Document

Report
LOGICKÉ OBVODY
KOMBINAČNÍ
1
Logické obvody kontaktní
X=A
A
X
2
Logické obvody kontaktní
X=A
A
X
3
Logické obvody kontaktní
X=A+B
A
X
B
4
Logické obvody kontaktní
X=A+B
A
X
B
5
Logické obvody kontaktní
X=A+B
A
X
B
6
Logické obvody kontaktní
X=A+B
A
X
B
7
Logické obvody kontaktní
.
X=A B
A
B
X
8
Logické obvody kontaktní
.
X=A B
A
B
X
9
Logické obvody kontaktní
.
X=A B
A
B
X
10
Logické obvody kontaktní
.
X=A B
A
B
X
11
Logické obvody kontaktní
_ _
X = A + B = AB + AB
A
_
A
B
X
_
B
12
Logické obvody kontaktní
_ _
X = A + B = AB + AB
A
_
A
B
X
_
B
13
Logické obvody kontaktní
_ _
X = A + B = AB + AB
A
_
A
B
X
_
B
14
Logické obvody kontaktní
_ _
X = A + B = AB + AB
A
_
A
B
X
_
B
15
Logické obvody bezkontaktní
DL Diodová logika
0
0
DTL Diodo-tranzistorová logika
Ucc
A
B
X
0
0
X=A+B
A
X
B
____
X=A+B
16
Logické obvody bezkontaktní
DL Diodová logika
Ucc
1
0
DTL Diodo-tranzistorová logika
Ucc
A
B
X
1
0
X=A+B
A
X
B
____
X=A+B
17
Logické obvody bezkontaktní
DL Diodová logika
Ucc
1
1
DTL Diodo-tranzistorová logika
Ucc
A
B
X
1
1
X=A+B
A
X
B
____
X=A+B
18
Logické obvody bezkontaktní
TTL Tranzistor-tranzistorová logika
___ _ _
Funkce NAND Y= A . B = A + B
Schematická značka
A
B
____
Y=A.B
A
B
&
Y
IEC
(Evropa)
Y
ANSI
(USA)
19
Logické obvody bezkontaktní
Schéma ANSI
Funkce
___
NAND Y= A . B
A
B
A
AND
Y= A . B
NOR
____
Y= A + B
A
Y= A + B
A
B
_
Y= A
A
OR
NOT
B
Schéma IEC
Y
Y
Y
B
Y
Y
A
&
Y
&
Y
1
Y
1
Y
1
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
20
Logické obvody bezkontaktní
A
&
Y = A XOR B
D
&
&
C
=1
Y
&
B
E
A
B
___
C=A.B
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
___
D=A.C
___
E=B.C
___
Y=D.E
A
1
0
0
1
B
21
Logické obvody bezkontaktní
Jednobitová neúplná_ sčítačka
_
A
B
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
Součet = AB + AB
Součet Přenos
A
A
1
0
0
1
Přenos = AB
A
0
0
1
0
B
B
&
&
&
Součet
&
B
1
Přenos
Integrované obvody řady AA74BBXX
74 00
Čtveřice dvouvstupých hradel NAND
Funkce: 4x 2vstupé NAND
Quad 2 input NAND
Napájecí napětí Vcc: 4,75 – 5,25V
Úrovně TTL: L < 0,7V
H > 3,5V
Pouzdro: DIL 14
Pohled shora
23
Integrované obvody řady AA74BBXXN
AA
74
BB
XX
N
Výrobce:
SN Texas Instruments
MH Tesla
Řada 74 teplotní rozsah 0°C až +70°C
Technologie: nic standard TTL
LS Low Shottki TTL
HCT CMOS, kompatibilní TTL
Funkce:
00 4x 2vstupý NAND
04 6x invertor
Pouzdro
N DIL
Příklady:
SN 74 LS 00 N (Texas, DIL14)
M 74 HCT 00 M (STM, SO14)
24
Výstupy obvodů řady 74
Push-Pull (Totem Pole)
NE !
Definovány obě výstupní úrovně H i L
Logický zisk 10 (na jeden výstup lze připojit 10 vstupů)
Standardní typ výstupu
25
Výstupy obvodů řady 74
Otevřený kolektor (Open Collector)
Un= až 30V
7403
A
Pull-Up resistor
____
X=A+B
B
Definována jen výstupní úroveň L
Nutné připojit kolektorový (Pull-Up) rezistor
Použití – převodník úrovní, „drátové nebo“ (wired OR)
26
Výstupy obvodů řady 74
Třetí stav, vysoká impedance (High Impedance)
74HCT244
Bus
A
__
E1
B
__
E2
Přidán vstup E (Enable)
Pro E = 1 je výstup Y ve třetím stavu (odpojen)
Použití – budič sběrnice (Bus Driver)
27
Integrované obvody řady 74 BB XX
parametr
LS
HC
HCT
40 XX
TTL
Low Schottki TTL
CMOS
CMOS/TTL
CMOS
4.75-5.25
4.75-5.25
2.0-6.0
4.5-5.5
3.0-18.0
20 – 80 mA
4mA
80mA
80mA
20mA
Tp (ns)
10
15
7
10
50
UiH (V)
> 2.0
> 2.0
> 2.4
> 2.4
UiL (V)
< 0.8
< 0.8
< 0.8
< 0.8
UoH (V)
> 2.7
> 4.5
> 4.5
> 4.5
UoL (V)
< 0.5
< 0.4
< 0.1
< 0.1
technologie
Ucc (V)
Icc / hradlo
Obvody CMOS 4000 nejsou pinově kompatibilní s obvody řady 74xx
28
Hradla (Gates) řady 74 XX
XX
Funkce
výstup
pouzdra
00
4x 2vstupé NAND
TP
DIP14, SO14
02
4x 2vstupé NOR
TP
DIP14, SO14
03
4x 2vstupé NAND
OK
DIP14, SO14
04
6x invertor
TP
DIP14, SO14
05
6x invertor
OK
DIP14, SO14
08
4x 2vstupé AND
TP
DIP14, SO14
10
3x 3vstupé NAND
TP
DIP14, SO14
20
2x 4vstupé NAND
TP
DIP14, SO14
30
1x 8vstupé NAND
TP
DIP14, SO14
86
4x 2vstupé XOR
TP
DIP14, SO14
240
8x invertujicí budič
3st
DIP20, SO20
244
8x neinvertujicí budič
3st
DIP20, SO20
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_logických_integrovaných_obvodů_řady_7400
29
Hradla (Gates) řady 74 XX
7400 7403
4x 2vstupé NAND
7402
4x 2vstupé NOR
7408
4x 2vstupé AND
DIL14
7404
7405
8x invertor
7410
3x 3vstupé NAND
SO14
30
Dekodéry (Encoders) řady 74 XX
7447 dekodér BCD / 7segment
DIL16
D
C
B
A
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
3
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
4
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
6
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
7
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
31
7447 dekodér BCD / 7segment
0
0
0
0
32
7447 dekodér BCD / 7segment
Ucc
0
0
0
1
33
7447 dekodér BCD / 7segment
Ucc
0
0
1
0
34
7447 dekodér BCD / 7segment
Ucc
0
0
1
1
35
Dekodéry (Encoders) řady 74 XX
74138 dekodér BCD / 1 z osmi
DIL16
C
B
A
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
3
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
4
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
5
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
6
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
36
Multiplexery (Multiplexers) řady 74 XX
74151 multiplexer 8 / 1
SO16
DIL16
C
B
A
Y
0
0
0
0
D0
1
0
0
1
D1
2
0
1
0
D2
3
0
1
1
D3
4
1
0
0
D4
5
1
0
1
D5
6
1
1
0
D6
7
1
1
1
D7
37
74151 multiplexer 8 / 1
0
0
1
38
74151 multiplexer 8 / 1
0
0
1
39
74151 multiplexer 8 / 1
0
1
1
40

similar documents