Compliance officer kopplat till SwedSec AB

Report
Agenda
13.30 - 14.40


Om finanskrisen och utvecklingen på värdepappersmarknaden
inklusive dess infrastruktur – Kerstin af Jochnick
Europa Parlamentet och värdepappersmarknaden - Olle Schmidt
14.40 - 15.00
15.00 - ca 17

Kaffe
MIFID 2 - när, var och hur – Sara Mitelman och Kerstin Hermansson,
FHF


EMIR – vad gäller när? Malin Dahlgren, FI, och Erik Öhman, FHF
FTT, LEI, PRIPS, CSDR och några andra top-prio frågor – Vigg
Troedsson, Dick Ahlqvist, Erik Öhman och Kerstin, FHF

MIFID 2 nivå 2 - Jan Axelsson, FI, informerar
Ca 17 – 19 Mingel
1
Heat Map Sept 30 2013
Prio
MiFID II
5
CSD
ESAreview
Shadow
Banking
4
3
2
Long-term
investment
Securities
Law
Strukturreform =
Liikanen
EU-USA
Trading
agreement
PRIP
CRD IV
Market
abuse
9+ MS
Resolution
regime
infrastructure
Corporate
Governance
Close
out
netting
FTT
Transparency
directive
Investor
protection
Benchmark
Resolution
regime
Deposit
guarantee
Money
Market
Funds
SSM
Single
resolutions
mechanism
EMIR
Prospec
tus dir
Short
Selling
Reg
AIFM
IMD
1
IFRS
Early discussions
Long-term
investment
funds
Commission
close to proposal
CRA 3
UCITS V
Negotiations in
Council and EP
Level 2
ESMA
Implementation
in Sweden
Fler prio-frågor








FTT Vigg
SPIS Dick
PRIPS Dick
LEI Erik + Vigg
CSDR Kerstin
T+2 Erik
CRD IV +CRR Kerstin
MAD/MAR och Öppenhetsdirektivet Kerstin
3
Tidtabell för några frågor

CRD IV



CRR




Gäller från 1 januari direkt
Kommer föreskrifter från FI
EBA nivå 2-regler
CSDR



Utrednings förslag ute på remiss
Lag kanske till 1 juni/juli 2014
Vårt nordiska system för vp-konton verkar accepteras numera
Nu färdigt för trilog (förra veckan)
MAD/MAR och Öppenhetsdirektivet (följer MIFID-tidtabellen



MAR i princip klart + MAD väntar på MIFID 2
Öppenhetsdirektivet i princip klart
Utredning tillsatta för båda
4

similar documents