Blog-ul în educa*ie

Report
Blog-ul în educaţie
Corina Negara
Ghenadie Cabac
Metafore
• Web1.0 – Web-ul ca biblioteca digitală, cea mai largă
sursă de informaţii pentru studenţi. Conţinutul tinde
de a fi autoritar.
▫ era “cititorului”;
• Web2.0 – Web-ul ca mediu informatizat pentru
studenţi de a construi cunoştinţele, de a realiza
interacţiuni, de a partaja idei. Conţinutul tinde de a fi
democrat.
▫ era “scriitorului”;
Web1.0 vs. Web2.0
Web1.0
Web2.0
Paginile Web şi siturile sunt statice, nu se Situri dinamice (blog-uri, wiki), ce se
modifică
modifică continuu
Utilizatorii sunt numai consumatori de Utilizatorii sunt consumatori de informaţii,
informaţii
dar, în acelaşi timp, sunt producători de
informaţii
Pentru crearea siturilor Web sunt necesare Pentru elaborarea unui sit/ blog utilizatorul
cunoştinţe şi deprinderi prealabile
nu are nevoie de cunoştinţe din informatică
sau programare
Gestiunea informaţiei este centralizată: Gestiunea informaţiei nu este centralizată:
este nevoie de un Webmaster sau de o modificările sunt realizate prin colaborarea
persoană responsabilă de funcţionarea utilizatorilor
sitului
Regula de aur
Chiar dacă tu cunoşti TIC,
aceasta nu înseamnă că trebuie
neapărat să le implementezi.
• Blogul (de la Web log) este un
Definiţii
sit Web, reprezentând, de cel
mai multe ori, un jurnal public
online al unui (sau mai mulţi)
autor(i).
• Persoana care duce un blog se
numeşte blogger.
• Activitatea de actualizare a
conţinutului blogului
(publicarea conţinutului nou)
poartă denumirea de blogging.
Definiţii
• Totalitatea blogurilor,
care formează reţele,
cuprinzând bloguri
din toate domeniile
poartă denumirea de
blogosferă.
Video
• http://universalsubtitles.org/videos/7a81dwj7ze
IF/
Structura blogului
• În componenţa tuturor blogurilor sunt incluse:
▫ intrările, care reprezintă elementele principale de
conţinut şi care sunt actualizate frecvent;
▫ arhivele, care reprezintă colecţii organizate de
intrări vechi, criteriul de organizare fiind unul
calendaristic.
Structura blogului
• Blogurile includ în mod obişnuit, dar nu obligatoriu:
▫ o listă de categorii pentru a organiza conţinutul
blogului; categoriile sunt determinate de blogger;
▫ comentariile, care sunt răspunsurile cititorilor la
intrările incluse în blog;
▫ o legătură permanentă pe care blogger-ul o foloseşte
pentru a stabili o conexiune directă către o intrare a
unui alt blog;
▫ canale de ştiri, care oferă cititorilor posibilitatea de a fi
preîntâmpinaţi (notificaţi) de fiecare dată când pe blog
este adăugat un conţinut nou.
Structura clasică
Caracteristicilor principale ale blogului
• Responsabilitatea editorială a autorului;
• O structură hipertextuală;
• Publicarea frecventă în ordine cronologică
inversă;
• Acces gratuit şi public la conţinut;
• Arhivarea.
Prin ce se deosebeşte blogul?
Poşta electronică
Blogul
Ce poate oferi blogul?
• rezolvă o varietate de probleme ce ţin de publicarea
pe Web;
• nu necesită învăţarea unor limbaje sau tehnologii;
• oferă utilizatorilor posibilitatea de a publica de
oriunde şi oricând, cu condiţia că ei dispun de o
conexiune la Internet;
• oferă un potenţial ridicat de colaborare;
• serviciile care permit crearea blogurilor sunt
gratuite;
• blogurile sunt foarte populare în rândurile
tineretului.
Avantajele blogului pu studenţi
1. Utilizarea blogurilor permite studenţilor să
devină experţi într-un anumit domeniu.
În procesul de susţinere a blogului pot fi
evidenţiate trei etape:
1. Căutarea;
2. Filtrarea;
3. Publicarea.
Avantajele blogului pu studenţi
2. Utilizarea blogurilor măreşte interesul faţă de
procesul de învăţare.
Motivaţia creşte datorită:
▫ Utilizarea unei tehnologii moderne;
▫ Studenţii scriu despre ceea ce le este lor personal
important;
▫ Gestiunea procesului de învăţare.
Avantajele blogului pu studenţi
3. Utilizarea blogurilor permite studenţilor să
participe în viaţa socială.
▫ Studenţii conştientizează că posturile lor pot fi
citite nu doar de către prof sau colegi – blogul
permite de a ieşi din limitele aulei.
Avantajele blogului pu studenţi
4. Utilizarea blogurilor deschide noi perspective
ale învăţării.
▫
▫
Permite oricărui student să participe la discuţii
şi să-şi exprime opinia;
Permite oricăcui din afară să participe la
procesul de instruire.
Blogurile pot fi utilizate ca:
• instrument de lucru individual:
▫ de către cadrele didactice,
▫ de către studenţi;
• instrument de lucru pentru studenţi:
▫ notiţe despre cursurile la care participă,
▫ o listă de adrese Web utile;
• instrument de lucru pentru profesori:
▫
▫
▫
▫
notiţe despre cursurile pe care le predau,
ideile noi apărute în domeniul în care sunt specializaţi,
articolele şi cărţile publicate,
întrunirile cu caracter ştiinţific la care participă etc.;
• instrument de lucru la curs:
▫ Profesorii ;
▫ Studenţii;
• instrument de lucru în grup:
▫ lucrul la un proiect ;
▫ lucrul la o anumită temă.
Obiectivele unui blog
• Un blog de tip reflexiv:
▫ O reflexie asupra experienţei dvs de predare:
 Metodele şi contextul în care ele au fost aplicate;
 Rezultatele obţinute de la aplicarea unor noi metode;
 Cercetarea unor probleme importante în predareaînvăţarea disciplinei;
▫ Schimb de idei şi resurse pentru activităţile de
predare;
Obiectivele unui blog
• Un blog pentru grupa academică pentru:
▫ A aduna şi organiza resurse Internet pentru un anumit
curs, oferirea linkurilor spre situri asociate, precum şi
adnotarea linkurilor pentru a prezenta relevanţa lor;
▫ Postarea instrucţiunilor pentru sarcini;
▫ Prezentarea publică a rezultatelor studenţilor (de
exemplu artă, poezie, proiect ect.);
▫ Postarea fotografiilor şi comentariilor referitoare la
activităţile realizate la ore (feedback);
▫ Comunicarea cu părinţii;
▫ Asigurarea legăturii grupei academice cu alte grupe
sau cu “lumea”.
Obiectivele unui blog
• Un blog pentru fiecare student
▫ Crearea portfoliilor digitale;
▫ Comentarea, exprimarea opiniilor sau punerea
întrebărilor asupra anumitor teme sau probleme;
▫ Discutarea activităţilor realizate la ore şi
exprimarea atitudinii față aceste activități;
▫ Prezentarea performanțelor sale.
Obiectivele unui blog
• Un blog pentru un grup de studenţi
▫ Realizarea unor proiecte de grup;
▫ Prezentarea produsului final al proiectelor;
▫ Documentarea procesului de realizare a etapelor
proiectelor.
Mulțumesc pentru atenție!
[email protected]
[email protected]

similar documents