IE avd 165, Halliburton tillitsvalgte 2014

Report
avd 165, Halliburton tillitsvalgte 2014
Knut Nesland
Leder, styremedlem
knut.nesland@halliburton.com
Jan Inge Hustveit Andersen
1. Nestleder,Tillitsvalgt SDL/MWD,
styremedlem
JanInge.Andersen@Halliburton.com
Asbjørn Stokke
Tillitsvalgt Stim
asbjorn.stokke@halliburton.com
Kjartan Fjellstad
Tillitsvalgt: Maintenance offshore og Cement
Kjartan.Fjellstad@Halliburton.com
Rune Ådland
Tillitsvalgt PPS ( B&C)
rune.adland@halliburton.com
Tommy Oftedal
2. nestleder, tillitsvalgt IE/SKALA,
styremedlem
tommy.oftedal@halliburton.com
Henning Varland
Tillitsvalgt Completion offshore
ernsth.varland@halliburton.com
Ragnhild Nøst
Tillitsvalgt Baroid mud
Ragnhild.Nost@halliburton.com
Ragnvald Skadsem
Tillitsvalgt TCP
Ragnvald.Skadsem@halliburton.com
Tøsdal Bernt Enok
Tillitsvalgt baser
BerntEnok.Tosdal@Halliburton.com
Tog Viggo Kalaoja
Tillitsvalgt verksted Campus East
TogViggo.Kalaoja@Halliburton.com
Jesper Hultqvist
Tillitsvalgt Mongstad
Jesper.Hultqvist@halliburton.com
Kent Håkon Olsen
Tillitsvalgt Verksted Campus West
KentHakon.Olsen@halliburton.com
Petter Korneliussen
Tillitsvalgt BSS
Petter.Korneliussen@Halliburton.com
Wivian Dale
Talsperson kjemikalielager, styremedlem
WivianKristin.Dale@halliburton.com
Tony Birgersson
Varatillitsvalgt Completion
Tony.Birgersson@Halliburton.com
Hans Rist
Tillitsvalgt Lab.
Hans.Rist@halliburton.com
Gaute Birkeland
Talsperson Mudloggere
Gaute.Birkeland@Halliburton.com
Caroline Jodal
Varatillitsvalgt SKALA, Styremedlem
caroline.jodal@halliburton.com
Geir Solland
Ungdomskontakt/ HVO
geir.solland@halliburton.com
Kristoffer Haugen
Varatillitsvalgt CMT
Kristoffer.Haugen@halliburton.com
Erling Idland
Varatillitsvalgt B&C
erling.idland@halliburton.com
Linn Seglem
Talsperson Lærlinger
LinnKristin.Seglem@halliburton.com
Marianne Lilledal. I Permisjon
Varatillitsvalgt Baroid, mud
Marianne.Lilledal@Halliburton.com
Maria Landre
Varatillitsvalgt CMT
Maria.Landre@halliburton.com
Eirik Ulvnes
Varatillitsvalg baser
eirik.ulvnes@halliburton.com
Magnus Kalberg Jensen
Varatillitsvalgt PE
Magnus.Jensen@halliburton.com
Jan Ingvar Aker-Iversen
K-HVO/sekretær
janingvar.aker-iversen@halliburton.com
Sonja Gundersen
Sekretær
Sonja.Gundersen@Halliburton.com
Styret IE avd 165 2014
Knut Nesland
Leder,styremedlem
knut.nesland@halliburton.com
Caroline Jodal
Varatillitsvalgt SKALA, Styremedlem
caroline.jodal@halliburton.com
Wivian Dale
Talsperson kjemikalielager, styremedlem
WivianKristin.Dale@halliburton.com
Tommy Oftedal
2 nestleder, tillitsvalgt
IE/SKALA, styremedlem
tommy.oftedal@halliburton.co
m
Jan Inge Hustveit Andersen
1 Nestleder, Tillitsvalgt
SDL/MWD, styremedlem
JanInge.Andersen@Halliburton.c
om

similar documents