6 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Report
ENGL Genel Kurul Toplantısı
Görev Yeri:
Görev Tarihi :
ISPRA-ITALYA
3-5 Aralık 2012
Ali ALMA
Biyolog
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Konu başlıkları
• EURL-GMFF Hakkında Genel Bilgi
• ENGL Hakkında Genel Bilgi
• 18.ENGL Genel Kurulu
• Sağladığımız Faydalar
AB GDO GIDA YEM REFERANS
LABORATUVARI
AB GDO Gıda Yem Refarans Laboratuvarı; GDO’nun, AB onayı
sürecinde, GDO Saptama ve Miktar Tayini yöntemlerinin
validasyonundan sorumludur.
GDO‘ lar ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatında Laboratuvarın görev
ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Bu Laboratuvar, 2004 yılında faaliyete geçmiştir.
Görev ve sorumlulukları
1. Kontrol örnekleri sağlamak.
2. Örnekleme ve analizler konusunda rehber dokümanları hazırlamak
(Metot kabul kriterleri, Metot performans kriterleri v.b.).
3. Acil durumlarda (Onaysız GDO'lar AB pazarında tespit edildiği zaman )
problemin çözümü için önlem almak.
4. Uluslararası kabul görmüş metotlar ile karşılaştırma testleri düzenlemek.
5. Yeterlilik testleri düzenlemek.
6. Ulusal Referans Laboratuvarından gelen uzmanlar için kurslar
düzenlemek.
7. Gelişmekte olan ülkelerden gelen uzmanlara eğitimler düzenlemek.
GM GIDA YEM AB REFERANS
LABORATUVARI
ENGL
Avrupa GDO Laboratuvarları iletişim Ağı (ENGL)
Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ürünlerle ilgili metot
geliştirilmesi,metot birlikteliğinin sağlanması ve standart hale
getirilmesi için çok önemli bir rol oynamaktadır
ENGL 2002 tarihinde kuruldu.
Şu anda 30 ülkeden (27 AB üyesi ülke ve Norveç ile İsviçre ve
Türkiye) 100'den fazla Resmi kontrollerde görev alan laboratuvardan
oluşmaktadır.
Görevleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1829/2003 ve No 882/2004 yönetmeliklerinde belirlenen
görevlerinde AB Referans Laboratuvarına destek vermek.
Ülkelerin Resmi kontrol sisteminde yer alan laboratuvarların,
GDO tespit, teşhis ve miktar analizlerinde karşılaştıkları
zorlukların çözümünde yardımcı olmak.
Deneyim ve bilgi alışverişi için Genel Kurul toplantılarının
organizasyonu yapmak.
Genel
ve
güncel
konularda
çalışma
gruplarının
organizasyonlarını yapmak.
Ortak araştırma ve bilgi değişimini sağlamak.
ENGL üyeleri arasında teknoloji transferini sağlamak.
Bilimsel literatür değişimini sağlamak.
ENGLnet
ENGL İç İletişim: ENGLNet
- ENGL üyelere sınırlı erişimi sağlayan Share Point sistemine
dayanır.
Hazırlanan rehber dökümanlar
ENGL ÜYELİĞİMİZ
Avrupa Komisyonu JRC başkanlığında
GDO Laboratuvarları iletişim Avrupa
Ağı (ENGL)
100 den laboratuvardan oluşmaktadır
Tüm ENGL üyeleri Konsorsiyum
Anlaşmasını imzalamıştır.
- Amaç (Madde 1)
- Üyelik (mad. 2)
- Çalışma Programı (mad. 3)
- Tarafların Sorumlulukları (madde 4)
- Genel Kurul Toplantıları ve Çalışma
Grupları (madde 5)
- Yönetim Komitesi (Madde 6)
- Sekreterya (art.7)
- Raporlar (art.8)
- Gizlilik (md. 9)
- Sorumluluk (md. 10) ...
ENGL
18.Genel kurul toplantısı
•Dr Marco MAZZARA tarafından “Dinamik faaliyet” listesi hakkında bilgi verildi.
•Ayrıca Çalışma Grup Sorumluları tarafından yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi
verildi ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu çalışma grupları;
•Metot performans gereklilikleri çalışma grubu,
•Örnek hazırlama çalışma grubu,
•Validasyon için metot seçimi çalışma grubu,
•GDO tespit değerlendirme ve raporlama gruplarıdır.
•Akreditasyon için esnek kapsam teknik rehberi hazırlıkları hakkında bilgi
verildi.
•Süt mısırlarda ve mısır gluteninde DNA izolasyonu çalışmaları hakkında bilgi
verildi.
•Çok işlem görmüş gıda ve yemlerde, Bt Pirinç sekans analiz çalışmaları
hakkında bilgi verildi.
•Önceden hazırlanmış GDO analiz plakalarının validasyon çalışmalarına
başlandığı belirtildi.
ENGL’nin
SAĞLADIĞI YARARLAR
ENGL’ nin sağladığı teknik destek ve işbirliği sayesinde GMO analizlerinde;
1. Metot validasyonu
2. Metot verifikasyonu,
3. Ölçüm belirsizliği ve yeni metotların geliştirilmesi, gibi çalışmalarda
laboratuvarımıza önemli katkılar sağlamıştır.
4. Önceden hazırlanmış GDO analiz plakalarının validasyon çalışmalarına
katılımız sağlandı.
5. EURL tarafından yeterlilik testlerine yılda 2 kez katılımımız
sağlanmaktadır.
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
Akreditasyonu talep edilen deney metodlar3 /Test methods subjected to accreditation3:
Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4
Testing Field -
Deney Adı /Name of Test
Tested Materials/Products
4
Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme –içi metodlar)
Testing Method (national, international standards, in-house methods)
Gıda yem ve Tohumlarda
MON 40-3-2 Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
MON 89788 Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
Gıda yem ve Tohumlarda
A 20704 Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
Gıda yem ve Tohumlarda
Bt 11 Mısırın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
Gıda yem ve Tohumlarda
MON 810 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated
ISO 24276
ISO 21570
EURL Validated
ISO 24276
ISO 21570
EURL Validated
ISO 24276
ISO 21570
EURL Validated
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
NK603 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
MON863 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
MON 88017 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
DAS1507 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
DAS52 122 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
Bt 176 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
MIR 604 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
89034 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi
EURL Validated method
ISO 24276
ISO 21570
Gıda yem ve Tohumlarda
35S/NOS/FMV Real Time PCR Yöntemi ile tespiti
method
method
method
method
ISO 24276
ISO 21569
Eurofins kit manual
Bu tür toplantılara devamlılığın sağlanmasının çok
yararlı olacağı kanaatindeyim.
Teşekkür ederim

similar documents