Prezentace aplikace PowerPoint

Report
TOP 3 call-centrum v ČR
Inbound a Outbound pro ČR a SR
Exkluzivní kurýrní síť se 100% pokrytím ČR a SR
Člen skupiny Cromwell a Mediaservis
Propojení telemarketingové akvizice s
kurýrní službou
Telemarketing
Kurýrní síť
Exkluzivní kurýrní síť versus balíková služba
Kurýrní síť

Zaměření na bankovní, energetické a telco produkty – smlouvy

Produktová znalost kurýra - kurýr ví co veze, klientovi pomůže s vyplněním

Speciální aplikace v telefonu pro pořízení kopií dokladů totožnosti a smluvní
dokumentace přímo na schůzce = dokumenty jsou k dispozici v den schůzky
Identifikace klienta dle
požadavků zadavatele

Poskytujeme klientům možnost zvolit si preferovaný čas a místo schůzky

Zpětná vazba ze schůzek – rozpad storen, poznámka, termín další schůzky
Ověření údajů ze
smlouvy oproti dokladu
totožnosti

Přístup a vystupování – dress code, školení prodejních dovedností, AML

Tisk a kompletace zásilky na straně kurýrní společnosti

Odměňovací model pro zadavatele – platba jen za úspěšné schůzky, cena již
obsahuje všechny modulové příplatky

100% pokrytí ČR i SR
Vyzvednutí podepsané
smlouvy a kopie
dokladů totožnosti
Odeslání informace o
doručení zásilky
(prostřednictvím app)
Výběr dobírky dle
požadavků partnera
Vybrané reference:
Pořízení fotokopie
dokladů
prostřednictvím
„smartphonů“
Vybrané procesy
A
B
C
Založení účtu v bance / žádost o úvěr

Klient si na internetových stránkách banky zažádá o
otevření účtu nebo o úvěr v den D

Banka zašle kurýrní společnosti potřebné smlouvy v
elektronické podobě v den D; kurýrní společnost
dokumenty vytiskne pro kurýra

Kurýr v D+1 kontaktuje klienta a domluví si s ním termín,
čas a místo schůzky

Na schůzce s klientem proběhne podpis potřebné
dokumentace, kterou kurýr pomocí speciální aplikace
ofotí a spolu s ofocenými doklady odesílá do banky

Banka má do několika hodin po schůzce k dispozici kopii
dokumentů a klientovi otevře účet či uvolní čerpání úvěru

Klient celý proces vyřídí z pohodlí domova!
Žádost klienta o
založení účtu na
stránkách banky
Kurýr veze
smlouvu k účtu
Schůzka u
klienta
Identifikace
klienta
Díky naší aplikaci pro focení dokumentů/dokladů přímo
na schůzce a jejich takřka okamžité dostupnosti pro
zadavatele zrychlujeme veškeré dosavadní procesy!
Podpis smlouvy
Kurýr ofotí
podepsané
dokumenty
Aktivace účtu v
den schůzky
Změna energetického/telekomunikačního operátora
Hovor operátora

Klient si na internetových stránkách banky zažádá o
změnu operátora nebo je aktivně kontaktován ze strany
CC

Operátor s klientem vyplní dostupné údaje ve smlouvě

Kurýr v D+1 kontaktuje klienta a domluví si s ním termín,
čas a místo schůzky

Na schůzce s klientem proběhne kontrola/dopsání
specifik a parametrů smlouvy, podpisy na potřebných
místech v dokumentaci.

Klient celý proces vyřídí z pohodlí domova!
Díky naší aplikaci pro focení dokumentů/dokladů přímo
na schůzce a jejich takřka okamžité dostupnosti pro
zadavatele zrychlujeme veškeré dosavadní procesy!
Kurýr veze
smlouvu
Schůzka u
klienta
Identifikace
klienta
Vyplnění a podpis
smlouvy
Kurýr ofotí
podepsané
dokumenty
Změna
operátora
klienta
Doprodej pojištění na schůzce s klientem

Kurýři MediaCall jsou vyškolení na znalost produktu,
prodejní a retenční dovednosti

Každý kurýr MediaCall je vyškolen na daný produkt tak,
aby mohl na schůzce zodpovědět základní informace k
produktu a smlouvě

Kurýr je zvyklý na schůzkách doprodávat produkty k dané
smlouvě, jako je například pojištění

Úspěšnost doprodeje se odvíjí od podmínek zadavatele
pro vstup a sjednání pojištění

Smlouva na doprodávaný produkt může být součástí
dokumentace k sjednanému produktu nebo zvláštní
dokument
Domluvená
schůzka na Call
centru
Schůzka u
klienta
Identifikace
klienta
Rekapitulace
produktu a
smlouvy
Nabídka
pojištění
Banka
20 - 50%
Zvyšování úspěšnosti akvizice
A
B
C
Akvizice kreditní karty
Prodej
na CC
Kurýr
Prodaný
produkt
Kontrola procesu a práce kurýra
Kontakt kurýra
• Jak a kdy - log hovoru (nahrávání), sms
• Focení adresy/místa/domu
Mystery&kvalita
• Kontakt klienta z CC – zpětné navolání
• Zjištění dalších informací o práci kurýra
Denní monitoring
• Výsledky na všechny zúčastněné osoby
• Výsledky na kurýry
Správné ukazatele
• Sledovat parametry, co sleduje partner
• Diskuze s partnerem, hledání řešení
Nastavení procesu
Termín schůzky
SMS před
schůzkou
Dokumentace
• Přenastavení databáze na D+1
• Změna z fixního termínu na volný (do 48h)
• Kontakt na infolinku – ano/ne
• SMS vypustit
• Předem vyplněná dokumentace
• Méně chyb a rychlejší schůzka
Motivace
Školení prodeje
Best practice
Soutěž
Odměna
• Školení prodejních dovedností
• Školení na produkt (prodej)
• Finančně motivován nejlepší za skupinu
• Odměna řádově vyšší než běžná
• Soutěž pro kurýry za období (měsíc)
• Odměna pro nadřízené
• Změna odměny – vyšší než ostatní projekty
Hodnocení jednotlivých kroků k vyšší úspěšnosti
Kontakt kurýra
Školení prodeje
Mystery&Kvalita
Best practice
Termín schůzky
Denní monitoring
SMS před
schůzkou
Soutěž
Dokumentace
Odměna
O kvalitě našich služeb svědčí zakázky našich klientů
Vojtěch Němec
Vedoucí kurýrní sítě
+420 731 138 179
[email protected]
Děkuji za pozornost!
MediaCall, s.r.o.
Vídeňská 995/63
639 00 Brno
www.mediacall.cz

similar documents