letöltés pptx

Report
i.e. SMART üzleti ötletek versenye
SWOT analízis workshop
Szolnoki Szabolcs, projekt menedzser, SMART Pont Hálózat vezető
Warm-up
• A Vision Boarding óta…
• A Vision Board-ok azonosítása (önarcképek)
SWOT analízis
A stratégiaalkotási folyamat megalapozásához szerencsés, ha
strukturáljuk a rendelkezésre álló információkat. A mozaikszó
angol és magyar nyelvű összetevői:
Strengths - Erősségek,
Weaknesses - Gyengeségek,
Opportunities - Lehetőségek
Threats - Veszélyek.
Stratégia =
a vállalkozás a célokat és elérésük módját
megfogalmazza
a vállalkozás helyzetének
értékelésére
és a környezet változásának
előrejelzésére építve.
A stratégiai menedzsment koncepcióalkotási
megközelítésének fő modellje
A SWOT elemzés a vállalkozás helyzetének értékelését kapcsolja össze a célok,
prioritások kijelölésével, a tulajdonképpeni stratégia megalkotásával. Egy jól
strukturált összefoglaló eszköz, amely segít a tényezők rendszerezésében.
Szelektálási módszer a főbb összetevők kiemelésére.
Internal / External
A belső tényezők a vállalkozás vezetése által kézben tartható,
befolyásolható összetevők – ide tartoznak például a vállalkozás belső
adottságai, „ott és akkor” meglévő tulajdonságai.
A külső tényezők kontrollon kívüliek – például a külső környezet
adottságai, jellemzői.
Erősségek Mi az, amiben a vállalkozás valóban jó, amire építenie lehet a jövőben? Van különleges
versenyelőnye? Meghatározó a piaci szerep? Fejlett technológiát használ? Rendelkezik megfelelő pénzügyi
erőforrásokkal? Jó a menedzsmentje? Kimagasló szakértelműek az alkalmazottak? Stb.
Gyengeségek Milyen problémás, fejlesztendő területek vannak a vállalkozásnál? Romlik a piaci pozíció? Rossz
a versenyképesség? Rosszul funkciónál a menedzsment? Belső működési problémák vannak? Hiányzik a
megfelelő szakértelem? Elavult a termékstruktúra? Kevéssé hatékony a technológia? Stb.
Lehetőségek Milyen, a környezet által előálló lehetőségek adódnak a vállalkozás számára? Gyorsul a piac
növekedése? Kedvező a demográfiai változás? Lehetőség nyílik új piacokra való belépéshez? Kedvezőbb lesz a
jogi, társadalmi környezet? Új technológiák jelennek meg? Stb.
Veszélyek Milyen, a környezet által előálló fenyegetések terhelhetik a vállalkozást? Lassul a piac növekedése?
Új versenytársak megjelenése a piacon? Szigorodik a szabályozási környezet? A vásárlói igény változik?
Kedvezőtlen politikai környezet? Leszálló gazdasági ciklus? Stb.
Zsákutca?
A SWOT zsákutcája… ha nem lépünk tovább!
• csak a számukra fontos erősségeket és gyengeségeket rögzítik, és figyelmen kívül
hagyják, hogy mindezt a vevők és a piac szempontjából kellene figyelembe venni
• „cégünk gyengesége, hogy nincs marketingünk”
vásárlók: nem a marketing hiányát érzékelik, hanem azt, hogy semmit nem is
tudnak a cég létéről, előnyeiről, nincs is információjuk a termékeiről sem
• erőssége lehet a cégnek a rátermett személyzete
vevői, piaci szempontból: a kollégák rátermettsége jelenheti azt, hogy
tanácsaikkal segítik tájékozódni az ügyfelet, betartják a határidőket, kifejezetten
személyre szabott, egyedi megoldásokban gondolkodnak, folyamatosan elérhetők… stb.
• „cégünk megbízható” kijelentés nem értelmezhető az erősségek. A megbízhatóság
mindenkinek más és más jelentéssel bír. Megbízhatóság alá tartozik a szavahihetőség,
a betartott határidők, a garanciák, a folyamatosan egyenletes színvonal a termék- és
szolgáltatás minőségét tekintve, vagy idetartozik a korrekt, részletes tájékoztatás, a
várakozás nélküli gyors ügyintézés, a rugalmas problémakezelés, az egyéb garanciák, a
pénzügyi fegyelem, a stabil személyzeti állomány… stb.
A következtetések levonása és irányvonalak
kijelölése
Házi feladat !
SWOT analízis 2.0

similar documents