Resultaat Wereldcafekaarten (Focus op Vakmanschap)

Report
Hoe zien de Horeca en
het beroepsonderwijs er
uit in 2018
Hoe gaan we, als horecaopleidingen, om met alle veranderingen
in het beroepsonderwijs, de Horecabranche en de samenleving
waar we de komende jaren mee te maken zullen gaan krijgen
Wat betekent dat voor de rol van de btg HTVF / WDH?
Gevolgen verandering n.a.v. wetgeving.
(Focus op Vakmanschap) 1
• Ontwikkelingen afwachten
• Laat niet elk ROC zijn eigen ontwerp maken
• Landelijke afspraken maken is moeilijk / lukt niet
• Sanctioneringstraject Macrodoelmatigheid MINOCW
• HOM keuze 3-4 jaar.
• Alleen dossier
• of dossier+keuken en internationalisering?
Gevolgen verandering n.a.v. wetgeving.
(Focus op Vakmanschap) 2
• Hoe krijg je intensivering betaalbaar
• Hoe vul je eigenlijk 4x1000 klokuren?
• Mobiliteit van student beperkt (verandering
OV / toelage)
Toekomst BBL (1)
• Bedrijfsleven kan niet zonder BBL
•
•
•
•
Aanleren technieken en praktijk
E-learning als oplossing? (Taal, rekenen, LLB)
Financiering (wegvallen WVA)
Gevolgen nieuwe dossier
• Bijspijkerlessen op andere dagen
• Extra tijd, beroepsgericht, in leerbedrijf
• Leermeesters bijscholen (bv. In project Docentenstage)
Toekomst BBL (2)
• Trainingen buiten reguliere opleidingen mogelijk?
• Branchecertificaten? Uitgevoerd door ROC’s?
• Positionering kenniscentra /Accreditering
• Jeugdwerkloosheid
• Verschuiving naar BOL
• Belang van leerling central
• Kopopleidingen in BBL
• Taal en rekenniveau,
• leidinggevende vaardigheden
VMBO-MBO-HBO
experimenten en alternatieve trajecten (1)
• Positionering VMBO 2018 en HBO 2018 in relatie
tot MBO
• Ontwikkelingen gestuurd door geld, niet door inhoud
• Kortere opleidingen
• Maar ontwikkelproces van studenten past niet in
verkort traject
• Signalen uit bedrijfsleven dat niv2 studenten nog niet
alles beheersen
• Eigenlijk is verkorting dus niet mogelijk
VMBO-MBO-HBO
experimenten en alternatieve trajecten (2)
• Krachten bundelen
• Opleidingen worden slecht in de markt gezet.
• Zoeken naar onderlinge bestuiving (vmbombo-hbo)
• Voor onderling begrip
• En zelfde taal spreken
Ontwikkelingen in de branche (1)
• Alcoholbeleid
• Leeftijdsgrens > Stagiaires
• Hoe gaat een 16-jarige student alcohol weigeren
aan 17- 18-jarige gasten?
• Sociale Hygiene moet kwalitatief en uniform
worden neergezet en aangeboden door eventuele
meerdere aanbieders
Ontwikkelingen in de branche (2)
• Crisis
• Stagevergoeding / 0-urencontracten
• Studenten vervangen reguliere
medewerkers
Ontwikkelingen in de branche (3)
• Andere attitude en beroepshouding nodig
• Social media /Mediawijsheid
• Gedrag, gebruik, mogelijkheden ook in
het beroep
• Ethiek veiligheid
• Sociale hygiene, burgerschap,
marketing etc……
Ontwikkelingen in de samenleving (1)
• Afstemmen, samenwerken en uitruilen van
opleidingen
• Zowel regional als landelijk
• DOELMATIGHEID
• Meer accent op inhoud van Curriculum
• Op gebied van Service en gastheerschap (psychologie)
• Steeds sneller nieuwe Horecaconcepten om op in te spelen
• Puberbrein
Ontwikkelingen in de samenleving (2)
• Vergrijzing 2018
• Nieuwe doelgroepen met andere gewoontes
• Past de huidige manier van lesgeven daar nog op
• Tweedeling: arm – rijk
• Meer experimentele digitale vormen op gebied van
methodiek en didactiek
• Flipping the Classroom
• Lessen thuis volgen, (via Internet) huiswerk op school
• Blended learning
Ontwikkelingen in de samenleving (3)
• Zijn mogelijke oplossingen voor vergrijzing en
macrodoelmatigheid
• Actievere samenwerking op gebied van BPV :
landelijk en internationaal
• Financiele positie maken dat ouderbetrokkenheid
groeit
• Branchevervaging
• Hospitality in andere sectoren
Uitnodiging / Huiswerk
Bij thuiskomst vind je deze presentatie
in je mail.
Geef aan wat verder behandeld moet worden
in de OWGH BPV, WDH en op
bestuursniveau van de btg HTVF
Via [email protected]

similar documents