Meseria de inginer Evolu*ie, perspective *i solu*ii

Report
UPB
Meseria de inginer
Evoluție, perspective și soluții pentru viitor
Ecaterina Andronescu
UPB
Cuprins
1
Meseria de inginer trebuie reinventată
2
Geneza inginerului
3
Inginerul ca actor esențial al progresului
4
Instrumente de dezvoltare
UPB
Meseria de inginer trebuie reinventată
Problema fundamentală a
meseriei de inginer: lipsa de
înțelegere a dimensiunii
economice pe care o are ingineria
și meseria de inginer
 Din structura PIB a anului 2011, primele 3
poziții sunt ocupate de domenii
inginerești: industrie (cu o pondere de
26%), agricultură (12.4%), construcții
(8%) .
UPB
Meseria de inginer trebuie reinventată
Importanța ingineriei
vine din impactul pe
care aceasta îl are
asupra societății
industrie
Text
Ingineria
economie
agricultură
inovare
UPB
Meseria de inginer trebuie reinventată
Cum este
format inginerul?
Educație
Experiență
Sistemul educațional este
cel care genereaza
potențialul de inovare al
unei națiuni sau industrii.
Educația este fundamentul
viitorului ingineriei.
Capacitatea organizațiilor
și instituțiilor de
învățământ de a crea
condiții propice pentru
generarea de experiență
profesională practică
reprezintă principalul
barometru pentru nivelul
de calitate al ingineriei
UPB
Prioritățile de acțiune sunt:
1
2
3
Consolidarea
dimensiunii
internaționale a
meseriei de inginer
Dezvoltarea inovării
și a
antreprenoriatului
Crearea de conexiuni
cu restul domeniilor
de activitate
(interdisciplinaritate)
UPB
Pentru a reinventa meseria de inginer...
Educație
Îmbunătățirea
calității
educației și a
randamentului
în muncă la
sfărșitul
studiilor
academice
Școlile de
ingineri
Comunitatea
științifică
Comunitatea
industrială
Optimizarea și
eficientizarea
dimensiunii
industriale,
economice și a
stilului de
viață al unei
societăți
Experiență
Este necesară implicarea comunității științifice și industriale în
„Școlile de ingineri” sau universitățile cu profil tehnic
UPB
Scopul ingineriei viitorului: inovația
Formare
Activitate
academică
Studiu
Inovație
Experiență
profesională
Creativitate
Dedicație
Este foarte important să pregătim și să motivăm inginerii pentru
a ști care sunt pașii de urmat în procesul de dezvoltare al unei inovații
UPB
Inginerul ca actor esențial al progresului
Ultima etapă a pregătirii inginerilor
Ingineri performanți
Implicarea organizațiilor
private în dezvoltarea
Societății
Experiență profesională
Instituțiile de invățământ
Specializare
Calitatea educației
este crucială
Educație
UPB
Traiectoria pe care trebuie să ne aliniem
Creativitate
Proiecte
Educație
Universitatea este
structura
fundamentală în
formarea
inginerilor. Acesta
este motivul pentru
care este necesară
o distilare a
instituțiilor
neperformante
Este timpul
proiectelor.
Niciodată
dezvoltarea de
proiecte și sursele
de finanțare nu au
fost mai numeroase
și mai diversificate.
Aceasta este
oportunitatea
prezentului.
Creativitatea a
încetat să mai fie o
variabilă exterioară
ingineriei. Ea este
acum unul dintre
elementele
centrale ale
dezvoltării inovației
UPB
Criza ingineriei
Educație
deficitară
Instituțiile de
învățământ
neperformante
atrag din ce în
ce mai mulți
tineri. Acesta
este un semnal
de alarmă
pentru viitorul
ingineriei.
Industrie
pasivă
Imagine
pătată
Multe dintre
organizațiile
private din
industrie ezită
să se implice în
dezvoltarea
carierelor
tinerilor ingineri.
Anii in care
ingineria a avut
de suferit din
pricina lipsei de
performanță în
educație au
reușit să păteze
meseria de
inginer în
anumite zone
ale economiei
UPB
Cum trebuie să arate viitorul?
performanță
imagine
inginerul
viitorului
excelență
UPB
Implicarea inginerilor în domenii conexe
Mai mult ca niciodată inginerii au potențialul de a se afirma ca actori centrali
într-o serie uriașă de domenii de activitate și economice
inginerie
inovare
tehnologie
stil de viață
media
UPB
Ingineria trebuie să capete și mai multă vizibilitate
Documentația de studiu
din învățământ preuniversitar
Mass-media
Oferte academice
Lideri de opinie
Inginerie
Mediul de creație
Mediul internațional
UPB
Școlile de ingineri trebuie să își diversifice obiectivele
Promovarea
inovațiilor
Evenimente
Comunicare
instituțională
UPB
Instrumente pe termen scurt
Studenți
Studenții străini sunt soluții optime
pentru deschiderea sau lărgirea
orizonturilor internaționale ale unei
instituții de învățământ superior
Cercetare
Cercetarea științifică ajută instituțiile de
învățământ superior să genereze
conexiuni cu organizațiile private.
Inovare
Inovațiile pe care le pot genera
comunitățile academice reprezintă atât
potențial de finanțare, cât și o sursă de
notorietate pentru domeniile promovate.
UPB
Studenții doctoranzi
Studenții doctoranzi pot contribui
la promovarea ingineriei prin:
 Informațiile de cercetare pe care le au la
îndemână;
 Capacitatea de a dezvolta noi tehnologii
sau inovații;
 Promovarea din poziția de cadre active
ale comunității academice din care fac
parte.
Inginerii performanți pot fi creați doar de
profesori performanți
Proiecte
participarea
studenţilor la
proiecte
multidisciplinare
în colaborare cu
alte entităţi: alte
universităţi,
laboratoare de
cercetare,
companii
inovatoare
Experiențe
organizarea de
schimburi de
experienţă cu
companii pe
tema inovaţiei:
vizite,
prezentarea
realizărilor,
teme de
cercetare
Companii
Invenții
provocarea
marilor
companii de
a pune la
dispoziţia
studenţilor
mijloacele lor
tehnice
dezvoltarea
proprietăţii
intelectuale a
studenţilor,
cât şi
încurajarea
pentru
brevetarea
inovaţiilor
UPB
UPB
Inginerii viitorului
Obiectivele
noilor ingineri
Competitivitate
economică
Ingineria ca motor
economic primar
al unei națiuni.
Supraviețuirea
planetei
Componenta
ecologică este
prioritatea de fundal
a oricărei activități
economice. Ingineria
este cheia ei.
UPB
Deficitul inginerilor
Deficitul inginerilor amenință
economiile moderne care încearcă
să depășească praguri economice.
Rezolvarea deficitelor prin ingineri
pornește de la două abordări logice:
 Competitivitate economică prin
nanotehnologie, generarea de valori
virtuale (online);
 Supraviețuirea planetei: mai mult decât
oricând, ingineria este cheia spre accesul
sigur la resurse sau spre soluționarea
tensiunilor geopolitice.
UPB
Ecaterina Andronescu

similar documents