanom význame
 grizly, husky, pony
 VZOR KULI
 v pl. väčšinou nesklonné
 Tak som napríklad bojoval s tromi medveďmi grizly,
ktoré žili v gaštanovej aleji.
 V Areáli snov sa to bude hemžiť aljašskými malamutmi,
sibírskymi psami husky i ďalšími plemenami.
Skloňovanie maskulín PES, VLK, VTÁK
 špecifické postavenie ako pozostatok vývinových zmien
 v pl. dubletné tvary psy/psi, vlky/vlci, vtáky/vtáci
 kategória zhody ! traja besní psi – tri besné psy,
sťahovaví vtáci – sťahovavé vtáky
 výber prípony závisí aj od štýlového zaradenia textu:
 v odborných textoch -y (jednoznačnosť a presnosť)
 v umeleckých a hovorových textoch častejšie -i
(zážitkovosť, metaforickosť)
Skloňovanie zvieracích maskulín
v prenesenom význame
Personifikácia
 prechod k životnému skloňovaniu aj v pl.
 Nazval ich „pokrytci, hadi, hadie plemeno“.
 Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier, akoby ich bola mala jedna
mater...
 deminutívnosť takmer vždy posúva význam k personifikácii
 havko – havkovia/*havky, krtko – krtkovia/*krtky, zajko –
zajkovia/*zajky
 Do práce ťa treba nútiť, neustále ti treba pripomínať
usilovnosť mravčekov.
 Jednodňové kozliatka - dvaja capkovia a dve kozičky , sú na
svoj vek nezvyčajne čulé a vôbec ich nezaujíma , že sú svojím
počtom vlastne raritou.
Skloňovanie zvieracích maskulín
v prenesenom význame
Proprializácia
 pomenovania reštaurácií, kín, časopisov, a pod.
 prechod k neživotnému skloňovaniu aj v sg.
 V prešovskom PKO – Čiernom orle sa konala výstava
ručných prác zdravotne postihnutých.
 Pamätám si, ako som v Roháči i ja pozrel vždy ako
prvé práve Jožinka a Billa.
 Od 6. 00 h do 18. 00 h bude STV vysielať spomienkovo
ladený program s priamymi vstupmi zo spravodajského
štúdia, z televíznej veže na Kamzíku, zo štúdií v
Banskej Bystrici i Košiciach.
Skorigujte texty
 Začínali sme sliepkami. Kvôli vajciam. Potom sme mali kačky.
Ale to bolo dávno. Postupne sme vystriedali všetky možné
druhy operencov aj cicavcov.
Momentálne máme 100hlavé stádo kôz a jedného capa, 25
oviec, dvoch baranov, tri kravy, jednu jalovicu, tri teliatka,
jedného vykastrovaného kanca, tri prasničky, 40 nosníc,
dvoch malých koníkov.
Dúfam som na nič nezabudol... a samozrejme psov
(Beaucerona, vlčiaka a foxteriéra).
 Štrkáče sú jedovatí hadi povestní svojím štrkadlom.
 Ani v prvom finálovom stretnutí play off NBA sa Chicagu
nepodarilo dostať, v tejto sezóne, jazzmanov na kolená. Utah
si po celý zápas držal býky na dištanc a mohol zvíťaziť už v
normálnom hracom čase , no to by však musel byť pri
poslednom útoku presnejší.
Skorigujte texty
 Začínali sme sliepkami. Kvôli vajciam. Potom sme mali kačky.
Ale to bolo dávno. Postupne sme vystriedali všetky možné
druhy operencov aj cicavcov.
Momentálne máme 100hlavé stádo kôz a jedného capa, 25
oviec, dva barany, tri kravy, jednu jalovicu, tri teliatka,
jedného vykastrovaného kanca, tri prasničky, 40 nosníc, dva
malé koníky.
Dúfam som na nič nezabudol... a samozrejme psy
(Beaucerona, vlčiaka a foxteriéra).
 Štrkáče sú jedovaté hady povestné svojím štrkadlom.
 Ani v prvom finálovom stretnutí play off NBA sa Chicagu
nepodarilo dostať, v tejto sezóne, jazzmanov na kolená. Utah
si po celý zápas držal býkov na dištanc a mohol zvíťaziť už v
normálnom hracom čase , no to by však musel byť pri
poslednom útoku presnejší.
Deklinácia maskulín
Prechody medzi životnosťou a
neživotnosťou
PRECHOD OD ŽIVOTNÉHO
SKLOŇOVANIA K
NEŽIVOTNÉMU
Prechod k neživotnému skloňovaniu
Depersonifikácia človek
zviera
 rybári (povolanie) – rybáre (druh vtákov)
 drevári (povolanie) – dveráre (hmyz)
 bernardíni (rehoľníci) - bernardníny (psia rasa)
 Španieli (antroponymum) – španiely (psia rasa)
 Vážení spoluobčania, v Hlásniku č. 12/2011 sme Vás
informovali, že
Prechod k neživotnému skloňovaniu
Toponymá
 V Liptovskom Jáne a v okolí sa nachádza dostatok
ubytovacích a stravovacích zariadení.
 Národný cintorín v Martine je miestom posledného
odpočinku mnohých významných osobností slovenského
života.
 Liptovský Michal, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej,
Liptovský Peter, Turčiansky Peter
Názvy sviatkov v pranostikách
 Po Michale tráva, čo bys ju kliešťami ťahal, nepôjde von.
 Do Petra niet tepla; a po Petre už je po teple.
Prechod k neživotnému skloňovaniu
Toponymá
 včelári - Dvorníky-Včeláre
 kováči - Fiľakovské Kováče
 tesári – Hontianske Tesáre
 hájnici - Hájniky
 rybári - Rybáre
 Vyskloňujte Fiľakovské Kováče.
 N Fiľakovské Kováče
 G Fiľakovských Kováč
 D Fiľakovským Kováčom
 A Fiľakovské Kováče
 L Fiľakovských Kováčoch
 I Fiľakovskými Kováčmi
kováči
kováčov
kováčom
kováčov
kováčoch
kováčmi

similar documents