VY_12_Z8EX_3, JE Dukovany a PVE Dalešice

Report
GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu,
CZ.1.07/1.1.02/03.0064
JE Dukovany (jaderná
elektrárna)
[1] PVE Dalešice
[2] JE Dukovany
a
PVE Dalešice (přečerpávací
vodní elektrárna)
- se nacházejí v JV části Českomoravské
vrchoviny
-- vytvářejí energetickou soustavu
-- více než 20% elektrické energie ČR
JE Dukovany
• je první jadernou elektrárnou v
ČR (stavba 1978, provoz od
1985)
• 4 bloky o výkonu 4x440 MW
• patří mezi 13%
nejbezpečnějších elektráren
na světě
• čistý provoz
[3] JE Dukovany – celkový pohled
• chlazení reaktorů – voda z
vodní nádrže Dalešice
• pohon zařízení elektrárny
JE zajišťuje PVE Dalešice
[4] JE Dukovany - vstup
[1]
JE Dukovany
• 8 chladících věží
• 500kg páry za sekundu
• reaktorem za hodinu
proteče 42 000 m³ vody
[6] IC Dukovany – model ochranného obleku
[5] Informační centrum JE Dukovany – model reaktoru
• palivem je uran obohacený
na přibližně 4,25 %
• v reaktoru se vyměňuje
jedna pětina palivových
tyčí ročně
• vsázka paliva reaktoru má
hmotnost 42 t.
[1]
JE Dukovany
[7] reaktor JE (ilustrační foto)
• palivem je uran obohacený
na přibližně 4,25 %
• v reaktoru se vyměňuje
jedna pětina palivových
tyčí ročně
• vsázka paliva reaktoru má
hmotnost 42 t.
• v aktivní zóně každého
reaktoru je umístěno 312
palivových souborů
• každý palivový soubor je
tvořen 126 palivovými
proutky
• vsázka paliva v reaktoru
je 37 regulačních kazet
• Použité palivové články se
skladují ve skladu
vyhořelého paliva (areál
elektrárny)
[1]
[8] JE Dukovany
JE Dukovany
Životnost JE byla původně
plánována na 25-30 let. Na
základě zkušeností z jejího
provozu se odhaduje
životnost této JE na asi
dvojnásobek.
DALŠÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY V
ČR:
v ČR jsou v současné době
vystavěny 2 jaderné elektrárny:
• JE Dukovany
• JE Temelín (má mít zhruba
dvojnásobný výkon jako
Dukovany)
[9] JE Temelín
Jaderné elektrárny ve světě
• JE jsou vystavěny ve více než 3o státech
• JE představují asi 18% veškeré výroby
elektrické energie
• Masivně je rozvíjena jaderné energetika
v Číně, Japonsku, Rusku, Indii a USA.
• V Evropě nejdeme JE především ve
Francii , na Ukrajině, ve Švédsku,
Německu, Velké Británii či Belgii.
• Většina států plánuje o rozšíření sítě
svých JE.
• Do roku 2022 odstaví své JE Německo
(havárie JE Fukušimy).
• Náhradu starých bloků plánuje např.
Francie, Ukrajina, Bulharsko, Litva.
• Nově o jaderné energetice uvažují např.
Polsko, Turecko, S.A.E. či Egypt.
[10] JE Three Mile Island (USA)
[11] JE Ringhals (Švédsko)
Jaderná energetika
Svět má v současnosti v oblasti energetiky dva hlavní globální
problémy - přístup k energetickým zdrojům a negativní vliv
emisí na změny klimatu na Zemi.
Oba řeší jaderná energetika.
VÝHODY JADERNÝCH ELEKTRÁREN:
• „čistý provoz“ (neprodukuje CO2 ani další škodlivé látky)
• „levná výroba elektrické energie“ (nízké náklady na výrobu)
• dostatek paliva (kvalitní uran – na 85 let, recyklované palivo –
na 2,5 tisíce let, možnost využít např. lithium)
NEVÝHODY JADERNÝCH
ELEKTRÁREN:
• likvidace odpadu
• katastrofální následky v případě
havárie JE
[12] JE Fukušima (Japonsko)- havárie 2011
PVE Dalešice
• nachází pod hrází vodní nádrže
Dalešice
• energetický komplex s ní tvoří
vyrovnávací vodní nádrž Mohelno
• výkon dosahuje 4×120 MW
• je důležitá pro provoz JE
Dukovany
[13] těleso hráze s elektrárnou Dalešice
[14] hráz přehrady Dalešice
• objem Dalešické přehrady je
127 mil. m3
• sypaná hráz s jílovým
těsněním o výšce 100 m a délce
350 m
• postaveno v letech 1970 - 78
PVE Dalešice
• rychlostí najetí 60 sekund na plný
výkon
• výroby elektřiny ve špičkách
• odběru energie v době jejího
přebytku
• pohon zařízení v JE Dukovany
[15] PVE Dalešice
[16] vodní dílo Dalešice
Přehrady:
• rekreace a chov ryb
• vyrovnávání celoročního
průtoku řeky Jihlavy
• ochrana před povodněmi
• voda slouží k chlazení reaktorů
JE Dukovany
PVE Dalešice
• na turbíny přivádějí vodu čtyři
ocelová potrubí o průměru 6200
mm
• 4 soustrojí s reverzními
Francisovými turbínami pro
spád 90 m
[17] PVE Dalešice – přívodní potrubí
• elektrárna je plně
automatizována
• dálkově ovládána přímo z
centrálního dispečinku v Praze
[18] PVE Dalešice se 4 Francisovými turbínami
PVE Dalešice
[19] PVE Dalešice – turbína
[21] PVE Dalešice – zařízení ve spodních
patrech strojovny
[20] PVE Dalešice - vysloužilá turbína
Vodní elektrárny v ČR
Velké vodní elektrárny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dlouhé stráně I (Divoká Desná)
Dalešice (Jihlava)
Orlík (Vltava)
Slapy (Vltava)
Lipno I (Vltava)
Štěchovice I (Vltava)
Štěchovice II (Vltava)
Kamýk (Vltava)
Střekov (Labe)
Vrané (Vltava)
Vranov (Dyje)
[22]
Nechranice (Ohře)
Dlouhé stráně- horní nádrž
Vodní elektrárny v ČR
Na území ČR jsou vybudovány také
malé vodní elektrárny:
• je jich přes 80
• Najdeme je na řekách: Vltava, Chrudimka, Flájský
potok, Svratka, Vydra, Moravice, Labe, Divoká
Orlice, Mže, Morava, Dyje, Ohře, Želivka, Jihlava,
Divoká Desná, Trnava, Střela, Šťávnice, Lužnice,
Teplá, Černá Desná, Harcovský potok, Doubrava,
Kamenice
• Podrobnější informace:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vodn%C3%ADc
h_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku
Vodní elektrárny ve světě
Ve světě jsou vybudovány stovky vodních
elektráren (hydroelektráren):
• v Evropě převládá výroba elektřiny ve
vodních elektrárnách např. v: Norsku,
Rakousku a Švýcarsku; vysoký podíl
má např. Finsko, Švédsko, Rumunsko
• ve světě převažují hydroelektrárny ve
státech Jižní Ameriky (Brazílie,
Paraguay, Venezuela, Argentina) a v
Kanadě
• velké množství hydroelektráren je v
Číně, Rusku, Indii, Turecku a USA
• Největšími vodními elektrárnami jsou:
Tři soutěsky (Čína) a Itaipú (hranice
Brazílie a Paraguaye)
[23] přehrada Tři soutěsky v Číně
Vodní elektrárny
VÝHODY:
• obnovitelný zdroj energie nelze ji vyčerpat
• „čistý provoz“
• minimální obsluha a
údržba
• lze je ovládat na dálku
• mohou startovat během
několika sekund
• vodní nádrže chrání před
povodněmi
• přehrady mohou sloužit i
jiným účelům (rekreace,
vodní sporty, rybolov,
pitná voda…)
NEVÝHODY:
• u přehradních nádrží značná
cena a čas výstavby a
nutnost zatopení velkého
území
• závislost na stabilním
průtoku vody
• Vodní nádrže brání
přirozenému tahu ryb
• brání běžnému lodnímu
provozu (plavební komory,
zdymadla)
• Riziko havárií











[3]Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg. In: ADAMEK, Petr. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2005-10-09, 2010-12-14 [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg
[7] Jaderný reaktor. In: LANG (FOTO: FOTOBANKA PROFIMEDIA), Václav. Novinky.cz [online]. 2012 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z:
http://tema.novinky.cz/jaderny-reaktor
[10] Soubor:Three mile island 062010.jpg. In: MYSELF. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2010-06-23, 2010-06-23 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Three_mile_island_062010.jpg
[9] Soubor:JETE-chladici veze.jpg. In: SVOLENÍ SEE LICENCE, User:Japo. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007-05-11, 2007-05-11 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JETEchladici_veze.jpg
[11] Soubor:Ringhals.JPG. In: SVOLENÍ EASED UNDER THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE., User Tubaist on sv.wikipedia.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-08-18, 2006-08-18 [cit. 2012-06-26].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ringhals.JPG
[12] NEJEDLÝ (FOT: REUTERS), Petr. Zemětřesení v Japonsku a jaderná elektrárna Fukušima. In: Blog.iDNES.cz [online]. 2011-03-11
[cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://nejedly.blog.idnes.cz/c/181735/Zemetreseni-v-Japonsku-a-jaderna-elektrarna-Fukusima.html
[13] Soubor:DalesicePowerStation.jpg. In: Z.E.O FROM CS. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2007-09-08, 2007-09-08 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DalesicePowerStation.jpg
[18] Soubor:Strojovna PVE Dalešice.JPG. In: Z.E.O FROM CS. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2007-09-30, 2007-09-30 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Strojovna_PVE_Dale%C5%A1ice.JPG
[22] Soubor:Dlouhe strane horni nadrz.jpg. In: BENEŠ, Karel. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2007-03-23, 2007-03-23 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dlouhe_strane_horni_nadrz.jpg
[23] Soubor:ThreeGorgesDam-China2009.jpg. In: SOURCE FILE: LE GRAND PORTAGE, Derivative work: Rehman. Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010-09-09, 2010-09-09 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ThreeGorgesDam-China2009.jpg
[1], [2], [4], [5], [6], [8], [10], [14], [15], [16], [17], [19], [20], [21] – foto pořízené v rámci exkurze do JE Dukovany, a PVE Dalešice

similar documents