Document

Report
Organisaation sovellukset ja tiedostot millä tahansa
laitteella. CYOD tai BYOD
Antti Alila, tuotepäällikkö, Microsoft Oy
COYD
Käyttötapaukset ja hyödyt
• Sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot
Internet
Käyttötapaukset ja hyödyt
•
•
•
•
Sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot
Verkkokokoukset ja läsnäolo
Omat tiedostot
(Tietotyöläisen) Ydintoiminnan järjestelmät etäältä
Internet
Tablet laite poliisityössä:
Kevyt kenttärekisteröinti (1)
Tapahtuma/Tehtävä/Asia
•
Partio ottaa kiinni epäillyn
•
Poliisi selvittää epäillyn
henkilöllisyyden
–
–
–
•
•
Asiapaperit (skannaa viivakoodi)
Haku sormenjälkirekisteristä /
kasvojentunnistus
Hae nimen / sotun / syntymä-ajan
mukaan
Poliisi näkee epäillyn
perustiedot, varotiedot,
olemassa olevat merkinnät
Poliisi voi valita
toimintonappuloista haluamansa
toiminnon, joka avautuu omana
sovelluksenaan
Kululaskut
• Kulutiedot
voidaan tuoda:
– Amex integraation
avulla
– Mobiililaitteen
kameran
tallentaman kuitin
kautta
Mitä jos minulla ei ole mahdollista
uudistaa ydintoiminnan järjestelmää?
• Sovelluksen, työpöydän tai koko työaseman
virtualisointi
– Tuki löytyy laajasti jo eri alustoille (Windows, iPad, Android)
– Online, Online, Online
– Käyttökokemus ei aina paras
BYOD
BYOD vai CYOD vai mikä?
• Hyödyt? Kustannussäästöt? Tuottavuus? Mielikuva
työnantajana?
• Laitteiden omistaminen ja suunta
– Lopetamme laitteiden toimittamisen ja ylläpidon:
• Tänään 6%, 2016 38% ja 2020 45%
– Teemme sekaympäristön
• Tänään 64%, 2016 37% ja 2020 40%
– Emme tule koskaan sallimaan
• Tänään 30%, 2016 25% ja 2020 15%
• 50€ lisää palkkaa per kuukausi
BYOD Käyttötapaukset ja hyödyt
•
•
•
•
Sähköposti ja kalenteri
Verkkokokoukset
Omat tiedostot
Ydintoiminnan järjestelmät
Work Folders
Miten hallita toisen omaa?
• Tuki käytetyimmille ”ekosysteemeille”
– Tuleeko investoida uusiin hallintapalveluihin tai välineisiin?
• Vertaistuki ja Best Effort tuki
• Itsepalvelu!
• Tiedot laitteissa
– Varastettu tai hukattu laite – salaaminen ja tyhjennys
– Työsuhde päättyy – valikoidusti salaus ja tyhjennys
Tietoturva
Suojataanko me laitetta, konesalia vai tietoa?
Käyttäjät
Käyttäjät odottavat
pääsevänsä kaikkiin
palveluihin ajasta, paikasta
ja päätelaitteesta
riippumatta
Laitteet
Erilaisten laitteiden ja
käyttöjärjestelmien määrä
kasvaa. Standardointi
hankalaa.
Sovellukset
Standadien puuttuessa
sovelluksien hallinta
haasteellista.
Data
Käyttäjien tiedostot ja
asetukset tulee olla saatavilla
kontrolloidusti ja
turvallisesti.
Päätelaitestrategia
Vapaus
Työntekijän
omistama ja
hallitsema
Työntekijän hallitsema
Työntekijän hankkima
Riski
Kontrolli
Kontrolloitu käyttö
Organisaation palvelut, riippuen vaatimuksista. Käytännössä virtuaalityöpöytä tai
virtuaalinen työasema.
Organisaation hallitsema, palvelut työntekijän valittavissa.
Windows Intune, Workplace join, Workfolders
Organisaation hankkima, palvelut
hallittuja
Yhteenveto
• Avoin ajattelu ydintoiminnan tehtävien näkökulmasta
• Virtualisointi VOI OLLA yllättävän helppo tapa tuoda
ydintoiminnan järjestelmiä uusien laitteiden kautta
saataville, uusiin käyttökohteisiin.
– Käyttökokemus edellä
• Painopiste tietoturvassa kannattaa siirtää tiedon
suojaamiseen
• BYOD käytännöt ja hallinta
Q&A

similar documents