Verkleinwoorde - SACS Junior School

Report
Short vowel
Double the last letter
Add
-ie
kop
kop p ie
dak
dak k ie
Short vowel ending in -l
Double the last letter
Add
-etjie
blom
blom m etjie
kar
kar r etjie
-m
-n -r
Twin vowel
Drop one vowel
Add -ie
kreef
krefie
saag
sagie
One syllable words
ending in
-ng
Add -etjie
ring
ring etjie
slang slang etjie
Two or more syllable words ending in -ng
Drop the -g
Add
-kie
koning ( ko-ning)
konin kie
Words ending in –l / -n / -r
that are NOT a short vowel
add
-tjie
stoel
stoel tjie
leer
leer
been
been tjie
tjie
Words ending in -m that are NOT a short vowel
add
-pie
boom
boom pie
arm
arm pie
brui-de-gom
bruidegom pie
Words ending in
add
-d
or
-jie
hand
hand jie
kaart
kaart jie
-t

similar documents