Anteckningar från gruppernas redovisningar

Report
Sammanfattning
Grupparbeten
Workshop LTC 121210
Integrerad Produktutveckling
1. Hur kan företagens produktutvecklingsprocess stärkas?
Ritningslös produktframtagning -möjligt fou-projekt, CAD/optisk mätning, koll på tolerans.
Modell – mall för produktutveckling/projektledning – case. Jobba mer leant. Hela företaget
tidigt, ständiga förbättringar.
Processmätning. Precision, kvalitet mm. Säkerställa processerna.
Affärsprocesser. Kunna ta betalt. Processbeskrivning – vad kostar? Prissättningsmodell?
Närhet uni-ftg. Enkla projekt
2. Ge förslag till företagsgemensam utbildning/plattform i samverkan med
Linnéuniversitetet:
Skriva/ställa krav på kravspec. Metodik i produktutvprocessen. Master i prod-utv på G?
Utbildning systems engineering, grundläggande, mot affärsutveckling
Projektarbete/exjobb
Produktutv-processen viktig leder till sSystems engineering-utb
Industridesign – i produktutvecklingsfasen.
Integrerad Produktutveckling
3. Hur mäter vi resultatet av satsningen?
Antal (rekryterade medarbetare) som gått kurserna.
Enkät – före/efter – vad man tror sig kunna. (Lönsamhet – tar tid få fram nyckeltal.)
Tid/kostnad per projekt. Antal sena ändringar/omarbetningar (före/efter)
Kvalitativt, intervjuer, ev. ledtider
Materialteknik
1.
Vad finns det för utbildningsbehov?
Materialkunskap, materialegenskaper: kompositer, aluminium, trä.
Allmän utbildning material. Hitta sökfunktioner etc. Oljor. I system, även dragoljor.
Kombinationer av material – fogningsteknik. Komposit, aluminium, stål etc
1. Orientering materialteknik, 2. Djupare forskning o tillämpning.
2.
Ge förslag till företagsgemensamma projekt i samverkan med Linnéuniversitetet:
Materialkombinationer. T ex: Växellådor: stålstomme+komopsit pågjutet
Bearbetning, miljöpåverkan
Lnu kan bidra med portaler – förenklade översättningar. Kunskap om oljor.
Närhet mellan organisationerna viktigt, bollplank!
Omvärldsbevakning – gemensamt behov.
Exjobb mätteknik, mm, kombinationer mot trä
Materialteknik
3. Hur mäter vi resultatet av satsningen?
Lönsamhet/besparing produkter? Miljövinster? Ökad användning nya material?
Servicekostnader (oljeanvändning). Transaktioner.
Har vi fått fram nya material?
Produktionsteknik
1.
Vad finns det för utbildningsbehov?
Nya ingenjörer behöver kunna produktionsteknik. Praktik från början. Egentlig kostnad
produkt? Produktionsekonomi, produktionslogistik, simulering.
Titta på produktionsmodellering och simulering. Enkel utbildning om prod-processer!
Automatisering
VIKTIGT – jfr pkt 1.
Generell utbildning produktionsteknik, lean och produktionsekonomi.
2.
Förslag till företagsgemensamma projekt i samverkan med Linnéuniversitetet:
Ha tillgång till simuleringsprogram.
Modellera lönsamhet i modulsystem. Skapa modell – beslutsunderlag. Materialoptimering.
Hur kan man göra automatisering enkelt? Grepphantering.
Lean-projekt - återkoppling
Produktionsteknik
3. Hur mäter vi resultatet av satsningen?
Viktoptimering – vikt före/efter. Lönsamhet – har modellen skapat förbättring?
Genomloppstider, omställningstider
Mät på företagtsnivå
Beräkningsteknik/Mätteknik
1.
Vad finns det för utbildningsbehov?
Utbildning i simulering(sprogrammen)
Grundläggande utbildning (för tekniker): Beräkningsteknik, matematisk modellering,
Hållfasthet, Simulering, Reglerteknik, ev Rapid prototyping. Simulering, modellering
Vad kan man använda simuleringen till?
2.
Förslag till företagsgemensamma projekt i samverkan med Linnéuniversitetet:
Tillgång till simuleringsprogramvara. Små företag – har inte råd med mjukvara.
Fordonsindustri – jaga ljud. Strukturdynamik. Även hållfasthet.
Borde titta på: flödesberäkning väskor, EMC, inventering, materialtjocklekar
Bollplank! Kompetenscenter
Behovsanalys för de olika företagen. Därefter kan vi ormulera uppdrag. Sen kan vi mäta.
3. Hur mäter vi resultatet av satsningen?
Mäta ljud, viktbesparing. Enkät före/efter utb – vad man kan. Verifiering (tester), Besparingar
Kommentarer.
Ämnesområden med prioritet som saknas i
underlaget:
System el/elektronik
Kan man göra kompetens/Utrustningsinventering i
noderna. Koppla ihop företag – lättare hitta
samverkansmöjligheter
Marknad, omvärldsanalys
Strategiskt tänk framåt!
Utbildningsbehov: Paketera o sälja mera – smarta
affärsmodeller! Sälj mervärde: LCC,
energi/miljövärde mm
Restprodukter – deponi –
produktutvecklingsmöjligheter
1. Marcus Laaksoharju
Tomas Liljenfors
Roland Kvist
Hans Hansson
Anna Rosenqvist
Andreas Linderholt
Girma Kifetew
Nova, Oskarshamn
Stena Aluminium
Volvo CE
Swepart Transmission AB
IKEA
Lnu
Lnu
2. Jan-Eric Svensson
Nils-Olof Svensson
Martin Nyström
Pär Tornemo
Shahrad Amerioun
Göran Lundgren
Matz Lenells
Nova, Oskarshamn
TM Design & Installation AB
Rottne industri AB
Yaskawa Nordic AB
Saft AB
Lnu
Lnu
3. A-C Torgnysson
Lars Karlsson
Per Elgborn
Fredrik Björn
Patrik Nilsson
Izudin Dugic
Emmaboda kommun
Hydroware Elevation Technology
Xylem Water Solutions Sweden
Sauer-Danfoss AB
Conpipe Scandinavia AB
Lnu
4. Björn Sturesson
Madeleine Pettersson
Lena Ovesson
Povel Varga
Linda Sharp
Eric Ahlrot
Anders Jerreling
MRC/Omstart Torsås
EBV Plåt AB
Spring Systems i Torsås AB
Automatlego
Maskinteknik i Oskarshamn AB
Sauer-Danfoss AB
Lnu
5. Per Andersson
Lars Tedehammar
Hans Johansson
Jonathan Sharp
Mikael Pekkari
Bertil Övgård
Lars Eliasson
Älmhults kommun
TBS Yard AB
Alfing i Älmhult AB
Maskinteknik i O-hamn AB
SP Småföretag
Plåt & Spiralteknik AB
Lnu
6. Sten Göthe
Rune Sjövall
Claes-Olof Olofsson
Andreas Agnesson
Lars Börjesson
Per-Erik Johansson
Anders Svalin
Atri Nova, Oskarshamn
Saft AB
Faurecia Europe
Xylem Water Solutions
IUC, Kalmar län
Cargotec Sweden AB
Lnu
7. ”Obunden grupp”
Ann-Charlotte Larsson
Jan Novak
Helena Belfrage
Håkan Bard
Lnu
Lnu
Lnu
Lnu

similar documents