Living in Leuven

Report
Living in Leuven
Informatiesessie voor Nederlandse
studenten
Vrijdag 20 september, 15.00u
•
•
•
•
Papierwerk
Politie
Studentenverenigingen
Voorstelling KSV Hollandia
Papierwerk
Wat maakt de situatie voor Nederlandse
studenten specifiek?
Combinatie van Belgische en Nederlandse reglementering
rond:
• Inschrijving/uitschrijving gemeente
• Studiefinanciering
• Ziekteverzekering
• Werken als jobstudent
• Belastingen
Welke keuzes maak ik best als Nederlandse student?
Wat is wat: Studiefinanciering
• Nederlandse studiefinanciering is overdraagbaar
• Voorwaarden van DUO (IB groep)
• Voor opleidingen waarvoor Nederlandse studiefinanciering
•
•
•
•
bestaat en voor duur van vergelijkbare Nederlandse studie
Geen studiefinanciering van ander land !
OV vergoeding i.p.v. OV kaart
Uitwonend beurs als geen inschrijving
op adres van ouders.
Aanvraagformulier voor opleidingen
in het buitenland
Wat is wat: KU Leuven Verzekering
• verzekering KU Leuven
o
o
voor je eigen lichamelijke schade tijdens
studieactiviteiten
voor je burgerlijke (schade aan derden) en
professionele aansprakelijkheid tijdens studieactiviteiten
Wat is wat: Verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid privé leven
• facultatief, maar aan te raden
• dekt de schade die je toebrengt aan derden tijdens je privé
leven
• ook rechtsbijstand
• € 13 per academiejaar
• bij ongeval:
o verwittig politie
o aangifte van ongeval bij Sociale Dienst
Wat is wat: Ziekteverzekering (EZVK)
• Nederlandse zorgverzekering blijft!
• Europese Ziekteverzekeringskaart
aanvragen bij je zorgverzekeraar
in Nederland
• Procedure:
1. betaal je medische kosten
2. ga naar een Belgische mutualiteit met je EZVK
3. terugbetaling van de noodzakelijke medische kosten,
volgens Belgisch tarief
• Tewerkstelling onder Belgische sociale zekerheid =>
aansluiting bij Belgische ziekteverzekering
o
Wat is wat: Registratie in Leuven
Belgische wetgeving:
Aanmelden in stadskantoor Leuven – keuze:
• inschrijving Belgische vreemdelingenregister
=> ‘verklaring van inschrijving’: papieren versie
(bijlage 8) of elektronische E-kaart
• registratie als grensstudent
=> bijlage 33, jaarlijks te verlengen
Nederlandse wetgeving: verblijf > 8 maanden in buitenland
=> uitschrijven uit Nederlandse bevolkingsregister (GBA
Gevolgen van inschrijvingskeuze: algemeen
INSCHRIJVING IN BELGIË (BIJLAGE 8)
≠ Belg worden
AANMELDEN ALS GRENSSTUDENT
(BIJLAGE 33)
= je behoudt je inschrijving in Nederland
Je behoudt je Nederlandse studiefinanciering
Uitwonend beurs: ja, als niet ingeschreven op
zelfde adres als ouders
Uitwonend beurs ??, als je nog bent ingeschreven
op zelfde adres als ouders is er mogelijk probleem
voor uitwonend beurs bij woonstcontrole
(huurcontract en bewijs betalingen bijhouden!)
Je moet in Leuven geen gemeentebelasting tweede verblijf betalen
Je blijft vallen onder de Nederlandse ziektekostenverzekering als je <30 jaar bent en < 50
dagen/kalenderjaar werkt in België. Vraag EHIC (Europese ziekteverzekeringskaart) aan bij je
Nederlandse zorgverzekeraar.
Basisverzekeringsplicht in Nederland vervalt als je > 30 jaar of > 50 dagen per kalenderjaar in België
werkt.
Gevolgen van inschrijvingskeuze:
Als je werkt als jobstudent > 50 dagen/kalenderjaar
INSCHRIJVING IN BELGIË (BIJLAGE 8)
AANMELDEN ALS GRENSSTUDENT
(BIJLAGE 33)
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Neem contact op met je Nederlandse zorgverzekeraar. Basisverzekeringsplicht in Nederland vervalt.

Neem contact op met een Belgische mutualiteit en sluit je aan bij Belgische ziekteverzekering
BELGISCHE BELASTINGEN

je valt onder personenbelasting


er wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden, maar je

moet maar belastingen betalen als je netto belastbaar
Inkomen > € 7.350 (2014); door belastingaangifte krijg
je bedrijfsvoorheffing terug
er wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden, maar je
moet maar belastingen betalen als je netto belastbaar
inkomen > € 7.350 (2014) en mits nodige bewijswerk
via belastingaangifte

je ontvangt automatisch een belastingbrief
je moet de belastingbrief zelf opvragen

je valt onder belasting van niet-inwoners
Hoe vind ik een studentenjob?
Jobdienst
www.kuleuven.be/jobdienst
Weekdagen tussen 14.00-17.00u
Online Databank Studentenjobs:
www.kuleuven.be/studentenjobs
Studentenjobs
Politie
Studentenflik
Nick Vandenbussche
[email protected]
Twitter: @studentenflik
‘Studentenflik Politie Leuven’ op fb
• +/- 52.000 studenten in Leuven en 1 ‘studentenflik’ !
• Voor alle vragen rond veiligheid, feestjes organiseren,
verkeer, fietsdiefstal, kotinbraken,…
• Celestijnenlaan 200 P (Campus Arenberg)
o Maandag en woensdag (12.00u-14.00u)
• ‘s Meierstraat 5 (LOKO Gebouw)
o Dinsdag (12.00u-14.00u)
Politiecontrole na inschrijving stad
Na registratie op stadskantoor/dienst Buitenlanders:
• Politie komt EVENTUEEL op eigen initiatief
• Niet zelf naar politiekantoor komen!
• Coördinatie: [email protected]
FEEST BOETES
Party with respect!
.
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
• Fietsverlichting
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
• Fietsverlichting
• GSM – gebruik
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
• Fietsverlichting
• GSM – gebruik
• Fiets = 1 persoon
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
•
•
•
•
Fietsverlichting
GSM – gebruik
Fiets = 1 persoon
1 Persoon = 1 fiets
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
•
•
•
•
•
Fietsverlichting
GSM – gebruik
Fiets = 1 persoon
1 Persoon = 1 fiets
Rood verkeerslicht (ook rechts!)
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
•
•
•
•
•
•
Fietsverlichting
GSM – gebruik
Fiets = 1 persoon
1 Persoon = 1 fiets
Rood verkeerslicht
1 m vrij voetpad
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
•
•
•
•
•
•
•
Fietsverlichting
GSM – gebruik
Fiets = 1 persoon
1 Persoon = 1 fiets
Rood verkeerslicht
1 m vrij voetpad
Straten met 1 richting
Straten met 1 richting
• Verboden richting, ook met de fiets:
• Verboden richting maar
met fiets WEL toegelaten:
VERKEERSBOETES
SAFETY FIRST
•
•
•
•
•
•
•
•
Fietsverlichting
GSM – gebruik
Fiets = 1 persoon
1 Persoon = 1 fiets
Rood verkeerslicht
1 m vrij voetpad
Straten met 1 richting
Voetgangerszone
Voetgangerszone
• Fietsen nooit toegelaten:
• Fietsen toch steeds toegelaten:
• Beperkingen i.v.m. fietsen:
Tss 19.00u en 11.00u toegelaten
Leuven: Tiensestraat
.
LEUVEN: Tiensestraat (Alma 1)
.
LEUVEN: Muntstraat
.
LEUVEN: Muntstraat
.
Ja, jointjes zijn verboden! (maar vraag gerust uitleg!  )
Meer informatie over leven op kot,
sorteren, transport, socio-cultureel
aanbod…?
Ga naar onze websites:
www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen
www.kuleuven.be/pangaea
• Living in Leuven brochure (Engels)
• KU Leuven agenda en nieuwsbrief
• Mailings van Studentenvoorzieningen
Studentenvoorzieningen
Van Dalecollege
Naamsestraat 80
www.kuleuven.be/studentenvoorzieningenleuven
Studentenverenigingen
Actieve student?
- Studentenvertegenwoordiging:
-
koepel Loko
Op faculteitsniveau: kring
-
Vertegenwoordiging van studenten binnen faculteit
Cursusdienst
Sociale activiteiten: cultuur, sport, cantus enz.
- Vrije studentenverenigingen:
-
Rond verschillende thema’s vb. noord-zuid, politiek enz.
- International Student Associations:
-
Land of regio gebonden vb. Indische studenten
Thematisch vb. Joung European Federalists
→vind je kring/vereniging op www.loko.be/verenigingen
Voorstelling
KSV Hollandia
Dank u voor uw
aandacht!

similar documents