Presentation (ppt) Henrik Littorin, Swedavia

Report
Morgonrock Fredag 30 november på Stadshotellet i Luleå
Trender inom svensk och
internationell flygmarknad
– hur påverkas vår region?
HENRIK LITTORIN, omvärldsanalytiker
Swedavia
Varmt välkomna!
Nästa Morgonrock fredag 14 december Stadshotellet i Luleå
Kan man bolagisera
samhällsproblem?
INGRID LINDER, HR-direktör Telge AB
Varmt välkomna!
Luleå Airport
Antal passagerare sedan 1970:
30 miljoner
(400 gånger Luleås folkmängd…)
Vanligaste reseanledningen:
Hälsa på släkt och vänner
Andel privatresenärer:
ca 55%
Andel som transfererar minst en gång på väg till slutdestinationen:
ca 40%
3
4
5
Genomsnittlig årlig avkastning sedan 1970 = 0,3 % !!!
6
7
8
Otillräcklig infrastruktur om 20 år
9
Flyg vs höghastighetståg 2010 - 2016
10
Höghastighetståg mellan alla orter under 50 mil med i dagsläget minst
10 dagliga flygningar skulle minska antalet flygningar med ca 4 % 2030.
16,3 miljoner flygningar i stället för 17 miljoner.
11
Oförändrad medelklass i Europa - det är på andra ställen det
rör på sig…
12
39 städer
idag…
90 städer om
20 år…
13
14
1200000
1000000
800000
Luleå Inrikes
Kiruna Inrikes
600000
Arvidsjaur Inrikes
Gällivare Inrikes
Pajala Inrikes
400000
200000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
15
80000
70000
60000
50000
Luleå Utrikes
40000
Kiruna Utrikes
Arvidsjaur Utrikes
30000
20000
10000
16
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Topp 20 destinationer från Luleå
Stockholm Arlanda (Sveriges största inrikeslinje!)
Göteborg
Malmö
Antalya
Oslo
Köpenhamn
Ängelholm
Sundsvall
London
Rhodos
Kalmar
Teneriffa
Frankfurt
Östersund
Ronneby
Palma
Visby
Amsterdam
Jönköping
Zürich
17
En vardag på Luleå Airport
18
Antal frekvenser/vecka
19
Centrala omvärldsfaktorer för den svenska (och
internationella) flygbranschen de närmaste åren
Kundbeteenden och kundkrav ändras i allt snabbare takt
Högre krav på flexibilitet och anpassningsförmåga hos flygbranschens aktörer
Digitala utvecklingen går snabbt
Ökad transparens samt ökade krav från kunder på digitala lösningar
Fler aktörer försöker ta sig in i allt större del av resenärsprocessen
Konkurrenssituationen bli tuffare för aktörer inom resebranschen
20
Passagerare som
anländer med flyg till
Sverige spenderar över
60 miljarder per år i
landet!
21
22
23
24
Svensk luftfarts bidrag till svensk BNP
53 miljarder + 63 miljarder inom den del av turistnäringen som är
beroende av flygtransporter
Svensk luftfarts bidrag till arbetstillfällen
84 000 jobb + 102 000 jobb inom den del av turistnäringen
som är beroende av flygtransporter
Svensk luftfarts bidrag till svenska skatteintäkter
24 miljarder
25
Flygets ”mjuka” nyttor
• Kunskapsutbyte
• Kulturellt utbyte och ökad kulturell förståelse
• Politik och diplomati
• Upplevelser och rekreation
• Träffa släkt och vänner
• Idrott
26
”Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet.”
27
Varje invånares bidrag till transportslagen via statliga anslag,
kommunal skatt och landstingsskatt
Källa: Statens Budget, Svensk Kollektivtrafik
28
Om 40 år flyger vi inte med fossilt bränsle
Alger är i dagsläget den utan tvekan mest lovande råvaran för framtida
flygbränsle.
29
30
31
Utsläppsminskning vid flygskatt: ca 100 000 ton
32
Henrik Littorin
[email protected]
0734-331998
33

similar documents