(AB) § 20

Report
Övertid
Enligt AB §20
2013-12-03
1
Övertid
• Ska beordras i förväg
• Utgångspunkt är personens ordinarie arbetstid
• Tvåtimmarsregeln (enkel eller kval. ö. tid)
• Fyllnadslön (deltidsanställda)
• Även timavlönade omfattas av övertidsreglerna
2
Exempel
Heltid
Ord. arbetstid
07.00-15.30
8 tim.
beordrat arbete
15.30-18.00
2,5 tim.
kompensation
15.30-17.30 enkel ö.tid
17.30-18.00 kval. ö.tid
│-------------------------│----------│---│
7.00
15.30
07.00-15.30
8 tim.
17.30-18.30
1 tim.
│-------------------------│
7.00
15.30
17.30
18.00
17.30-18.30 kval. ö.tid
│------│
17.30 18.30
3
Exempel
Heltid
Ord. arbetstid
11.00-20.00
8 tim.
beordrat arbete
07.00-11.00
4 tim.
kompensation
07.00-09.00 kval. ö.tid
09.00-11.00 enkel ö.tid
│------│------│---------------------------------│
7.00
9.00
11.00
20.00
4
Deltid
Ord arbetstid
07.00-14.00
6 tim.
Exempel
beordrat arbete
14.00-20.00
5,5 tim.
rast 16.00-16.30
│-------------------------│---------│
7.00
14.00
kompensation
14.00-16.00 fyllnadslön
16.30-20.00 kval. ö.tid
│-------------│
16.00 16.30
20.00
5
Exempel
Deltid
Ord arbetstid
beordrat arbete
kompensation
07.00-13.00
5,5 tim.
16.00-21.00
5 tim.
16.00-18.30 fyllnadslön
18.30-21.00 kval. ö.tid
│--------------------│
│------------│--------------│
7.00
16.00
13.00
18.30
21.00
6
Exempel
Deltid
Ord arbetstid
Ledig vardag
beordrat arbete
07.00-17.00
(schema 9 tim.)
kompensation
07.00-17.00 fyllnadslön
│--------------------------│
Ledig lördag
07.00-17.00
(schema 9 tim.)
07.00-17.00 kval. övertid
│---------------------------------│
7
Exempel
Deltid
Ord arbetstid
11.00-19.00
7 tim
beordrat arbete
07.00-10.30
3,5 tim
kompensation
07.00-08.00 fyllnadslön
08.00-09.00 kval. ö.tid
09.00-10.30 enkel ö.tid
│-----│-----│-------│
│----------------------------│
7.00
11.00
8.00
9.00
10.30
19.00
8
Exempel
Deltid
Ord arbetstid
mån ledig
beordrat arbete
21.00-07.00
10 tim. natt mot mån
kompensation
21.00-07.00 fyllnadslön
│-------------------------------│
21.00
7.00
Dock ger tiden veckoslutsob.tillägg
9
Exempel
Deltid
Ord arbetstid
mån10.00-17.00
6 tim
beordrat arbete
21.00-07.00
10 tim. natt mot mån
│-----│--------------------------│
21.00
23.00
7.00
kompensation
21.00-23.00 fyllnadslön
23.00-07.00 kval. ö.tid
│----------------------------│
10.00
17.00
10
Timavlönade
Kompensation för övertidsarbete utges för
• arbete som överstiger 8 timmar per dag eller i ett
schema längre upptagen ordinarie arbetstid
• arbete som överstiger 165 timmar under en
kalendermånad om At arbetat utifrån scheman
med olika beräkningsperioder
11
Timavlönade med schema
• Kompensation för övertidsarbete utges enligt
samma regler som månadsavlönade
• Kvalificerad övertid vid arbete på fridag ( lör.,-sönoch heldag som inte är ordinarie arbetstid)
12
Timavlönade som tjänstgör när
särskild överenskommelse träffats
• Om at vid ett tillfälle tilldelas två arbetspass under
samma dag räknas detta som ordinarie arbetstid
• Om at vid två tillfällen tilldelas två arbetspass under
samma dag räknas det första arbetspasset som
ordinarie arbetstid
13
Exempel
Timavlönad utan schema besked om arbete vid ett tillfälle
arbetstid
kompensation
07.00-21.00
arbetspass13 tim.
│--------------------------------------│
7.00
07.00-21.00 timlön
13 timmar
21.00
14
Exempel
Timavlönad utan schema besked om arbete vid två tillfällen
arbetstid
arbetstid
kompensation
07.00-13.00
16.00-21.00
07.00-13.00 timlön
5,5 Tim
5 Tim
5,5 Tim
16.00-18.30. timlön
2,5 Tim
│--------------│
│------│---------│
7.00
16.00
13.00
18.30
21.00
18.30-21.00 kval ö.tid
2,5 Tim
15
Tidrapportering timavlönad
• Kan rapporten i TelMe användas?
• En tjänstgöringsrapport under en kalendermånad
• Kontrollera att den timavlönades uppgifter är rätt
ifyllda
• Ange om tiden ska räknas som ett eller två
arbetspass
16
Tidrapportering timavlönad
forts
• Rapporten ska vara underskriven av både at och
ag
• Tänk på att ange Las-dagar.
17
Vad gäller vid APT?
• Schemaläggning av APT för att undvika
övertidsersättning
18
Vad gäller vid utbildning?
• Timme för timme (AB § 7)
- gäller både heltids- och deltidsanställda
• Utgångspunkt är att utbildningstiden kompenseras
med ledighet.
19
Var hittar vi bestämmelserna?
• Allmänna bestämmelser (AB) § 20
• Personalhandboken – PM: ”Kompensation för
övertidsarbete”
20

similar documents