Proiect de lec*ie

Report
TEMA:
MODULUL:
SUBMODULUL:
Să fim toleranți
Educația pentru valori
Educația pentru o societate
democratică
Liceul Teoretic Periam
,,A fi elastic și tolerant
îți dă posibilitatea de a fi
mai puternic decât dacă ai
fi dur și intransigent”.
(Victor Duță)
COMPETENȚE CADRU:
1.
2.
3.
Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale
societății democratice;
Armonizarea și exersarea propriului sistem de valori în acord
cu cel social;
Formarea conduitei participării la viața socială.
COMPETENȚE DE REFERINȚĂ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Respectarea drepturilor copilului, ale omului;
Respectarea regulamentelor, legilor și instituțiilor societății și
ale statului democratic;
Exprimarea prin comportament spiritual patriotic, mândria
identității naționale;
Identificarea și implicarea în rezolvarea problemelor vieții
comunitare;
Exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel promovat
de societate;
Acționarea pentru eliminarea discriminărilor politice, sociale,
economice, religioase, rasiale;
Asumarea de roluri și responsabilități în viața socială.
COMPETENȚE OPERAȚIONALE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Definirea noțiunii de toleranță;
Identificarea caracteristicilor care descriu comportamentul
tolerant;
Demonstrarea respectului de sine și față de ceilalți;
Lucrul în echipă în mod constructiv;
Realizarea diferențelor între o persoană tolerantă și
intolerantă;
Analizarea și identificarea diverselor situații de
toleranță/intoleranță;
Găsirea cuvintelor-cheie pentru studiul de caz reprezentat
pe fișa de lucru;
STRATEGIA
DIDACTICĂ:
Resurse procedurale;


Metode și procedee:
brainstorming, studiul de caz,
conversația, observarea dirijată,
dezbaterea, expunerea, dialogul
dirijat, problematizarea.
Forme de organizare: activitatea
frontală, activitatea individuală,
lucrul în grup.
Resurse materiale: chestionarul, fișă
de lucru.
TOLERÁNT, -Ă, toleranți, -te,
adj. (Adesea substantivat) Care
tolerează; îngăduitor, indulgent. –
Din fr. tolérant.
TOLERÁNȚĂ, toleranțe, s. f. 1.
Faptul de a tolera; îngăduință,
indulgență
Tolerant ≠ intolerant,
intransigent, netolerant
INTOLERÁNT, -Ă, intoleranți,
-te, adj. Care nu e tolerant;
neîngăduitor, netolerant. – Din fr.
intolérant.
INTOLERÁNȚĂ, intoleranțe,
s. f. 1. Lipsă de toleranță, de
îngăduință; neîngăduință,
netoleranță.
Idee: inteligentă, Exprimare: frumoasă, Ton: ponderat. ( Voltaire)
Ce este toleranța? Atributul umanității. ( Voltaire)
Toleranța se învață. (Goran Mrakic)
Cine este înclinat să nu-i respecte pe alții, acela nu se respectă,
înainte de toate, pe sine.(Dostoievski)
Singuri nu realizăm nimic pe lume.(Sandra Day O Connor)
Toate ființele umane se nasc libere și egale în drepturi. Ele
sunt înzestrate cu rațiune și trebuie să se comporte unele față
de altele în spiritul fraternității” .
,,
Chestionar
Răspundeți prin ,,adevărat” sau ,,fals”(A/F) în dreptul
fiecăreia din următoarele afirmații.









A fi tolerant înseamnă:
... a fi răbdător, indulgent cu cei din jur, bun la suflet;
... a trata cu îngăduință, cu înțelegere o persoană, o situație;
... a nu fi înțelegător și a nu fi prea sever cu cei din jur, a nu
suporta neplăcerile făcute de alții cu calm;
... a fi o persoană care poate ierta, poate înțelege;
... a fi respectuos, a fi afectuos față de o persoană;
... a accepta oamenii așa cum sunt ei și a înțelege problemele
lor, adică a fi răbdător;
... a avea dreptate și a înțelege;
... a fi calm, înțelegător, îngăduitor, răbdător, a te respecta
numai pe tine.

Se propune următoare problemă:

În clasa noastră a venit un coleg nou, rrom de etnie.
Este îngrijit, modest, atent și activ la ore. Nimeni însă
nu îl prea bagă în seamă. La lecția de limba și literatura
română, când a fost invitat la tablă, a descoperit ca îi
lipsește foaia cu tema de acasă. ”Cine mi-a luat-o și de
ce?” – a întrebat el cu nedumerire.

Încercați cu ajutorul lucrului în echipă să identificați
în urma lecturării textului propus cauzele, consecințele și
soluțiile de rezolvare a acestui tip de conflict prin
completarea schemei următoare:
Soluții
-
Cauze
-
Conflict etnic
Consecințe
-
Respectă și vei fi respectat.
Înțelege și vei fi înțeles.
Ajută și vei fi ajutat.
Spune ce gândești prietenește.
Nu respinge un ajutor.
Situațiile de conflict se pot
rezolva pe cale pașnică.
Sinceritate, armonie, pace.
Unitate, disciplină, echilibru.
Răbdare, dar nu indiferență.
Acceptarea și aprecierea tuturor
fără deosebire de sex, religie sau
etnie.
Să nu te crezi cel mai deștept.
Oricărui om îi este dat să
greșească.
http://dexonline.ro/definitie/tolera
http://www.rightwords.ro/citate/autor/victor-duta--995
http://www.copilul.ro/legislatie-familie/drepturilecopilului/Conventia-drepturilor-copilului-a681.html
http://www.ecitate.ro/tag/citate+despre+toleranta

similar documents