Mikael Andersson, Brose

Report
Brose –
system supplier of the international
automotive industry
Confidential. The contents may not be used, changed, forwarded, published or reproduced in any form or
by any means without prior written permission. All rights reserved.
Intryck av produktivitetsarbete i Tyskland
Mikael Andersson
Brose Sweden AB, Torslanda
Koordinator Ständig Förbättring
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 2 / 21
Date saved: 4/16/2013
Brosegruppen







Familjeägt företag sedan starten 1908
Huvudkontor i Coburg, Tyskland
Mekatroniska system och motorer för fordonsindustrin
21 500 anställda
53 anläggningar
80 olika fordonsföretag som kunder
Även tier-2 leverantör av komponenter och delsystem
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 3 / 21
Date saved: 4/16/2013
Affärsområden
Mekatroniska system och motorer för fordonsindustrin
Structures and components for vehicle seats
Market share Europe: 55% (power seat adjusters)
Liftgates and closure systems
Market share worldwide : 10%
Modules and components for vehicle doors
Market share window regulators worldwide: 26%
Door systems worldwide: 42%
Drives (15 - 150 kW) and charging systems for
electric and hybrid vehicles
Electric motors and drives (0,1 - 1 kW)
Market share worldwide : 25%
Systems for engine cooling
Market share worldwide: 23%
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 4 / 21
Date saved: 4/16/2013
Långsiktig orientering
Max Brose vid IAA i Berlin 1921
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 5 / 21
Date saved: 4/16/2013
Brose Sweden AB, Torslanda






Grundat:
10/2003
Produktionsstart:
02/2006
Anställda fabrik:
~70
Anställda kundteam:
~20
Total golvyta:
5,000 m²
Omsättning:
45 million EUR
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
 Produkt:
 Produktion:
 Kunder:
Page: 6 / 21
Dörrsystem
JIS montering
Tätningsprocess inkl. 6-axlig robot
Automatisk nitprocess inkl. 2 robotar
Volvo Cars Corporation, Volvo AB
Date saved: 4/16/2013
Olika verktyg för produktionsutveckling
• Produktionsstandards
• Lessons learned
• MTM i alla processer
och alla steg
Kontinuerlig
produktionsutveckling
(MTM)
• Involverar alla avdelningar
• Består av best-practices
från alla fabriker
• Återkommande auditering
av andra fabriker
Brose
Productivity
System
Koncernens
förslagssystem
• Säkerställer allas
engagemang
• Någon måste ta ett beslut
• Bra idéer belönas
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 7 / 21
Date saved: 4/16/2013
Olika verktyg för produktionsutveckling
• Produktionsstandards
• Lessons learned
• MTM i alla processer
och alla steg
Kontinuerlig
produktionsutveckling
(MTM)
Brose
Productivity
System
Corporate
Suggestion
scheme
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 8 / 21
Date saved: 4/16/2013
Produktionsstandards
Standard monteringskoncept
Standard arbetsstation
Pneumatic cable tensioner
on slider
Example: winding work station
Greasing device for cable drum
Fixed pneumatic cable tensioning
device
Standard layout
Standardutrustning.
• U-form
• Kända leverantörer
• Monteringslinje
• Reduktion av reservdelar
• Känd kompetens
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 9 / 21
Date saved: 4/16/2013
Kontinuerlig Produktionsutveckling
• Utveckling av nya
produktionsrutiner
• Krav på maskiner
• Nya teknologier
Överlämning:
Lessons learned
Nya innovationer
• Förändringar på
produkt
• Mål på årlig
förbättring
Serieutveckling
Förutveckling
Överlämning:
Produktionstandards
Erfarenhet från liknande
projekt
Möjliga teknologier
Projektutveckling
• Projektspecifik utrustning
• Mål på monteringstider och
investeringar
Överlämning:
Produktionskoncept
Överrenskomna instruktioner
Överrenskomna monteringstider
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 10 / 21
Date saved: 4/16/2013
Roller inom industrial engineering
Projektteam
Centrala funktioner
Standards på utrustning
och Best practice
Kundspecifika krav t. ex.
Spårbarhet,
Fabriksteam
Lokala krav såsom
Ergonomi, fabrikslayout
Gör specifikation och första MTM-studie
Granskar och godkänner sprecifikationen
Verifierar MTM analys and
ständig förbättring
Mål:
Issuer: Andersson, Mikael
Få tillräcklig information innan beslut tas, enkla och
stabila lösningar, lämpliga back up system, etc..
Function: GOE/KV
Page: 11 / 21
Date saved: 4/16/2013
Olika verktyg för produktionsutveckling
• Involverar alla avdelningar
• Består av best-practices
från alla fabriker
• Återkommande auditering
av andra fabriker
Life cycle
development
MTM
Brose
Productivity
System
Corporate
Suggestion
scheme
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 12 / 21
Date saved: 4/16/2013
Historia – Brose Productivity System
Wuhan
Reynosa
Shanghai Tuscaloosa
Querétaro
Coburg
1919
Hallstadt
1989
Coventry
St.
Meerane
Margarida
1989
1993
1997
Toyota blir kund
hos Brose
Issuer: Andersson, Mikael
Wuppertal
Puebla
Curitiba
Bratislava
Tondela
Rastatt
Gent
Ostrava
Shanghai
Würzburg
Suwon
Peking
Togliatti
Chongqing
Shanghai
SBM
Pune
Changchun Gifhorn
Jefferson
Malu
Kecskemét Queretaro
El-Marques
1999
2002
2003
2004
TPS-metoder används i
Broses fabriker.
Function: GOE/KV
Rayong
Berlin
Sindelfingen Göteborg
London
La Suze
Page: 13 / 21
2005
2006
2008
2009
2010
2007 BPS implementeras
i hela världen inom Brose
Date saved: 4/16/2013
2011
2012
Innehåll – inte bara produktion
O
Productivity System Principer
I
Productivity System Verktyg
II
Design
III
Industrial Engineering
IV
Underhåll
V
Logistik
VI
Kvalitet
VII
Personal
VIII
Controlling
IX
Inköp
X
Byggnad
XI
Benchmark & Lead fabriker
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 14 / 21
Date saved: 4/16/2013
Productivity System – uppföljning
BPS-Audit mäter hur väl olika områden inom BPS
är implementerade
Genomförs internt samt med auditörer från andra
fabriker samt central avdelningar
Nyckeltal samlas och publiceras över resultatet
inom ständig förbättring
• Deltagande i förslagsverksamheten
• Besparingar från ständig förbättring
• Poäng inom ständig förbättring
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 15 / 21
Date saved: 4/16/2013
Olika verktyg för produktionsutveckling
Life cycle
development
MTM
Brose
Productivity
System
Koncernens
förslagssystem
• Säkerställer allas
engagemang
• Någon måste ta ett beslut
• Bra idéer belönas
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 16 / 21
Date saved: 4/16/2013
Koncernens förslagsverksamhet
 Standardiserat system för hela
koncernen
 IT-baserat med länk till SAP
 Standardiserade nivåer för
belöningar
 Idéer med beräkningsbara
besparingar ger högst belöning
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 17 / 21
Date saved: 4/16/2013
Flödesschema för förbättringsförslag
Medarbetare lämnar in
förslag
Förslag skrivs in i
förslagssystemet
Förslaget bedöms av
ansvarig chef
NOK
OK
Belöning räknas ut
Förslag införs
Feedback till medarbetare
Feedback till medarbetare
Belöning betalas ut med
normal löneutbetalning
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 18 / 21
Date saved: 4/16/2013
Resultat från koncernens förslagsverksamhet
2012





22219 förslag lämnades in
10893 förslag implementerades
7823 deltagare (c:a 40 %)
Stor total besparing
Ungefär 12 % av besparingen utbetalad som belöning
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 19 / 21
Date saved: 4/16/2013
Sammanfattning
Alla aktiviteter skall leda mot
det övergripande målet.
Ökad
produktivitet
Issuer: Andersson, Mikael
Function: GOE/KV
Page: 20 / 21
Date saved: 4/16/2013
Brose –
system supplier of the international
automotive industry
Confidential. The contents may not be used, changed, forwarded, published or reproduced in any form or
by any means without prior written permission. All rights reserved.

similar documents