Voornemen ? Doelstelling

Report
Boek Methodisch begeleiden
Thema 2 De methodische cyclus

Ik stop met roken

Ik ga afvallen
Voornemen
Doelstelling


Ik ga het diploma MMZ
behalen
Ik ga mijn oma meer
bezoeken
Voornemen
Doelstelling

Ik ga mijn rijbewijs
halen
Voornemen
Doelstelling
Een doelstelling is een gewenste en
duidelijke omschreven situatie die
op een vooraf vastgesteld tijdstip
bereikt moet zijn.






Je weet waar je naar toe werkt
Je stelt jezelf in staat om doelen te behalen
De mensen om je heen weten wat je wilt
bereiken
Je kunt bij datgene wat je wilt bereiken
anderen om hulp vragen
Je kan tussentijds de doelstelling evalueren/
bijstellen
Je kan een concreet actieplan opstellen
De doelstelling is:
Specifiek (doelstelling)
Wie, wat, waar, wanneer, waarom
Meetbaar
Getallen, tijdstippen, data
Acceptabel
Draagvlak, actiegericht
Realistisch
Haalbaarheid van het doel
Tijdgebonden
Minimale tijd beschreven
Criteria
Verklaring

Ik stop met roken
Op 24 juni 2013 rook ik
geen enkele sigaret meer

Ik ga afvallen
Op 30 juni 2013 weeg ik
75 kilo en 31 december
2013 weeg ik 70 kilo
Voornemen
Doelstelling


Ik ga het diploma MMZ
behalen
In juli 2015 heb ik mijn
Diploma MMZ behaald
Ik ga mijn oma meer
bezoeken
Ik ga iedere week op
maandagavond van 19.00
tot 20.00 uur mijn oma in
het verzorgingshuis
bezoeken
Voornemen
Doelstelling

Ik ga mijn rijbewijs
halen
Voornemen
Ik haal in 25 rijlessen
Mijn rijbewijs voor
een personen wagen.
Doelstelling






Bij het methodisch en systematisch werken in
de zorg en welzijn bijvoorbeeld bij het
opstellen van een zorg- begeleidings of
veranderplan en wel in de volgende stappen:
- gegevens rond probleem verzamelen
- vaststellen van de ontstaansoorzaak
- doelstellingen bepalen (SMART)
- acties vaststellen en uitvoeren
- evalueren van de resultaten
(product/proces)
SMART Methode
Specifiek
-
Wie, wat waar, wanneer
Meetbaar
-
Getallen, tijdstippen, data ,
hoeveel heden
Acceptabel
-
Draagvlak, actiegericht
Realistisch
-
Haalbaar
Tijdgebonden
-
Minimale tijd
Ik stop met roken
Op 24 juni 2013 rook ik geen enkele sigaret meer
Ik ga afvallen
Op 31 december 2013 weeg ik 70 kilo (subdoel op 24 juni 2013 weeg ik 75 kilo)
Ik ga het diploma MMZ halen
Juli 2015 heb ik mijn diploma MMZ behaald
Ik ga mijn oma meer bezoeken
Ik ga iedere week op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur mijn oma in het
verzorgingshuis bezoeken
Ik ga mijn rijbewijs halen
Ik haal in 25 lessen mijn rijbewijs voor een personenwegen
http://www.youtube.com/watch?v=UMh0r9kQPkU


http://iwp.cs.utwente.nl/Vaardigheden/FSMART-doelen/Case/case.html
http://www.gertjanschop.com/modellen/doel
en_smart_formuleren__uitgebreide_toelichtin
g_.html

similar documents