Presentatie Inspiratiedag 7 december Helicon

Report
Netwerkschool
Helicon Opleidingen
MBO Velp
7 november 2012
Filmpje Heliconcafé 4 oktober:
http://youtu.be/6E99YYloDNQ?hd=1
Helicon Opleidingen
• 9 MBO’s
• 4 VMBO’s
• Plm. 10.000 studenten
Helicon Opleidingen
• AOC
• In Velp 9 opleidingen:
•
•
•
•
•
Wellness & Lifestyle
Bos- & Natuurbeheer
Watermanagement
Urban Design
Nature, Art & Design
•
•
•
•
Ondernemen, Dier & gedrag
Dierverzorging
Eco- en Wildlifestudies
Outdoor & Adventure
Netwerkschool Helicon MBO Velp
De student staat bij ons centraal.
Wij staan voor goed, toegankelijk en betaalbaar MBO
onderwijs op maat. Op onze school is iedereen
welkom voor onderwijs dat past bij zijn of haar
talenten. Wij stimuleren iedereen het beste uit
zichzelf te halen, in de ontwikkeling als
beroepsbeoefenaar en als mens.
De acht pijlers: dragende elementen van de
Netwerkschool:
Positief
exploitatiesaldo
Variatie in
arbeids
contracten
Maximale
betrokkenheid
regio &
bedrijfsleven
365
dagen
open
Bedrijfs
matige
cultuur
Netwerkschool
1620 leeren
werkuren
per jaar
Flexibiliteit
&
Maatwerk
(ICT fundament)
Studentenondernemingen
Helicon Opleidingen MBO Velp
• 2 jaar geleden gestart met Experiment
Netwerkschool 2.0
• Netwerkschool integraal ingevoerd, dus
hele school: BOL, BBL, deeltijd BOL.
• Alle medewerkers, alle studenten (plm.
850 studenten)
• Start met implementatie vanuit
bedrijfsvoering
Enkele highlights
• 30 studentenondernemingen
• Nu 10 bedrijven gevestigd in ons gebouw (o.a.
MTBClinic, Kinderkwartier, GroenTalent,
AtelierVelp, kindertherapeut, NLAdviseurs)
• Training & Advies
• Heliconbreed 30% bedrijfsgerichte maatwerkopleidingen
• Veel tijdelijke activiteiten op het terrein en in het
gebouw: o.a. BouwBurg, Rondhoutveiling,
Eiermarkt, Ouderenorkest,…
Student centraal
http://youtu.be/OmJTVugG_2U?hd=
1
“Het succes van Velp”
• Inkoop leermiddelen: goed onderhandelen
• Medewerkers: kritisch zijn op werkhouding
en functioneren binnen NWS: koppelen
aan fg en aannamebeleid
• Zakelijke cultuur (cultuurkaart): o.a.
bedrijven in het gebouw en zakelijke
instelling
Studentenondernemingen
• Vooral laatste jaars, maar ook steeds meer toe
naar 2e/3e jaars
• Module Ondernemen
• Begeleiding door opleiding, maar vooral eigen
verantwoordelijkheid
• Nu 30 studentenondernemingen
Samenwerking met bedrijfsleven en
omgeving
http://youtu.be/QJDeQJKVR34?hd=1
Grootste uitdagingen
• Cultuur blijvend veranderen
• Netwerkschool in haarvaten medewerkers,
studenten, ouders én samenwerkingspartners
• Randvoorwaarden
– flexibilisering (onderwijs verder op orde,
digitalisering maar ook OV jaarkaart)
– Kill de Paarse krokodil (ZZP-ers, administratieve
handeling) http://youtu.be/2Rw27vcTHRw
Vragen?
Discussie
Aan de hand van (tegen)stellingen
Stelling 1
Klassikaal les gaat boven digitaal
leren.
Stelling 2
‘9 tot 5’ of flexibele
werkweek?
Stelling 3
Liever meer vaste mensen in
dienst dan tijdelijke krachten.
Stelling 4
De school bepaalt de inhoud van
het onderwijs, bedrijfsleven gaat
over de praktijk.
Volg ons via….
•
•
•
•
•
•
@VelpNWS
http://netwerkschoolhelicon.hyves.nl
http://www.facebook.com/netwerkschoolvelp
Ons Youtubekanaal
http://netwerkschoolvelp.blogspot.nl
Voor meer info: mail naar
[email protected] of neem contact op
met Lenneke Wolswinkel, 06-45160127 of
[email protected]

similar documents